Android project

Xem 1-20 trên 50 kết quả Android project
 • Tổng quan hệ điều hành Android: Đặc điểm; Kiến trúc; Phiên bản. Lập trình trên môi trường Android: Môi trường lập trình; AVD; Quá trình phát triển ứng dụng Android. Ứng dụng cơ bản Android: Tìm hiểu Android project. Các cách tiếp cận trong lập trình Android.

  ppt143p nltphuong2003 26-11-2013 281 79   Download

 • Pro Android Games will help you to create the best games for the Android platform. There are plenty of books out there that tackle this subject, but only this book gives you a unique perspective by showing you how easy it is to bring native PC games to the platform with minimum effort. This is done using realworld examples and source code on each chapter. Keep in mind that, before you dig into this book, you will need a solid foundation in Java and ANSI C. I have made a great effort to explain the most complicated concepts as clearly and as simply as possible...

  pdf321p meojunior 03-12-2010 240 126   Download

 • Ban đầu, Android là hệ điều hành cho các thiết bị cầm tay dựa trên lõi Linux do công ty Android Inc. (California, Mỹ) thiết kế. Công ty này sau đó được Google mua lại vào năm 2005 và bắt đầu xây dựng Android Platform. Các thành viên chủ chốt tại ở Android Inc. gồm có: Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, and Chris White.

  pdf63p haiph37 21-09-2012 167 76   Download

 • Tạo một project mới • Ở màn hình eclipse, bấm File  New  Project  Android  Android Project  Next • Hoặc trên thanh công cụ bấm vào icon như trong hình Tạo một project mới • Ở màn hình kế nhập liệu vào các ô như sau: – Project name: HelloWorld (tên project hiển trị trên eclipse cũng sẽ là thư mục chứ ứng dụng trong workspace) – Application name: Hello World (tên ứng dụng sẽ hiện thị trên điện thoại) ...

  pdf17p iiduongii4 12-04-2011 159 62   Download

 • Mục tiêu: Làm quen với cách thức tạo ứng dụng Android cơ bản dùng IDE Eclipse. Hiểu cấu trúc cơ bản của Android project. Dùng XML để tạo layout của Activity. Quen với việc sử dụng các resource trong ứng dụng Android.

  pdf38p nltphuong2003 26-11-2013 64 17   Download

 • Over the last two years, Google’s Android operating system (OS) has gone from a virtually unknown open source solution to the current mobile OS market leader among all mobile handsets, with over one-third of the market share, and it’s still climbing rapidly. Android has even started to dominate the tablet OS marketplace, and is also the foundation for the popular iTV OS known as GoogleTV. There seems to be no end in sight for Android’s rocketing success, which is great news for owners of this book....

  pdf340p dinhthoai2010 19-09-2013 32 7   Download

 • Đầy là quấn sách tốt nhất có thể cho người mới bắt đầu lập trình trên hệ điều hành Android. Có code và hình vẽ mô phỏng, Quấn sách chỉ bạn từng bước tạo một project, các mối liên hệ giữa các file và forder trong project của bạn, nếu bạn muốn trở thành một developer về android thì đây là quấn sách dành cho bạn

  pdf50p kien2507 19-11-2010 618 318   Download

 • Build unique mobile applications with the latest Android SDK Written by an Android authority, this up-to-date resource shows you how to leverage the features of Android 2 to enhance existing products or create innovative new ones. Serving as a hands-on guide to building mobile apps using Android, the book walks you through a series of sample projects that introduces you to Android’s new features and techniques.

  pdf50p kien2507 16-11-2010 244 133   Download

 • ontentProviderDemo trong Sourcecode đã down về. Trong Project đó mình tạo 1 Content Provider Books, mỗi bản ghi Book bao gồm 2 trường : ID và Title. Sau đây là các bước để tạo 1 Content Provider cơ bản ( cụ thể là tạo ContentProvider Book) 1. Tạo 1 class thừa kế lớp ContentProvider Mã: public class BookProvider extends ContentProvider 2. Định nghĩa 1 biến Uri (public static final ) được gọi CONTENT_URI.

  pdf5p rockinjection 21-06-2011 173 93   Download

 • WHAT’S IN THIS CHAPTER? ➤ How to install the Android SDK, create a development environment, and debug your projects. Understanding mobile design considerations and the importance of optimizing for speed and efficiency and designing for small screens and mobile data connections. Using Android Virtual Devices, the emulator, and developer tools. ➤ ➤ All you need to start writing your own Android applications is a copy of the Android SDK and the Java development kit.

  pdf50p kien2507 16-11-2010 145 87   Download

 • 9. Test thử thành quả : Mỗi content Provider gắn với 1 Uri cụ thể, như trên thì ContentProvider Book có Uri là: Mã: com.vietandroid.provider.Books/books Để test thử , vẫn trong Project Demo ContentProviderDemo , các bạn có thể thêm 2 Button Add Book và View All Books vào .

  pdf6p rockinjection 21-06-2011 138 83   Download

 • Bắt đầu với Hello World Tạo một project mới • Ở màn hình kế nhập liệu vào các ô như sau: – Project name: HelloWorld (tên project hiển trị trên eclipse cũng sẽ là thư mục chứ ứng dụng trong workspace) – Application name: Hello World (tên ứng dụng sẽ hiện thị trên điện thoại) – Package name: org.multiuni.android.hellowrold (tên của package sẽ chứa source code, tương tự trong java http://en.wikipedia.org/wiki/Java_package#Package_n aming_conventions) ...

  pdf17p yukogaru5 27-09-2010 154 80   Download

 • Trong bài viết này mình sẽ xây dựng 1 bài viết lấy các thông tin về động đất trên thế giới (dựa và website của chính phủ Mỹ : www.earthquake.usgs.gov ). Và thông qua đó giới thiệu 1 số kỹ thuật lập trình Android với các bạn (kiểu như tự học lập trình thông qua Project thực tế).

  doc16p nobilomo 23-09-2011 144 80   Download

 • Android Content Provider Cuối tuần rảnh rỗi hơn, nhớ ra là phải tiếp tục viết Tutorial cho diễn đàn, rất nhiều các Newbies đang cần Trước khi vào bài, các bạn down Sourcecode của bài học tại đây Sourcecode của bài học bao gồm 3 Project demo : ContentProviderDemo ContentProviderDemo1 ContentProviderDemo2 Mỗi Demo sẽ giải quyết từng vấn đề của Tutorial. Các bạn cứ add hết vào workspace để tiện theo dõi.

  pdf5p yukogaru3 27-08-2010 155 74   Download

 • Test thử thành quả : Mỗi content Provider gắn với 1 Uri cụ thể, như trên thì ContentProvider Book có Uri là: Mã: com.vietandroid.provider.Books/books Để test thử , vẫn trong Project Demo ContentProviderDemo , các bạn có thể thêm 2 Button Add Book và View All Books vào . Giao diện như sau:

  pdf6p yukogaru3 27-08-2010 103 72   Download

 • Tạo và sử dụng 1 Content Provider do người dùng tự định nghĩa Để dễ hiểu hơn các bạn mở Project ContentProviderDemo trong Sourcecode đã down về. Trong Project đó mình tạo 1 Content Provider Books, mỗi bản ghi Book bao gồm 2 trường : ID và Title.

  pdf5p yukogaru3 27-08-2010 113 66   Download

 • 2. Tạo và sử dụng 1 Content Provider do người dùng tự định nghĩa Để dễ hiểu hơn các bạn mở Project ContentProviderDemo trong Sourcecode đã down về. Trong Project đó mình tạo 1 Content Provider Books, mỗi bản ghi Book bao gồm 2 trường : ID và Title. Sau đây là các bước để tạo 1 Content Provider cơ bản ( cụ thể là tạo ContentProvider Book) 1. Tạo 1 class thừa kế lớp ContentProvider Mã: public class BookProvider extends ContentProvider ...

  pdf5p ck47ht 22-10-2011 105 65   Download

 • 9. Test thử thành quả : Mỗi content Provider gắn với 1 Uri cụ thể, như trên thì ContentProvider Book có Uri là: Mã: com.vietandroid.provider.Books/books Để test thử , vẫn trong Project Demo ContentProviderDemo , các bạn có thể thêm 2 Button Add Book và View All Books vào . Giao diện như sau:

  pdf6p ck47ht 22-10-2011 103 62   Download

 • Đôi khi trong lập trình bạn sữ dụng lại code cũng như các module đã viết nhiều lần. Để thuận lợi cho công việc trên hầu hết các công cụ lập trình hiện nay đều hỗ trợ các phương thức như Class, Lib… Và sau đây mình sẽ demo các tạo và chạy 1 Lib trong Android. Mình sẽ tạo 2 Project khác nhau trong cùng 1 workspace và cho 1 cái gọi cái còn lại.

  doc8p nobilomo 03-10-2011 129 59   Download

 • Trong bài viết này sẽ hướng dẫn xây dựng ứng dụng trên Android có khả năng chuyển từ Text sang Voice (tiếng Anh). Để xây dựng ứng dụng với tính năng Text-to-Speech, phải tạo Project mới với Android SDK 1.6 trở lên.

  doc3p newtech11 30-08-2011 158 53   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản