intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng foxpro

Xem 1-20 trên 42 kết quả Bài giảng foxpro
 • Bài giảng Microsoft visual foxpro 6.0 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu trang bị cho học viên cách sử dụng và khai thác Visual Foxpro, các khái niệm về CSDL, Hệ Quản trị CSDL và các thao tác trên CSDL, làm quen với kỹ thuật lập trình hướng đối tượng, hướng sự kiện.

  ppt42p robowonder 11-06-2011 668 195   Download

 • (NB) Bài giảng Hệ quản trị Cơ sở dữ liêu Foxpro và Visual Foxpro cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình trên Window. Thông qua bài giảng này, người học sẽ khái quát được một hệ cơ sơ dữ liệu từ đó đưa ra được các giải pháp sử lý các trường hợp có thể xảy ra với hệ cơ sở dữ liệu đó, đồng thời nắm vựng được các bước thiết kế hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu để áp dụng các kiến thức vể hệ thống và cơ sở dữ liệu vào lập trình Visual Foxpro.

  pdf46p nganga_09 14-10-2015 124 21   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro: Chương 1 - Làm quen với Visual FoxPro giúp người học nắm được khái niệm Visual FoxPro, tệp CSDL, khởi động Visual FoxPro, các chế độ làm việc, các loại cửa sổ của FoxPro, các thao tác cơ bản trên cửa sổ, ra khỏi FoxPro. Chúc các bạn học tốt.

  pdf18p missminh32 12-04-2014 122 15   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro: Chương 5 - Sửa đổi dữ liệu giúp học viên nắm được và thực hiện các tuỳ chọn trên một câu lệnh thao tác dữ liệu của Foxpro, các lệnh cập nhật dữ liệu, các lệnh bổ sung dữ liệu và các lệnh loại bỏ dữ liệu. Chúc các bạn học tốt.

  pdf20p missminh32 12-04-2014 84 10   Download

 • Chương 2 - Những thao tác ban đầu với tệp CSDL nằm trong tập Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro trình bày với học viên các thao tác thiết lập tệp CSDL, mở tệp và vào dữ liệu, đọc tệp, di chuyển con trỏ bản ghi, đóng tệp. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf10p missminh32 12-04-2014 93 8   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro: Chương 9 - Thao tác với nhiều tệp CSDL giúp học viên nắm được các kiến thức về định vùng làm việc và gán bí danh, cập nhật từ một tệp CSDL khác, kết nối hai tệp CSDL, thiết lập mối liên kết giữa nhiều tệp CSDL và đóng các tệp CSDL đang mở.

  pdf20p missminh32 12-04-2014 80 8   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro - Chương 11: Truy vẫn dữ liệu thông qua SQL trình bày các nội dung chính như sau: Tạo tệp CSDL và vào dữ liệu, truy vấn dữ liệu đơn giản, kết xuất tệp theo thứ tự hoặc bỏ bảng ghi trùng, các hàm SQL, tính tổng bộ phận, JOIN và UNION: liên kết dữ liệu, các câu truy vấn dữ liệu lồng nhau, ghi kết quả vào tệp hay in ra máy in.

  pdf21p missminh32 12-04-2014 103 8   Download

 • Kết xuất thông tin trong tệp CSDL là từ dữ liệu hiện có trong tệp CSDL đó ta lấy ra những thông tin mang tính thống kê như: Đếm số lượng các bản ghi thoả mãn một điều kiện nào đó; tính tổng hoặc giá trị trung bình của một hoặc nhiều trường kiểu số; tính tổng một hoặc nhiều trường kiểu số của từng nhóm bản ghi theo một trường khoá nào đó.

  pdf19p missminh32 12-04-2014 103 7   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro: Chương - Lập báo cáo bằng lệnh Report & Lable trình bày với người học khái niệm báo cáo dạng Report và dạng Label, cách tạo tệp khuôn báo cáo, sửa đổi tệp khuôn báo cáo, sử dụng lệnh Report, tạo tệp nhãn, sửa đổi tệp nhãn, sử dụng lệnh Lable.

  pdf11p missminh32 12-04-2014 96 7   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro - Chương 10: Những thao tác khác với tệp CSDL trình bày với người học những nội dung về: Chọn thư mục hiện thời, đọc danh sách các tệp trên đĩa, sao chép tệp, đổi tên tệp, xóa tệp, sử dụng lệnh DOS.

  pdf10p missminh32 12-04-2014 103 7   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro - Chương 3: Tìm kiếm dữ liệu trình bày những nội dung chính sau: Biểu thức logic, sử dụng List và Display với điều kiện tìm kiếm, tìm kiếm tuần tự và đặt chế độ chính xác khi tìm kiếm. Chúc các bạn học tốt.

  pdf8p missminh32 12-04-2014 92 6   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro - Chương 4: Thao tác với cấu trúc tệp CSDL giúp học viên nắm được các kiến thức sau: Xem và in cấu trúc, sửa cấu trúc tệp, sao chép cấu trúc tệp, tạo một tệp CSDL từ tệp lưu cấu trúc. Chúc các bạn học tốt.

  pdf13p missminh32 12-04-2014 93 6   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị CSDL FoxPro - Chương 6 - Sắp xếp, chỉ số và tìm kiếm nhanh trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm đối tượng, tiêu chuẩn và trình tự sắp xếp, sắp xếp bằng lệnh SORT, lập tệp chỉ số, tìm kiếm nhanh ( FIND * SEEK), dùng nhiều tệp chỉ số và phần bài tập.

  pdf9p missminh32 12-04-2014 91 6   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế báo cáo (Report). Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf14p hpnguyen9 27-04-2018 118 5   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu hệ quản trị CSDL MS Visual Foxpro & một số khái niệm. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf10p hpnguyen9 27-04-2018 93 3   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các kỹ thuật cơ bản làm việc với bảng dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf29p hpnguyen9 27-04-2018 102 3   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình trong Visual Foxpro. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf29p hpnguyen9 27-04-2018 89 3   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu mẫu (Form). Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf37p hpnguyen9 27-04-2018 99 3   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sắp xếp, tìm kiếm, thống kê dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf11p hpnguyen9 27-04-2018 117 2   Download

 • Bài giảng môn Tin học ứng dụng có thể giúp người học: Làm quen hệ điều hành Windows; biết cách soạn thảo, trình bày văn bản với Microsoft Word; nắm vững hệ quản trị cơ sở dữ liệu Foxpro, giải các bài toán quản lý tài chính – kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p kexauxi4 01-10-2019 16 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng foxpro
p_strCode=baigiangfoxpro

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2