Atrial flutter

Xem 1-10 trên 10 kết quả Atrial flutter
 • (BQ) Part 2 book "Atlas of electrocardiography" presents the following contents: Atrial premature beats, atrial tachycardia, effects of adenosine in various supraventricular tachyarrhythmias, supraventricular tachycardia, atrial fibrillation, atrial flutter, multifocal atrial tachycardia, multifocal atrial tachycardia

  pdf195p thangnamvoiva3 01-07-2016 6 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "The practice of catheter cryoablation for cardiac arrhythmias" presents the following contents: Prevention of phrenic nerve palsy during cryoballoon ablation for atrial fibrillation, linear isthmus ablation for atrial flutter - Catheter cryoablation versus radiofrequency catheter ablation, catheter cryoablation for the treatment of accessory pathways,...

  pdf67p thangnamvoiva4 01-07-2016 8 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Electrocardiography of arrhythmias - A comprehensive review" presents the following contents: Atrial tachycardia, atrial flutter, atrial fibrillation, atrial fibrillation, ventricular tachycardia in structural heart disease, ventricular tachycardia in the absence of structural heart disease,...

  pdf300p thangnamvoiva5 14-07-2016 5 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Practical clinical electrophysiology" presents the following contents: Anatomy in clinical electrophysiology, basic principles in clinical electrophysiology, atrial fibrillation, atrial flutter, supraventricular tachycardia.

  pdf132p thangnamvoiva3 28-06-2016 3 0   Download

 • IV. Cuồng động nhĩ Cuồng động nhĩ (atrial flutter) là một hình thái nhịp nhanh trên thất khá hay gặp và thờng không tồn tại lâu dài vì có xu hớng chuyển về nhịp xoang hoặc chuyển sang rung nhĩ. A. Triệu chứng lâm sàng 1. Biểu hiện lâm sàng rất khác nhau tuỳ theo bệnh tim thực tổn có sẵn, theo đáp ứng thất chậm hay nhanh mà bệnh nhân có thể có cảm giác hồi hộp trống ngực. 2. Cuồng nhĩ thờng chỉ tồn tại vài giờ đến vài ngày, ít khi kéo dài hơn vì sau đó...

  pdf5p barbie1987 20-09-2010 100 48   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Troponin utilization in patients presenting with atrial fibrillation/flutter to the emergency department: retrospective chart review

  pdf5p sting04 08-02-2012 26 4   Download

 • The year 1988 marked the beginning of the International Workshop on Cardiac Arrhythmias. This biannual series of meetings was initiated with the following goals: (1) to present technological advances in the field of cardiac arrhythmias, (2) to publicise the results of current research, and (3) to assess the impact of new diagnostic and therapeutic approaches.

  pdf683p thuytienvang_1 31-10-2012 22 2   Download

 • (BQ) Part 2 book "ECG from basics to essentials - Step by step" presents the following contents: Acute pericarditis, the ECG in extracardiac disease, sinus node dysfunction, premature ventricular complexes (PVC), atrioventricular block, atrial rhythm disorders, ventricular fibrillation and ventricular flutter,... and other contents.

  pdf246p thangnamvoiva3 28-06-2016 6 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Understanding intracardiac EGMs and ECGs" presents the following contents: Specific arrhythmias (Accessory pathways, AV node reentry, focal atrial tachycardia, ftrial flutter, atrial fibrillation, ventricular tachycardia, implantable cardiac devices-ECGs and electrograms.

  pdf120p thangnamvoiva3 28-06-2016 5 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "ECG short rapid review for non-Cardiologists" presents the following contents: ECG basics, general physiological terms, sinus rhythms, atrio - Ventricular arrythmias. Invite you to consult.

  pdf60p thangnamvoiva3 28-06-2016 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản