Bài giảng cơ sở sữ liệu

Xem 1-20 trên 3571 kết quả Bài giảng cơ sở sữ liệu
 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu đất đai nêu lên tổng quan về cơ sở dữ liệu đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về vấn đề này.

  pdf49p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 101 39   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán: Chương 1 do Nguyễn Trung Trực biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về định nghĩa CSDL phân tán; các đặc điểm của CSDL phân tán so với CSDL tập trung; các lý do sử dụng CSDL phân tán; hệ quản trị CSDL phân tán.

  pdf25p cocacola_17 10-12-2015 120 20   Download

 • Cơ sở dữ liệu phân tán là tập cơ sở dữ liệu có quan hệ logic với nhau và được trãi trên 1 mạng máy tính. Mỗi trạm của mạng có khả năng xử lý tự quản và có thể thực hiện các ứng dụng cục bộ, mỗi một trạm cũng có thể tham gia vào ít nhất 1 ứng dụng toàn cục, có yêu cầu truy xuất dữ liệu tại nhiều trạm. Mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán" của Th.S Nguyễn Đức Thuần để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf23p codon_08 15-03-2016 40 11   Download

 • Mời các bạn tham khảo Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 3: Cơ sở dữ liệu suy diễn sau đây để bổ sung thêm những kiến thức về khái niệm CSDL suy diễn, cách sử dụng logic, hình thức hóa và đánh giá các câu truy vấn đệ quy.

  pdf50p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 40 10   Download

 • Chương 6 Ngữ nghĩa Web thuộc bài giảng cơ sở dữ liệu Web và XML, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các kiến thức sau: khái niệm ngữ nghĩa Web, RDF, giới thiệu bản thể học, tác tử và chương trình DAML, XML, RDF và sự tương tác, Web và ngữ nghĩa Web.

  pdf13p conchimnhai 28-06-2014 37 9   Download

 • Macro trng MS Access là tập hợp các lệnh được định sẵn nhằm tự động thực hiện chuỗi các tác vụ nào đó mà không cần sự can thiệp từng bước của người sử dụng. Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương VI - Macro sẽ giúp học viên hiểu tổng quát về Macro, các khái niệm, cách tạo và thi hành một Macro, các hành động và các tham số.

  pdf42p missminh32 12-04-2014 36 7   Download

 • Sau khi hoàn thành Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 1: Các khái niệm của một hệ cơ sở dữ liệu người học nắm được các kiến thức về hệ thông tập tin (file system); định nghĩa một cơ sở dữ liệu; các đối tượng sử dụng cơ sở dữ liệu; hệ quản trị cơ sở dữ liệu; các mức của một cơ sở dữ liệu.

  pdf15p minhminhquangtri32 07-07-2014 53 7   Download

 • Mô hình dữ liệu là sự trừu tượng hóa của môi trường thực, biểu diễn dữ liệu ở mức quan niệm. Mời bạn đọc cùng tham khảo Bài 2: Các mô hình dữ liệu thuộc bài giảng Cơ sở dữ liệu dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về mô hình dữ liệu mạng và mô hình thực thể mối kết hợp.

  pdf34p minhminhquangtri32 07-07-2014 33 4   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 1: Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng giúp cho các bạn hiểu được PostgreSQL là gì? Lịch sử phát triển, những tính năng được cung cấp của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

  pdf31p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 49 3   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Tổng quan về cơ sở dữ liệu được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về hệ thống xử lý tập tin; các đặc điểm của CSDL; người sử dụng CSDL; các ưu điểm của CSDL; mô hình dữ liệu, lược đồ và thể hiện; kiến trúc của hệ CSDL; ngôn ngữ HQT CSDL.

  pdf0p cocacola_08 21-11-2015 37 2   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 1 và 2 trình bày các khái niệm của một hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) và các mô hình dữ liệu. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Hệ thống tập tin (File System), định nghĩa một CSDL, các đối tượng sử dụng CSDL, hệ quản trị CSDL, các mức của một CSDL, mô hình dữ liệu mạng, mô hình thực thể mối kết hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p youcanletgo_03 14-01-2016 26 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về CSDL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, một số đặc tính của CSDL, người sử dụng CSDL, các tính năng của HQT CSDL, kiến trúc của HQT CSDL,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf41p doinhugiobay_16 29-02-2016 24 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu, quá trình phát triển, một số đặc tính của CSDL, người sử dụng CSDL, kiến trúc của HQT CSDL, các tính năng của HQT CSDL, các khái niệm, ngôn ngữ CSDL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf46p doinhugiobay_17 01-03-2016 26 2   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu – Database EE4253: Chương 1 của Vũ Hải giới thiệu tới các bạn những thông tin tổng quan về môn học, thông qua đó sẽ giúp các bạn có cái nhìn khái quát hơn về môn học này để có sự chuẩn bị tốt hơn.

  pdf26p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 44 2   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 2 - Phân tích thuật toán nêu lên tính đúng đắn, tính hiệu quả của thuật toán; đo thời gian chạy bằng thực nghiệm; thời gian chạy tốt nhất, trung bình, xấu nhất; vấn đề đánh đổi không gian và thời gian; sử dụng kí hiệu ô lớn.

  pdf30p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 8 2   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 Một số khái niệm cơ bản do TS. Nguyễn Quốc Tuấn biên soạn trình bày về một số khái niệm cơ bản về Cơ sở dữ liệu, định nghĩa Cơ sở dữ liệu, các đối tượng sử dụng Cơ sở dữ liệu, hệ quản trị Cơ sở dữ liệu, kiến trúc tổng quát của một Cơ sở dữ liệu,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p dat611996 06-09-2017 10 2   Download

 • Form là một thành phần dùng để cập nhật dữ liêu trên các Table và là giao diện giữa người và máy. Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương IV - Form giúp học viên nắm được các khái niệm, các trường hợp sử dụng form, các thành phần của form, các dạng của form và các chế độ hiển thị của form. Chúc các bạn học tốt.

  pdf103p missminh32 12-04-2014 31 1   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 3 - Trừu tượng hóa dữ liệu cung cấp cho các bạn những kiến thức về biểu diễn dữ liệu trong các ngôn ngữ lập trình, sự trừu tượng hóa dữ liệu, kiểu dữ liệu trừu tượng.

  pdf19p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 11 1   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 1: Các khái niệm của một hệ CSDL sau đây được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về hệ thống tập tin (File System), định nghĩa một CSDL, các đối tượng sử dụng CSDL, hệ quản trị CSDL, các mức của một CSDL.

  pdf29p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 9 1   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 3: SQL" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về Structured Query Language, câu truy vấn đơn giản, câu truy vấn đơn giản, lệnh Select - Mệnh đề Where, mệnh đề Order By, sử dụng các hàm thống kê, mệnh đề Group by,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt40p bautroibinhyen15 22-01-2017 9 1   Download

Đồng bộ tài khoản