intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng điện tử Tiếng Anh 5

Xem 1-20 trên 145 kết quả Bài giảng điện tử Tiếng Anh 5
 • Bài giảng Tiếng Anh 3 - Unit 7: That’s my school - Lesson 2 (Part 1, 2, 3, 4, 5) cung cấp cho các em học sinh các bài học và luyện tập về: listen and repeat; point and say; let’s talk; listen and number; read and circle;... Mời các em cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt19p ngockheo0704 30-07-2022 77 3   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 5: Vietnamese food and drink (A closer look 1) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: beat, heat, pour, fold, serve; luyện tập điền từ vựng đã học vào chỗ trống để hoàn thành câu; đặt các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu, sau đó sắp xếp lại thứ tự các câu để đưa ra hướng dẫn cách làm bánh kếp;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt11p caixukun_0208 09-02-2022 9 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 5: Vietnamese food and drink (A closer look 2) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hiểu được thế nào là danh từ đếm được và danh từ không đếm được; làm quen và nhận biết được các cụm từ đo lường; hiểu được các sử dụng a/an/some/any trong câu;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt16p caixukun_0208 09-02-2022 5 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 5: Vietnamese food and drink (Getting started) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: tofu, mineral water, eel, turmeric, carton, instead; luyện tập nghe-đọc đoạn hội thoại và tìm các từ về đồ ăn và đồ uống trong cuộc hội thoại, đặt chúng vào đúng cột;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt12p caixukun_0208 09-02-2022 10 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 5: Vietnamese food and drink (Skills 1+2) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc và hiểu được nội dung đoạn văn "Pho – A popular dish in Ha Noi", trả lời được các câu hỏi dựa trên thông tin bài đọc; luyện tập ghi chú về một số loại thức ăn hoặc đồ uống phổ biến trong khu phố của bạn;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt15p caixukun_0208 09-02-2022 13 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 5: Work and Play (In class - A5) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: an essay, an event, past and present event; luyện tập đọc và trả lời được các câu hỏi dựa trên thông tin trong bài; hiểu và nói được lợi ích của từng môn học;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt18p caixukun_0208 09-02-2022 14 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 5: Work and Play (It's time for recess - B1) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: a recess, excited, (to) eat and drink, (to) play marbles, (to) play catch, (to) chat, (to) skip, (to) play blindman’s bluff; luyện tập hỏi và đáp về ai đó đang làm gì;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt15p caixukun_0208 09-02-2022 7 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 8 - Unit 5: Festivals in Viet Nam (A closer look 1) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết và nêu được tên các lễ hội ở Việt Nam mà em biết; thực hành nối từ tiếng Anh với đúng nghĩa tiếng Việt của chúng; hoàn thành câu với từ cho trước;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt16p caixukun_0208 09-02-2022 18 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 8 - Unit 5: Festivals in Viet Nam (Getting started) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: royal court music, reunion, ceremony, procession, carnival, performance; luyện tập quan sát tranh và trả lời câu hỏi T/F;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt24p caixukun_0208 09-02-2022 9 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 8 - Unit 5: Festivals in Viet Nam (Skills) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh ôn tập về các từ vựng: Buddha, emperor, founder, offering, overseas, procession, speciality; luyện tập đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi liên quan;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt34p caixukun_0208 09-02-2022 7 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 8 - Unit 5: Study habits (Listen and read) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: report card, excellent, be proud of, semester, improve, pronunciation, try one’s best + to-inf; luyện tập nghe đoạn hội thoại và trả lời được các câu hỏi liên quan;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt16p caixukun_0208 09-02-2022 9 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 8 - Unit 5: Study habits (Read) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: mother tongue, underline, highlight, revise, revision, stick, learn by heart, make a list; hiểu được các sử dụng cấu trúc In order to/ so as to + to-inf trong câu; luyện tập đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt12p caixukun_0208 09-02-2022 15 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 8 - Unit 5: Study habits (Read - Cont.) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc hiểu về một số phương pháp học từ mới dành cho những người học ngoại ngữ mới; học thuộc các từ vựng và ghi chú;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt14p caixukun_0208 09-02-2022 11 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 8 - Unit 5: Festivals in Viet Nam (A closer look 2) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với câu đơn (simple sentences), cấu trúc và cách sử dụng câu đơn; cấu trúc và cách sử dụng câu ghép, các liên từ trong câu ghép; cấu trúc và cách sử dụng câu phức;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt14p caixukun_0208 09-02-2022 6 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 - Unit 5: The media (Getting started & Listen and read) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với một số hoạt động liên qua đến các phương tiện thông tin đại chúng; nghe và đọc bài với nội dung xoay quanh những phương tiện truyền thông đại chúng từ thời xa xưa đến cuộc sống hiện đại ngày nay;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt31p caixukun_0208 09-02-2022 7 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 - Unit 5: The media (Language focus) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với cấu trúc câu hỏi đuôi dạng: câu nói khẳng định, đuôi phủ định và câu nói phủ định, đuôi khẳng định; ôn tập danh động từ trong tiếng Anh; luyện tập điền từ hoàn thành hội thoại;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt23p caixukun_0208 09-02-2022 10 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 - Unit 5: The media (Read) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ mới: forum, surf the web, communicate, (to) get access to; đọc hiểu bài học với nội dung xoay quanh lợi ích và bất lợi của việc sử dụng Internet;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt13p caixukun_0208 09-02-2022 6 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 - Unit 5: Wonders of Vietnam (Getting started) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh khởi động, làm quen với chủ đề "Wonders of Vietnam" thông qua bài tập T/F và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với nội dung cơ bản về những kỳ quan của Việt Nam;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt21p caixukun_0208 09-02-2022 8 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 8 - Unit 5: Festivals in Viet Nam (Skill 2) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: hero, mythical, invader, defeat, defend ... from, giant; rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi trong bài;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt13p caixukun_0208 09-02-2022 5 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 - Unit 5: Wonders Of Vietnam (A closer look 1) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: cavern, limestone, fortress, tomb, citadel, sculpture; luyện tập với bài tập điền từ vào chỗ trống, bài tập hoàn thành câu;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt13p caixukun_0208 09-02-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng điện tử Tiếng Anh 5
p_strCode=baigiangdientutienganh5

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2