intTypePromotion=1
ADSENSE

Actionscript 3.0 cookbook

Xem 1-1 trên 1 kết quả Actionscript 3.0 cookbook
  • Ví dụ, nếu bạn tạo một bản sao của một đối tượng 90 độ, và sau đó gõ 3 / và nhấn Enter, bạn sẽ có bốn đối tượng (ba bản cộng với một bản gốc), với ba không gian bằng nhau 30 độ giữa bản sao. Trong ví dụ này, bạn sẽ đặt một chiếc nhẫn của người trồng xung quanh mô hình bạn đã tạo trong công thức 1,4.

    pdf39p myngoc8 15-10-2011 83 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Actionscript 3.0 cookbook
p_strCode=actionscript30cookbook

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2