Ban xem xét việc tuân thủ quy định

Xem 1-3 trên 3 kết quả Ban xem xét việc tuân thủ quy định
  • Sau đây là các thủ tục hoạt động của Ban Xem xét việc tuân thủ quy định (CRP) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Ban Xem xét việc tuân thủ quy định (CRP) là một diễn đàn độc lập do Ban Giám đốc Điều hành (Ban Giám đốc) của ADB thành lập ngày 29 tháng 5 năm 2003. Nhiệm vụ của Ban là thực thi giai đoạn xem xét việc tuân thủ quy định trong Cơ chế Giải trình trách nhiệm (Cơ chế) của ADB. Cơ chế này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 12 năm 2003,...

    pdf25p thuylinh 10-06-2009 91 10   Download

  • Trước thực trạng nhiều công ty kiểm toán độc lập gặp rất nhiều rủi ro sau khi chấp nhận khách hàng kiểm toán, bài viết đề cập một số quy định trong hệ thống văn bản pháp quy như luật kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, các quy định của các hội nghề nghiệp về kiểm toán ở Việt Nam và trên thế giới về quy trình đánh giá rủi ro, chấp nhận khách hàng kiểm toán.

    pdf10p manutd1907 01-07-2015 47 9   Download

  • Kiểm soát nội bộ việc tuân thủ các chính quyền của Hughes Springs Quận trường độc lập chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì kiểm soát nội bộ hiệu quả hơn phù hợp với yêu cầu của pháp luật, quy định, hợp đồng và trợ cấp đối với các chương trình liên bang. Lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán của chúng tôi, chúng tôi xem xét kiểm soát nội bộ của Học Khu việc tuân thủ với các yêu cầu mà có thể có một hiệu ứng trực tiếp...

    pdf7p meobu4 13-01-2012 36 3   Download

Đồng bộ tài khoản