intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Khoa học 5 Bài 58

Xem 1-5 trên 5 kết quả Bài giảng Khoa học 5 Bài 58
 • Với thiết kế những slide bài giảng Sự sinh sản và nuôi con của chim giúp học sinh biết chim bố và chim mẹ thay nhau đi kiếm mồi, cho đến khi mọc đủ lông, cánh mới có thể tự đi kiếm ăn.

  ppt27p dinhthienlykh 18-04-2014 247 27   Download

 • Normal blood smear (Wright's stain). High-power field showing normal red cells, a neutrophil, and a few platelets. (From Hillman et al.) Figure 58-4 Severe iron-deficiency anemia. Microcytic and hypochromic red cells smaller than the nucleus of a lymphocyte associated with marked variation in size (anisocytosis) and shape (poikilocytosis). (From Hillman et al.) Figure 58-5 Macrocytosis. Red cells are larger than a small lymphocyte and well hemoglobinized. Often macrocytes are oval-shaped (macroovalocytes). Figure 58-6 Figure 58-7 Red cell changes in myelofibrosis.

  pdf5p konheokonmummim 03-12-2010 58 3   Download

 • Thông khí cơ học xâm lấn qua NKQ, mask thanh quản, mở khí quản. Thông khí cơ học không xâm lấn là thông khí cơ học qua đường thở tự nhiên. Lịch sử: 1950: TKCHKXL áp lực âm Pulmo - Wrap Chess Cuirass. Phổi thép Emerson Sử dụng rộng rãi nhất Nặng nề, giá thành cao BN 61t, mất 5/2008, sau 58 năm thở máy từ khi bị bại liệt lúc 3 tuổi.

  pdf15p xmen_dangcap 10-01-2011 142 30   Download

 • I.Mục tiêu:Sau bài học, HS biết:- Kể tên các vật liệu được dùng để sản xuất ra xi măng. - Nêu tính chất và công dụng của xi măng. II.Đồ dùng dạy học: - Hình và thông tin trang 58,59 SGK. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1.Kiểm tra bài cũ: (3’) -Kiểm tra 3 HS. -HS1: Kể tên những đồ gốm mà em biết? -HS2: Hãy nêu tính chất của gạch, ngói và thí nghiệm chứng tỏ điều đó? -HS3: Gạch, ngói được làm bằng cách nào? -GV nhận xét bài cũ. 2.Bài mới: 37’ TG Hoạt động...

  pdf3p abcdef_22 27-08-2011 180 14   Download

 • Calculation of Reticulocyte Production Index Correction #1 for anemia: This correction produces the corrected reticulocyte count In a person whose reticulocyte count is 9%, hemoglobin 7.5 g/dL, hematocrit 23%, the absolute reticulocyte count = 9 x (7.5/15) [or x (23/45)]= 4.5% Correction #2 for longer life of prematurely released reticulocytes in the blood: This correction produces the reticulocyte production index In a person whose reticulocyte count is 9%, hemoglobin 7.5 gm/dL, hematocrit 23%, the reticulocyte production index Figure 58-13 Correction of the reticulocyte count.

  pdf5p konheokonmummim 03-12-2010 56 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Khoa học 5 Bài 58
p_strCode=baigiangkhoahoc5bai58

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2