Bản đồ snp

Xem 1-3 trên 3 kết quả Bản đồ snp
  • Bản đồ về sự đa hình của DNA sẽ gúp ích rất nhiều cho các nhà nghiên cứu và chế tạo dược phẩm. Một nhóm các nhà khoa học thế giới đang nỗ lực hướng vào một mục tiêu chung là lập được bản đồ về tính đa dạng của gene người thông qua việc dò tìm hàng triệu sự biến đổi DNA từ các tình nguyện viên trên khắp thế giới.

    pdf10p heoxinhkute3 19-09-2010 90 15   Download

  • Mục tiêu của đề tài này hướng đến việc nghiên cứu mối tương quan giữa bản chất di truyển của chủ thể đối với bệnh thương hàn, nhằm làm rõ vai trò của điểm đa hình CD14/C-159T và LTE+80 trong sự nhạy cảm với bệnh. Băng nghiên cứu so sánh ca/chứng, chúng tôi hy vọng có thể phát hiện được ảnh hưởng có thể có của hai điểm đa hình này.

    pdf152p conchokon 25-09-2012 63 21   Download

  • Trong bài báo này đề xuất một phương pháp lấy mẫu hai bước để lựa chọn các đặc trưng có ý nghĩa trong việc huấn luyện mô hình rừng ngẫu nhiên. Phương pháp này cho phép chọn ra một tập nhỏ các đặc trưng có liên hệ chặt chẽ với biến đích (bệnh), do đó làm giảm số chiều và có thể xử lý tốt trên các tập dữ liệu có số chiều cao. Mời bạn đọc tham khảo.

    pdf7p nganga_06 29-09-2015 24 3   Download

Đồng bộ tài khoản