intTypePromotion=1
ADSENSE

Xử lý khi ảnh bị chỉ trích

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

98
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(Sẽ có lúc bạn trong tình trạng bối rối, nhụt chí vì ảnh đưa lên diễn đàn bị các thành viên chỉ trích thậm tệ hay thậm chí không có lấy một lời khen. Lúc mới chụp ảnh, sau khi đẩy ảnh lên một trang web hay diễn đàn nào đó, điều mong muốn nhất của bạn lúc này hẳn là nhận được nhiều comment để học hỏi nhiều hơn. Nhưng sẽ có trường hợp bức ảnh của bạn không hề có một lời khen, khiến bạn cảm thấy bối rối, nhụt chí, hay thậm chí đẩy bạn về phía...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xử lý khi ảnh bị chỉ trích

  1. X lý khi nh b ch trích • (S có lúc b n trong tình tr ng b i r i, nh t chí vì nh ưa lên di n àn b các thành viên ch trích th m t hay th m chí không có l y m t l i khen. • Lúc m i ch p nh, sau khi y nh lên m t trang web hay di n àn nào ó, i u mong mu n nh t c a b n lúc này h n là nh n ư c nhi u comment h c h i nhi u hơn. Nhưng s có trư ng h p b c nh c a b n không h có m t l i khen, khi n b n c m th y b i r i, nh t chí, hay th m chí y b n v phía c c oan: cãi nhau v i các thành viên khác và không ti p nh n gì c .
  2. • Trang web Digital Photography School ưa ra m t s phân tích v cách ti p nh n và ph n h i comment trên các di n àn nh ngư i ch p mang tính h c h i và tích c c hơn. • Ng m l i Khi post nh lên di n àn, i u mong m i nh t là nh n ư c nhi u comment. nh: About. Trư c tiên, có th nh ng ngư i comment không hay, không ch trích cá nhân b n. K c khi l i chê hơi khi m nhã, thì cũng nên nh r ng khó có th hi u úng m c c a nh ng l i chê bai này n u ch nhìn vào câu ch mà không ti p xúc th c t . Ngoài ra, nhi p nh v n mang tính ch quan. M t ngư i không thích th gì ó trong b c nh thì không có nghĩa là b c nh ó t i. R t
  3. có th có hãng trăm ngư i khác l i thích chính cái i u mà m t ngư i ghét. Luôn ghi nh r ng, dù là m t nhi p nh gia t t n âu, ch c b n cũng chưa tr thành nhi p nh gia hoàn h o nh t th gi i ư c. Hãy h c l y i u ó th y r ng t t c chúng ta u ph i b t ut m t âu ó, r i b n s th y mình s ti p t c hoàn thi n hơn sau m i l n th c hành. Ai bình lu n Nhi u khi nh ng l i ch trích không mong mu n l i n t nh ng ngư i ít hi u bi t v nhi p nh. M t nhi p nh gia t ng chia s r ng anh ta có m t ngư i b n r t thân, ch bao gi ch p nh ngo i tr nh ng l n ti c tùng v i m t chi c máy du l ch bé xíu. Th nhưng sau khi ư c cho xem nh, anh ta l i th n nhiên nh n xét r ng b c nh s t t hơn n n như ng kính ư c l p thêm hood. Nhi p nh gia này ã r t băn khoăn không hi u t i sau l i ph i l p hood và b c nh s t t hơn như th nào. Nhưng sau ó nhi p nh gia này nh n th y r ng anh b n cũng nói ch mà nói ch không quá quan tâm nv n này. T ó v sau, khi nghe nh ng l i nói t nh ng ngư i không hi u bi t v nhi p nh, anh ch cư i, g t u r i nhanh chóng quên i.
  4. Tuy nhiên, n u g p nh ng ngư i th c s có ki n th c v cái p và nhi p nh, ch m t l i ch trích c a h cũng khi n b n ph i suy nghĩ. Nhưng ng sa à trong suy nghĩ là ta còn kém c i hay ta còn lâu m i b ng h , mà hãy nghĩ r ng h ang mu n ch cho ta ch p ngày m t p lên. ng "b t" l i Khi g p nh ng ngư i không hi u bi t v nhi p nh mà v n bình lu n, c g t u và m m cư i. M c dù ôi lúc th t khó còn th kìm gi vi c nói ra cho ngư i ó bi t r ng nh n xét c a anh ta hoàn toàn sai l m. Nhưng hãy nghĩ l i, thái "b t" l i ó c a mình em l i ư c cái gì? Luôn nh r ng, nhi p nh mang tính ch quan, b n không th ch ng t v i m i ngư i r ng cách b n ch p nh và l y khuôn hình là t t nh t, b i l không có cách nào là t t nh t c . N u b n c mu n c ch ng t là mình úng và gi i thích h t th này n th kia, m i ngư i s không bình lu n nh c a b n n a b i h nghĩ b n không m ón nh n nó. Dù gì, b n v n luôn c n nh ng l i ch trích hay bình lu n tr thành m t tay máy chuyên nghi p hơn.
  5. H ch i Nh ng l i ch trích thư ng liên quan n cách b c c, li u có nên cho cây vào nh không, hay ch th xu t hi n th nào cho p. nh: Leetsoftware. H u h t nh ng l i ch trích thư ng liên quan n b c c: cách l y ư ng chân tr i, cho cây vào hay không, ph n ch th xu t hi n trong nh bao nhiêu là v a... M c dù khá là m t m i vì ph i nghe i nghe l i, nhưng b n s th y theo th i gian nó s ng m d n và b n nhìn nh v i b c c ch t ch hơn.
  6. Bình lu n chi ti t hơn N u b n cũng hay bình lu n nh ngư i khác, hãy c g ng chi ti t hơn m t chút. Nh ng l i bình lu n chung chung, ki u như " nh này không hay l m", "b c c không h p lý l m"… thư ng không m y giúp ích ngư i ch p. Hãy bình lu n ch ti t hơn, ki u như, nh không hay do i tư ng làm sao, b c c c n ph i i như th nào nh p hơn… Thêm vào ó, c g ng dùng nh ng t mang tính khích l , như "l n sau b n hãy th ch p theo ki u…" hay "n u tôi là b n, tôi s ch p…" thay vì "b n ph i làm th này thì m i t t hơn…" hay "tôi ch bao gi ch p ki u ó"… M c dù v th c t , không khác nhau nhi u, nhưng nói ki u th nh t khi n ngư i nghe c m th y b c nh ã t t r i, và ngư i bình lu n ưa ra thêm cách nhìn m i tham kh o, trong khi nói ki u th hai khi n ngư i nghe nghĩ r ng cách c a h không hay b ng cách c a ngư i kia. Cách này s l i y ngư i ch p tr nên ch ng i và t cho r ng nhi p nh mang tính ch quan, t ó b ngoài tai m i l i bình lu n.
  7. úng là không có cách ch p nh nào là t t nh t, b c c ch là do ý thích m i ngư i, nhưng không ph i ch p nh p là không c n h c h i.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2