intTypePromotion=1
ADSENSE

Xếp hạng bảo tàng hạng I đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

82
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch thuộc Lĩnh vực thống kê: Di sản văn hoá Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Di sản văn hóa Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xếp hạng bảo tàng hạng I đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân

  1. Xếp hạng bảo tàng hạng I đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê: Di sản văn hoá Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Di sản văn hóa Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cách thức thực hiện: Không quy định Thời hạn giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc gửi hồ s ơ đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời hạn 30 ngày. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thẩm định và quyết định việc xếp hạng bảo tàng trong thời hạn 30 ngày.
  2. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Mô tả bước Tên bước Người đứng đầu bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân gửi đơn, hồ sơ xếp hạng bảo tàng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, 1. quyết định việc gửi hồ sơ đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời hạn 30 ngày. Trường hợp từ chối phải nêu ró lý do bằng văn bản. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, hồ sơ 2. xếp hạng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thẩm định và quyết định việc xếp hạng bảo tàng. Trường hợp từ
  3. Mô tả bước Tên bước chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị xếp hạng bảo tàng của người đứng đầu bảo tàng cấp tỉnh, bảo 1. tàng tư nhân gửi Sở VHTTDL trực tiếp quản lý 2. Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của bảo tàng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về việc thành lập Hội đồng 3. thẩm định xếp hạng bảo tàng (thành phần Hội đồng bao gồm: đại diện Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 4. Biên bản làm việc của Hội đồng thẩm định xếp hạng bảo tàng. Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi UBND tỉnh, thành phố đề 5. nghị về việc xếp hạng bảo tàng hạng hạng 1;
  4. Thành phần hồ sơ Công văn của UBND tỉnh, thành phố gửi Bộ VHTTDL đề nghị xếp hạng bảo 6. tàng hạng I Số bộ hồ sơ: không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Tài liệu, hiện vật được bảo quản và trưng bày với Nghị định số 1. 100% phương tiện, trang thiết bị, kỹ thuật và công 92/2002/NĐ-CP n... nghệ hiện đại; Có công trình kiến trúc bền vững, không gian, môi trường và hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho hoạt động Nghị định số 2. thường xuyên của bảo tàng; diện tích trưng bày từ đủ 92/2002/NĐ-CP n... 2.500m2 trở lên; hệ thống kho bảo quản từ đủ 1.500m2 trở lên và được phân loại theo chất liệu;
  5. Nội dung Văn bản qui định 100% số công chức, viên chức, nhân viên trực tiếp làm chuyên môn có trình độ đại học, trong đó 40% trở lên có trình độ đại học chuyên ngành bảo tàng; Số lượng khách thăm quan bảo tàng hàng năm có từ Nghị định số 3. 300.000 lượt người trở lên, có khả năng tổ chức các 92/2002/NĐ-CP n... triển lãm và hội thảo chuyên đề ở trong nước và quốc tế, ít nhất một năm 2 lần; tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Bộ và tham gia đề tài cấp Nhà nước; hàng năm có ít nhất 2 xuất bản phẩm. Số lượng khách thăm quan bảo tàng hàng năm có từ 300.000 lượt người trở lên, có khả năng tổ chức các Nghị định số triển lãm và hội thảo chuyên đề ở trong nước và quốc 4. 92/2002/NĐ-CP n... tế, ít nhất một năm 2 lần; tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Bộ và tham gia đề tài cấp Nhà nước; hàng năm có ít nhất 2 xuất bản phẩm. Có đủ số lượng tài liệu hiện vật gốc từ 20.000 đầu tài Nghị định số liệu, hiện vật trở lên, trong đó có ít nhất năm sưu tập 5. tài liệu, hiện vật quý hiếm và được kiểm kê khoa học 92/2002/NĐ-CP n... từ đủ 90% tổng số tài liệu, hiện vật trở lên;
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2