Asp.net features

Xem 1-1 trên 1 kết quả Asp.net features
  • Cấu hình ứng dụng Thực hiện lệnh này sửa đổi các ACL cho các container trọng SharedKeys để các tài khoản ASPNET đã truy cập vào các khóa mã hóa. Sau khi bạn hoàn tất bước cuối cùng, bạn có thể chuyển các ứng dụng ASP.NET với các file cấu hình mã hóa qua lại giữa hai máy chủ. Một ứng dụng trên một máy chủ có thể đọc các file cấu hình đã được mã hóa trên máy chủ khác.

    pdf10p yukogaru11 30-11-2010 54 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Asp.net features
p_strCode=aspnetfeatures

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản