intTypePromotion=1

Bài giảng Tự động và KTT

Xem 1-1 trên 1 kết quả Bài giảng Tự động và KTT
  • Tài liệu tham khảo Đề cương bài giảng môn Tự động và KTT (Dùng cho 2 tiết giảng) Học phần: LTĐKTĐ2 Bộ môn: Tự động và KTT Khoa: KTĐK. Mục đích, yêu cầu: Nghiên cứu các khái niệm cơ bản, đặc điểm, các phương pháp nghiên cứu HTĐKTĐPT; các khâu phi tuyến điển hình.

    pdf78p thanglxkmhd 27-02-2014 62 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Tự động và KTT
p_strCode=baigiangtudongvaktt

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản