intTypePromotion=4
ADSENSE

Ban Tuyên giáo Trung ương

Xem 1-20 trên 27 kết quả Ban Tuyên giáo Trung ương
 • Mục đích của đề tài tập trung nghiên cứu phân tích vấn đề quản lý nhân sự tại Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá được thực trạng công tác quản lý cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Trung ương.

  pdf123p thangchodien12345678 22-05-2017 35 6   Download

 • Luận án nghiên cứu với các mục tiêu: phục dựng quá trình hình thành, các bước phát triển của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam (1961 -1975), rút ra những kinh nghiệm của công tác tuyên huấn trong kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam, phục vụ giáo dục truyền thống cách mạng trong kháng chiến, góp phần đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên và chiến sĩ các cơ quan Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc31p khanhnie 06-01-2017 59 8   Download

 • Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 16/8/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số129-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2014). Dưới đây, Tạp chí Di sản văn hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

  pdf6p cumeo4000 05-08-2018 21 1   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và truyền thông thuộc Lĩnh vực thống kê: Phát thanh và truyền hình Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tuyên giáo trung ương Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính ...

  pdf5p meohamngu 12-01-2011 96 18   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ thông tin và truyền thông thuộc Lĩnh vực thống kê: Phát thanh và truyền hình Báo chí Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tuyên giáo trung ương

  pdf7p meohamngu 12-01-2011 78 11   Download

 • Tên của cơ quan tham mưu của Đảng về công tác tư tưởng được gọi là: Ban Cổ động và Tuyên truyền, Ban Tuyên truyền; Bộ Cổ động và Tuyên truyền, Bộ Tuyên truyền Trung ương. - Đề cương tuyên truyền ''Ngày Quốc tế Đỏ - mồng một tháng tám'' có ghi ''Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản ấn hành” - 1930.

  pdf16p ruavanguom 26-09-2012 40 3   Download

 • Tài liệu trình bày tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

  pdf24p lequangvinh1608 09-08-2019 33 6   Download

 • Tuần Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020. Thực hiện Chỉ thị 37-CT/T.Ư ngày 4/8/2009 của Bộ Chính trị về Đại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng; Hướng dẫn số 112 HD/BTGT.Ư ngày 10/9/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố và lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Ðại hội...

  pdf29p cq511225 23-09-2010 264 102   Download

 • Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian Hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày...

  doc4p lequang2603 01-12-2009 358 64   Download

 • Ngày 11/2 Ban bí thư trung ương Đảng có thông báo kết luận sơ kết việc thực hiện chỉ thị 23-CT/TW về "Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới".

  doc2p xuantrach 20-03-2010 199 39   Download

 • Ngày 11/2, Ban Bí thư Trung ương Đảng có thông báo Kết luận sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về "Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới". Nội dung kết luận của Ban Bí thư như sau:1- Trong năm 2003, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 23-CT/TW tổ chức đợt giáo dục, tuyên truyền sâu rộng, có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đợt giáo dục tuyên truyền này đã...

  pdf4p abcdef_36 09-10-2011 151 20   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Đài truyền hình hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp về Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông - Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, xin ý kiến thỏa thuận của Ban Tuyên giáo trung ương và phê duyệt cấp phép theo thẩm quyền.

  doc3p anhtuan 26-08-2009 103 8   Download

 • Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2010- 2011 của trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung ương.Trường Trung Cấp Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ TCCN hệ chính quy năm 2010

  doc3p hongnguyenstart 18-11-2010 113 6   Download

 • Đó cũng chính là chủ đề của đợt học tập trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong năm 2010. Để chuẩn bị cho đợt học tập này, Ban Tuyên giáo trung ương cũng đã đánh giá, tổng hợp về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh".

  pdf9p matem91 10-11-2013 100 6   Download

 • - Trình tự thực hiện:- Đài phát thanh, truyền hình hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp về Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông - Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, xin ý kiến thỏa thuận của Ban Tuyên giáo trung ương và phê duyệt cấp phép theo thẩm quyền. ...

  doc3p anhtuan 26-08-2009 103 4   Download

 • Quyết định số 121-TTg về việc thành lập ban tuyển sinh trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgd10 22-11-2009 35 3   Download

 • CÔNG ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Điện: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Ban Chỉ đạo 127 Trung ương.

  pdf3p dhoomagain 23-02-2012 53 2   Download

 • Đặc điểm giải phẫu côn trùng 9.1. Một sộ nét cơ bản về hệ thần kinh • Não  Hệ thần kinh trung ương • Hạch thần kinh dưới hầu • Chuỗi thần kinh bụng • Phân bố dưới nội bì (Hypoderma).  Hệ thần kinh ngoại biên • Nhiều khi nối với các cơ quan cảm giác.  a. Phần trước: Stomatogastric - System  Hệ thần kinh giao cảm • Hạch thần kinh trán. • Hạch thần kinh dưới não. • Hạch thần kinh dạ dày. • Tuyến tim (Corpora cardiaca). • Tuyến giáp (Corpora allata).  b.Phần bụng:...

  pdf11p myxaodon10 14-06-2011 151 56   Download

 • Quan điểm cơ bản của Ðảng ta ngày càng được nhận thức rõ hơn là: Chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Ðảng và của cách mạng Việt Nam.Quan điểm này được khẳng định qua nhiều kỳ Ðại hội của Ðảng, đặc biệt là Ðại hội VII (6-1991), Ðại hội IX (4-2001) và gần đây là Chỉ thị 23 của Ban Bí thư Trung ương "Về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới"...

  pdf6p abcdef_36 09-10-2011 90 23   Download

 • Quyết định số 4670-V10 về việc quy định cho trường tuyên huấn Trung ương được hưởng chính sách, chế độ như các trường đại học do Bộ trưởng Tổng thư ký ban hành

  pdf1p lawgd9 22-11-2009 33 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ban Tuyên giáo Trung ương
p_strCode=bantuyengiaotrunguong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2