10 cách cải thiện lưu lượng tiền mặt

Xem 1-1 trên 1 kết quả 10 cách cải thiện lưu lượng tiền mặt
  • Bất cứ chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ nào cũng biết, để duy trì được dòng chảy tối ưu tiền mặt tốt cần phải giỏi tung hứng trên mọi mặt trong kinh doanh, quản lý chặt chẽ các khoản phải thu, tới việc tăng hạn mức nợ tín dụng, cho tới việc quản lý hàng tồn kho. Điều cốt yếu giúp cho việc quản lý dòng tiền có hiệu quả là phải điều hoà được dòng tiền chảy vào và dòng tiền chảy ra trong doanh nghiệp bạn....

    pdf5p cucai_trang 03-06-2010 139 51   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=10 cách cải thiện lưu lượng tiền mặt
p_strCode=10cachcaithienluuluongtienmat

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản