intTypePromotion=1

Xây dựng thương hiệu với 10Cs

Chia sẻ: Huynh Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
308
lượt xem
131
download

Xây dựng thương hiệu với 10Cs

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'xây dựng thương hiệu với 10cs', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng thương hiệu với 10Cs

  1. LANTABRAND 08/2007 XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆ VỚI 10Cs U LANTA BRAND Tel: (08) 9 409 781 Fax: (08) 9 409 780 info@lantabrand.com www.lantabrand.com 1
  2. LANTABRAND Mộ t hư ng hiệ m ạ h l uôn thu đ ợ l ợ t ơ u n ưc i nhuậ rấ l ớ . Nhữ g thư ng hiệ này n t n n ơ u phát tri ể rấ nhanh t rong suố nhữ g nă nt t n m suy sụ c ủ nề ki nh tế c húng thu hút l a o p a n ; đ ng l ành nghề đ i tác k i nh doanh, ngư i ộ ,ố ờ tiêu dùng; và có thể m ở rộ g vào nhữ g n n lĩ vự ki nh doa nh m ớ mộ c ác h dễdàng. c i t nh Mỗ c ông ty, m ỗ sả phẩ , m ỗ thành phố i in m i , thậ chí l à mỗ ngư i đ u có t hểthu đ ợ m i ờề ưc lợ nhuậ nế họ tậ t rung vào việ x ây i n u p c dự g v à duy trì thươ hiệ củ m ình. n ua ng Trong việ xây dự và phát huy m ộ th ư ng ơ c ng t hiệ mạ thì c ầ có s ựđ u tưsuy nghĩ ề ầ u nh n nhi u h ơ là dự dẫ vào 10Cs; nh ư không phả thư ng hiệ nào c ũ thự sự là mộ thư ng hi ệ ơ ơ n am ng i u ng c t u mạ nế nhưnó không v ư t qua 10 C Test. Vì v ậ cho dù bạ quả lý thư ng hiệ củ công ty ợ ơ nh u y n n ua mình hay xây dự thư ng hiệ cá nhân củ riêng mình thì c ũ nên ngh ĩớ 10Cs sau đ ơ ng u a ng ti ây: 1. Kh ảnă (Compentent) ng Tấ c ảcác thư ng hiệ đ u b ắ đ u b ằ kh ảnă c ủ mình. Mặ dù thu ộ tính phù h ợ củ ơ uề tầ t ng ng a c c pa thư ng hi ệ giúp b ạ tham gia vào cuộ chơ thì thư ng hiệ củ bạ sẽkhông th ểtiế xa h ơ ơ ơ u n c i ua n n n n ế nhưsả phẩ hay dị v ụcủ bạ không thự hiệ đ ợ lờ hứ củ mình. n ưc i u n m ch an c aa Khi IKEA đ ợ thành lậ l ầ đ u tiên ởThuỵĐể s ả phẩ củ nó đ ợ thiế kếrấ tố như ưc pnầ ưc in n ma t tt ng lạ thiế chấ lư ng. Nó không có đ ợ mộ th ư ng hi ệ vữ chắ Sau m ộ vài nă ch ọ lọ tợ ưc ơ i u t u ng c. t m nc tinh tếnó bắ đ u sả xuấ nhữ sả ph ẩ ch ấ l ư ng cao hơ nhiề mà v ẫ giữ nguyên giá tầ tợ n t ng n m n u n thành. Ngày nay các khách hàng quan tâm đ n ch ấ lư ng nhi ề hơ nh ư v ẫ mu ố có giá rẻ ế tợ u n ng n n và phù hợ p. Nă l ự là chữC đ u tiên. Nế bạ không có mộ s ả phẩ hay dị vụvữ mạ thì b ạ sẽ ầ ng c u n tn m ch ng nh n phí phạ nhữ cốg ắ củ mình trong việ xây dự thư ng hiệ ơ m ng ng a c ng u. 2. Sự tin tư ng (Credible) ở Không chỉ nhữ sả phẩ hay dị v ụcầ phả vữ chắ mà bạ cầ ph ả có s ự tin cậ có ng n m ch n i ng c nn i y trong vi ệ phân phố chúng. Bạ cầ ph ả tin t ư ng vào nh ữ giá trị ố lõi và mang l ạ lòng tin ở c i nn i ng ct i hco khach hàng v ềnhữ gì bạ làm. ng n Mặ dù có thểsả xu ấ m ộ bộsư tậ quầ áo sang tr ọ th ư ng hiệ Gap cũ sẽkhông ơ c n t t up n ng, u ng đáng tin cậ trong việ mở rộ dòng s ả phẩ củ nó đ cạ tranh vớ các đ i thủValentino ể nh ố y c ng n ma i và Dior ởPari. Trái lạ thư ng hi ệ Starbucks là mộ đ i tác đ ơ tố áng tin cây đ i diệ cho Krups v ớ ạn i u i sả phẩ máy café hơ vì nó bi ế cái gì c ầ có cho sả phẩ café. n m i t n n m 3. Sự rõ ràng (Clear) Nhữ thư ng hiệ mạ thểhi ệ rõ h ọlà gì và không phả là cái gì. H ọhi ể giá tr ị i h ứ đ c ơ lờ a ộ ng u nh n i u nhấ củ thư ng hiệ – và chính lờ hứ này phân biệ họvớ các đ i thủcạ tranh. Nó phân ơ ố ta u i a t i nh bi ệ và cho phép h ọthu hút và xây dự sự tin cậ củ khách hàng. t ng ya Ví d ụnhưthư ng hiệ Volvo rấ rõ ràng trong s ựnỗlự vềsựan toàn và b ả m ậ Thư ng hi ệ ơ ơ u t c o t. u này không đ n thuầ chỉ vềnhãn hi ệ xe h ơ th ểthao tố đ hay nhữ xe hơ nh ỏg ọ hay ơ cộ n là u i ng i n sang tr ọ S ự rõ ràng củ nó phân bi ệ nó v ớ nh ữ đ i thủcạ tranh ít thành công hơ vì ng ố ng. a t i nh n nhữ c ốgắ mà nó làm cho m ọng ư i. ờ ng ng i 2
  3. LANTABRAND 4. Sự hấ d ẫ (Compelling) pn Mộ thư ng hiệ mạ s ẽthích hợ và thu hút nhu c ầ củ ngư i tiêu dùng. Đề đ là thích ơ ờ t u nh p u a iu ó đáng. Nó biế t ậ trung vào đ i t ư ng là ai và làm cho ngư i tiêu dùng say mê vớ các sả phẩ ốợ ờ tp i n m củ mình. a Ritz Carlton không theo sau nhữ xu h ư ng nhà nghềtrẻ rõ ràng là W Hotels biế rằ lờ h ứ ớ ng , t ng i a củ mình ít hấ dẫ hơ v ớ nhữ ng ư i già và nhữ ngư i b ả th ủ Mộ công chứ quân đ i ờ ờo ộ a pn n i ng ng . t c đ vềhư trên máy bay vềW Hotels, ông đ nói v ềkinh nghiệ củ mình. Ông nói rằ ánh ã u ã ma ng sáng trong thang máy khá t ố vì th ếông ngh ĩằ khách sạ đ n ang ti ế kiệ n ă lư ng và ông ng ợ i r ng t m đ khám phá ra rằ tấ cảmọ ngư i đ u mặ đ đ kểcảnhữ ngư i làm nộtrợ ờề c ồ en ờ ã ng t i ng i . 5. Sự nhấ quán (Consistent) t B ổsung cho thu ộ tính rõ ràng về việ mình là ai, nh ữ thư ng hi ệ m ạ còn có sự nhấ ơ c c ng u nh t quán. Họluôn th ểhiệ thư ng hiệ củ h ọlà gì. Cho dù làm nh ữ gì thì họcũ luôn chú tr ọ ơ n ua ng ng ng đ n nhữ thuộ tính củ thư ng hiệ ế ơ ng c a u. Madona là mộ th ư ng hiệ “tắ kè hoa” củ th ếgiớ gi ả trí. Cô đ tiế thị ơ hình ả củ mình t u c a i i ã p nh a qua mỗ CD mà cô sả xuấ Cô đ không thay đ i trong 5 CD đ u tiên củ mình và vẫ gi ữ ổ ầ i n t. ã a n nguyên hình ả đ trong 2 CD tiế theo. Như bây gi ờcô thư ng xuyên thay đ i. ờ ổ nh ó p ng Và mộ đ u mà chúng ta nhậ thấ t iề n y là sự t ă vọ sốl ư ng đa CD củ ợ ĩ ng t a Madonna nh ư nó ch ẳ là gì c ả ng ng so vớ nh ữ gì mà cô đ làm trư c ớ i ng ã đ Khản ă liên t ụ thay đ i củ ổa ó. ng c Madonna trong suố sự nghiệ củ t pa mình đ phân bi ệ cô vớ nhữ ã t i ng ngư i trong ngành công nghiệ giả ờ p i trí và vì thế thư ng hiệ c ủ cô có ơ u a mộ sứ m ạ riêng. tc nh 6. Sự bấ bi ế (Constant) t n Nhữ thư ng hiệ mạ là b ấ ơ ng u nh t bi ế chúng luôn luôn h ữ hình đ i ố n; u vớ khách hàng hiệ tạ và nhữ i ni ng khách hàng t ư ng lai. ơ Đ i v ớ Coke mụ đ củ nó là ối c ích a bi ế th ế giớ thành thị ư ng c ủ tr ờ n i a mình. Đ là lí do t ạ s ao bạ luôn ó i n b ắ gặ dòng chữ màu đ sáng ỏ t p quen thu ộ trên logo. M ọ ng ư i có ờ c i thểcó ngay m ộ lon coca t ừnh ữ t ng chiế máy bán hàng tự đ ng khi họ ộ c đ ang đ bộ trên đ ờ trong thự đ n củ nhà hàng, sự sắ đ t sả phẩ trong các show ư ng, cơ pặ n i a m truyề hình hay các bộphim, các biể hiệ quả cáo và các bả in, các chư ng trình quả ơ n n u ng n ng cáo trên vô tuyế đ u nói v ềCoke. nề Thị ư ng thư ng hi ệ c ủ bạ nh ỏh ơ c ủ Coke. Nhữ tin tứ mớ đ làm cho bạ dễdàng tr ờ ơ uan na ng c ió n duy trì mộ cách thư ng xuyên hình ả c ủ mình tớ khách hàng. ờ t nh a i 3
  4. LANTABRAND 8. Sự kế nố (Connected) t i Mộ thư ng hiệ mạ là mộ phầ củ nhữ cộ đ ng đ d ạ tư ng xứ Đề đ có ơ ng ng ồ ng ơ t u nh t n a a ng. i u ó nghĩ là sẽ có mộ mạ lư i các đ i tác, các đ ng nghiệ và khách hàng. Sự sáp nhậ và ng ớ ố ồ a t p p nhữ m ố quan hệđ i tác s ẽcủ cốcho thư ng hi ệ củ bạ Cũ có nghĩ là bạ s ẽhoạ ố ơ ng i ng ua n. ng a n t đ ng vớ mộ dây chuyề cung cấ sả phẩ có mộ hệthố trách nhiệ h ợ tác xã hộ (hoặ ộ i t n pn m, t ng m p i c h ệthố trách nhi ệ xã h ộ riêng cho nhữ thư ng hiệ cá nhân) đ t ạ kế n ố vớ nhữ ơ ểo t ng m i ng u i i ng đ ng c ơthích hợ Đề này cũ có nghĩ l à bạ sẽcó nhữ ngư i đ i diệ cho thư ng hi ệ ộ ờạ n ơ p. i u ng a n ng u tin cậ tiế theo mà nó s ẽtrởthành sứ mạ c ủ việ bán hàng mởrộ yp c nh a c ng. Hãng máy tính Apple đ đ ợ kế n ố vớ nhữ cộ đ ng phái hữ và hình thành nên nhữ ã ưc t i ng ng ồ i u ng kế n ố v ềmặ tình cả vớ công nhân, khách hàng và các đ i tác củ nó. Bạ ch ỉ ầ nói vớ ố ti t m i a n cn i mộ ai đ đ sởh ữ mộ Mac hay mộ cái iPod s ẽthấ đ ợ chiề sâu củ sựkế nố y ưc t ó ang u t t u a t i. 9. Sự tậ tụ (Committed) ny Đ có mộ thư ng hiệ mạ thì cầ ể ơ t u nh n p ả có mộ khoả thờ gian dài. i t ng i Thư ng hi ệ khô ng phả là sự kiệ ơ u i n chỉ ả ra m ộ lầ cũ không phả là xy t n ng i mố nhấ thờ Nhữ ng thư ng hiệ ơ t t i. u mạ đ ợ xây dự từ rấ lâu và đ nh ư c ng t òi h ỏ mộ n ỗlự vữ vàng đ đ m b ả ểả i t c ng o cho m ộ sựthành công lâu dài. Nh ữ t ng thư ng hiệ mạ nhấ trên th ếgi ớ ơ u nh t i hoặ là nh ữ th ư ng hiệ có nhữ ơ c ng u ng vị vữ chắ nh ưCoke, GE hoặ là trí ng c c nhữ thư ng hiệ đ ơ u ang có nhữ k ế ng ng hoạ lâu dài đ tiế lên nhưGoogle, ển ch Amazon, Microsoft. Thư ng hi ệ IBM đ có đ ợ s ự tin ơ ưc u ã t ư ng thông qua việ th ự hiệ lờ ở c c ni h ứ củ nó qua hàng thậ k ỉ Mc a a p. Donalds cũ đ làm đ ợ nh ưvậ ưc ng ã y. Giá trị ư ng hiệ sẽt ồ t ạ lâu dài th ơ u ni thông qua vi ệ nó thư ng xuyên thụ ờ c c hi ệ l ờ h ứ thư ng hi ệ củ mình. ơ ni a u a Nhữ th ư ng hiệ m ạ đ lên kế ơ ng u nh ang hoạ cho thờ gian lâu dài và đ ch i ang t ạ ra nhữ quyế đnh mang tính tị o ng chiế lư c. nợ Xu hư ng (Current) ớ 10. Ngày nay nh ữ thư ng hiệ mạ v ẫ luôn tìm ph ư ng pháp đ phát triể trong tư ng lai. Mặ ơ ơ ể ơ ng u nh n n c dù d ự theo tính chấ xác thự nó vẫ có mộ yế t ốmang tính tinh thầ đ t ạ ra th ư ng hi ệ nểo ơ a t c n tu u. Rõ ràng là Starbuck có hình ả ở vị thứ ba (home, office rồ đ n Starbucks) và đ iế ang hoạ nh trí t đ ng đ đ a h ình ả củ mình vào thự tếvì thếnên bạ ph ả rấ tậ trung th ư ng hiệ củ ộ ểư ơ nh a c n itp ua mình cho t ư ng lai. ơ B ạ phả duy trì s ự thích hợ v ớ khách hàng củ bạ và trở nên thích h ợ vớ nhữ khách n i p i a n p i ng h àng mớ vì nhân khẩ h ọ thếgiớ luôn luôn thay đ i. Chỉ hằ s ốthay đ i. Đ ng đ cho ổ ổừ ể i u c i có ng thư ng hiệ củ bạ bị ắ l ạ trong quá kh ứ hãy đ m bả cho nó v ẫ duy trì đ ợ s ự thích ơ ả ưc u a n mc i ; o n h ợ và hấ dẫ p p n. 4
  5. LANTABRAND Cho dù bạ đ n ang hoạ đ ng vớ m ộ chiế dị thư ng hi ệ cá nhân hoặ bạ chỉậ trung vào tộ ơ i t n ch u cn tp việ phân bi ệ thư ng hiệ công ty củ bạ v ớ nhữ đ i thủcạ tranh khác thì bạ cầ phả ơ ng ố c t u an i nh nn i thư ng xuyên hỏ mình li ệ th ư ng hi ệ củ bạ có đ ờ ơ ang ch ứ minh cho 10 Cs củ th ư ng ơ i u u a n ng a hi ệ không. u William Arruda (Hoa Lê - Công ty thư ng hi ệ LANTABRAND - sư t ầ và lư c d ị từ ơ ợ ch u um marketingProfs.com) LANTABRAND giúp gia t ă giá trị ư ng hiệ c ho khách hàng qua các d ị vụ xây dự g t hư ng hiệ th ơ u ch : n ơ u ng cho sả phẩ , xây dự g thư ng hiệ dị vụ xâ y dự g thư ng hiệ tậ đ , xây d ự g t hư ng hiệ qua n m n ơ u ch , n ơ u p oàn n ơ u mạ g, khám sứ khỏ t hư ng hiệ , quả lý thư ng hiệ nộ bộ (Thông tin chi tiế n c e ơ u n ơ u i t tại: . www.lantabrand.com) 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2