Ánh xạ valuation

Xem 1-1 trên 1 kết quả Ánh xạ valuation
  • Trong luận văn này, chúng tôi khảo sát sựu tồn tại của các nhóm con tối đại chuẩn tắc trên vành chia và một số tính chất của các nhóm này qua các bước sau: Cho D là một số chia hữu hạn chiều có tâm F, d'là nhóm hoán tử của nhóm nhând.Trong luận văn này chúng tôi sẽ chứng minh sự tồn tại của các nhóm con tối đại trong F có liên quan chặt chẽ đến sự tồn tại của chúng

    pdf36p ngoc_01 30-08-2012 76 35   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Ánh xạ valuation
p_strCode=anhxavaluation

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản