intTypePromotion=3

Xây dựng chuẩn hiệu trưởng trườngtrung học cơ sở,trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Chia sẻ: Doan Viet Dung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

0
235
lượt xem
63
download

Xây dựng chuẩn hiệu trưởng trườngtrung học cơ sở,trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 9169/KH-BGDĐT về việc xây dựng chuẩn, công cụ và quy trình đánh giá hiệu trưởng trường THCS &THPT . Thực trạng của đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) nhà trường ở Việt Nam và các thách thức trong xu thế hội nhập quốc tế Yêu cầu chuẩn hoá những phẩm chất và năng lực của đội ngũ CBQL làm cơ sở cho công tác phát triển đội ngũ CBQLGD

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng chuẩn hiệu trưởng trườngtrung học cơ sở,trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 1. XÂY DỰNG CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNGTRUNG HỌC CƠ SỞ,TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC 08/26/10 1
 2. NỘI DUNG CHÍNH I. Căn cứ, mục đích, nguyên tắc xây dựng chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông (gọi tắt là chuẩn) II. Một số hướng nghiên cứu khi xây dựng Chuẩn hiệu trưởng trên thế giới III. Quá trình xây dựng Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông ở Việt Nam 08/26/10 2
 3. I. Căn cứ, mục đích, nguyên tắc xây dựng chuẩn 08/26/10 3
 4. 1. Căn cứ pháp lý và thực tiễn  Kế hoạch số 9169/KH-BGDĐT về việc xây dựng chuẩn, công cụ và quy trình đánh giá hiệu trưởng trường THCS &THPT .  Thực trạng của đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) nhà trường ở Việt Nam và các thách thức trong xu thế hội nhập quốc tế  Yêu cầu chuẩn hoá những phẩm chất và năng lực của đội ngũ CBQL làm cơ sở cho công tác phát triển đội ngũ CBQLGD 08/26/10 4
 5. 2. Mục đích - Để hiệu trưởng tự đánh giá từ đó xây dựng kế hoạch học tập ,rèn luyện,tự hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo ,quản lý nhà trường - Làm căn cứ để cơ quan quản lý giáo dục đánh giá , xếp loại hiệu trưởng phục vụ công tác sử dụng, bổ nhiệm , miễn nhiệm, đào tạo , bồi dưỡng và đề xuất , thực hiện chế độ ,chính sách đối với hiệu trưởng 08/26/10 5
 6. - Làm căn cứ các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng NG&CBQLGD xây dựng , đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý của người hiệu trưởng. 08/26/10 6
 7. 3. Nguyên tắc Để đảm bảo đánh giá Hiệu trưởng theo các nguyên tắc của Chuẩn:  Tính pháp lý  Tính tiên tiến  Tính thực tiễn và khả thi  Tính phát triển 08/26/10 7
 8. II. Một số hướng tiếp cận khi xây dựng chuẩn trên thế giới Chuẩn như là các yêu cầu một Hiệu trưởng phải đạt được để: - Nâng cao kết quả học tập của học sinh. - Nâng cao chất lượng của lãnh đạo , quản lý giáo dục. - Cung cấp một khung để phát triển nghề nghiệp. - Cung cấp một khung để xác định các chứng chỉ hành nghề. - Cung cấp một khung để tự phản ánh và đánh giá. - Cung cấp một cơ sở để xác định tư cách của 08/26/10 8 vị trí lãnh đạo trường học.
 9. Yêu cầu với Hiệu trưởng qua một số Chuẩn Hiệu trưởng quốc tế: Bốn yếu tố tập trung hướng vào kết quả đầu ra là chất lượng giáo dục: - Đạo đức và sự tận tâm - Kiến thức và kĩ năng - Giao tiếp và sự hợp tác - Sáng kiến và sự thích ứng 08/26/10 9
 10. Chuẩn cũng chứa đứng các yêu cầu : Đạo đức & sự tận tâm Sáng kiến& Kiế thức& n â Kế quả đầu ra t â kĩ năng thích ứng Giao tiếp& hợp tác 08/26/10 10
 11. Chuẩn hiệu trưởng được xác định theo những nhiệm vụ của hiệu trưởng 08/26/10 11
 12. - Chuẩn hiệu trưởng bang New Jersey - Chuẩn trình độ quản lý trường học của Trung Quốc - Chuẩn hiệu trưởng bang Colorado - Chuẩn hiệu trưởng của Newzeland - Chuẩn quốc gia Hiệu trưởng trường học ở Anh - Chuẩn hiệu trưởng do Bộ giáo dục Bắc Carolina- Hoa kì phê duyệt năm 1998 08/26/10 12
 13. Lược đồ xác định các năng lựcQL 08/26/10 13
 14. 4 nhóm tiêu chuẩn - Nhóm 1 Nền tảng cơ bản của Hiệu trưởng Nhóm 1 là các điều kiện cần đối với Hiệu trưởng, - Nhóm 2 Lên kế hoạch và phân tích. Nhóm 2 là chiến lược - Nhóm 3 Thiết kế và phát triển. Nhóm 3 là cầu nối từ chiến lược sang tác nghiệp - Nhóm 4 Kỹ năng quản lý Nhóm 4 là kĩ năng tác nghiệp, 08/26/10 14
 15. Nhóm 1 Nền tảng cơ bản của Hiệu trưởng : 1. Giao tiếp hiệu quả thông qua tất cả các hình thức nói ,viết và nhìn. 2.Tôn trong và tuân theo những chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 3. Duy trì mạng lưới các quan hệ để giúp đỡ cho chức năng đào tạo. 4.Cập nhật và cải thiện những kiến thức chuyên môn và nghề nghiệp,cũng như kỹ năng và thái độ. 08/26/10 15
 16. Nhóm 2 Lên kế hoạch và phân tích. 5. Phát triển và theo dõi một kế hoạch chiến lược. 6. Sử dụng các khả năng phân tích để cải thiện tính tổ chức. 7. Kế hoạch và khuyến khích những sự thay đổi trong tổ chức. 08/26/10 16
 17. N hóm3 Thiết kế và phát triển. 8. Áp dụng những nguyên tắc thiết kế trong giáo dục 9. Sử dụng công nghệ để nâng cao giáo dụ c 10. Đánh giá những phương pháp trong giáo dục 08/26/10 17
 18. Nhóm4 Kỹ năng quản lý 11. Áp dụng những kỹ năng lãnh đạo vào nhiệm vụ giáo dục đào tạo. 12. Áp dụng những kỹ năng quản lý vào nhiệm vụ giáo dục đào tạo. 13. Áp dụng những kỹ năng kinh doanh vào nhiệm vụ giáo dục đào tạo. 14.Xây dựng các giải pháp cho quản lý. 08/26/10 18
 19. III. Quá trình xây dựng Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông ở Việt Nam 08/26/10 19
 20. 3.1. Yêu cầu đối với hiệu trưởng trường phổ thông Việt Nam 3.1.1. Nhiệm vụ của hiệu trưởng 3.1.2. Đặc điểm nghề nghiệp của hiệu trưởng 08/26/10 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản