Bài giảng " chương 9 tạo khuân mẫu"

Xem 1-3 trên 3 kết quả Bài giảng " chương 9 tạo khuân mẫu"
  • Chương này sẽ trình bày cách tạo khuân mẫu bao gồm lõi, hòm khuân... Bước 1: Mở một Assebly sau đó mở cùng lúc các chi tiết khuân và lõi trên đây. Bước 2: Hiển thị các bản vẽ trên màn hình chọn Window/ Tile Horixontally hoặc Tile Vetically để các cửa sổ hiện theo chiều ngang hay dọc lúc này cả ba cửa sổ được hiện ra như minh họa hình 9.11 dưới đây...

    pdf9p doxuan 13-07-2009 535 138   Download

  • Ch-ơng này sẽ trình bày cách tạo khuân mẫu bao gồm lõi, hòm khuân. 9.1. Tạo mẫu lõi Mở một Sketch tạo một bản phác thảo có kích th-ớc nh- ở hình 9.1 Hình 9.1 Sau đó kích hoạt lệnh Extruded Boss/Base, đặt các thuộc tính nh- ở hình 9.2 Hình 9.2 Trên mặt bên mở một Sketch và vẽ một đ-ờng tròn, sau đó Extruded Boss/Base nh- hình 9.3 d-ới đây. Hình 9.3 Nguyễn Hồng Thái 97 Bài giảng thiết kế kỹ thuật Trên mặt trụ vừa kéo ở hình 9.

    pdf9p hsvn6368 01-10-2010 102 27   Download

  • Trình bày các tạo khuôn mẫu bao gồm lõi, hòm khuân.

    pdf9p it_1111 21-11-2009 312 153   Download

Đồng bộ tài khoản