intTypePromotion=4
ADSENSE

Báo cáo Giám sát môi

Xem 1-20 trên 330 kết quả Báo cáo Giám sát môi
 • MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ (Ban hành kèm theo công văn số: 3105 /TNMT-QLMT ngày 18/4/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

  doc3p bann11f 09-04-2011 710 95   Download

 • Dưới đây là bản Báo cáo giám sát môi trường 06 tháng đầu năm 2014 - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ, mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt những nội dung về các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường; kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích định kỳ các thông số môi trường của công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.

   

  doc32p ctymoitruongtnx 15-05-2015 115 26   Download

 • Báo cáo Giám sát môi trường đợt 2 năm 2016 của Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân – giai đoạn 1 trình bày nhiệm vụ quan trắc, giới thiệu chương trình quan trắc, nhận xét và đánh giá kết quả quan trắc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf58p cristero 05-06-2017 175 24   Download

 • Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng đầu năm 2014 - Công ty TNHH Khách sạn Ngôi Sao Việt gồm có 4 chương chính. Trong đó, chương 1 - thông tin chung; chương 2 - các nguồn gây tác động môi trường; chương 3 - biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường; chương 4 - kết luận, cam kết và kiến nghị. 

  doc34p ctymoitruongtnx 15-05-2015 82 16   Download

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2013 - Chủ đầu tư Công Ty TNHH Kansai Chemical Việt Nam - CN Bình Dương  trình bày về tình hình sản xuất và kinh doanh trong kỳ báo cáo, hiện trạng môi trường trong kỳ báo cáo tại công Ty TNHH Kansai Chemical Việt Nam - CN Bình Dương. Mời các bạn tham khảo bài báo cáo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   

  doc12p ctymoitruongtnx 15-05-2015 74 11   Download

 • Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm 2013 - Khách sạn Valentine nhằm tìm hiểu về các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường tại Khách sạn Valentine.

   

   

  doc28p ctymoitruongtnx 15-05-2015 65 10   Download

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 đầu năm 2014 Cửa hàng vịt quay Huỳnh Ký có kết cấu gồm 4 phần, trong đó, phần 1 - thông tin chung; phần 2 - các nguồn gây tác động môi trường; chương 3 - biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường; chương 4 - kết luận và kiến nghị.

   

  doc29p ctymoitruongtnx 15-05-2015 48 9   Download

 • Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm 2013 - Công ty TNHH Tân Hà Nam trình bày về các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường tại Công ty TNHH Tân Hà Nam.

   

  doc30p ctymoitruongtnx 15-05-2015 71 8   Download

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng cuối năm 2013 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hakers Việt Nam gồm có bốn chương, nội dung của chương 1 trình bày về thông tin chung, chương 2 - các nguồn gây tác động môi trường; chương 3 - biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường; kết luận và kiến nghị. 

  doc21p ctymoitruongtnx 15-05-2015 65 6   Download

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2016 - Công ty TNHH Kiều Hương trình bày nội dung với kết cấu: Thông tin chung; các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường; kết luận và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p lapduandautu 14-05-2018 42 5   Download

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2015 - Công ty TNHH MTV Thuộc Da Rostaing Việt Nam trình bày nội dung với kết cấu: Thông tin chung; các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu xử lý các tác động môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p lapduandautu 14-05-2018 40 5   Download

 • Báo cáo giám sát môi trường năm 2013 - Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty TNHH SX CN&TM Hoàng Việt Lan trình bày về các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường tại chi nhánh Công ty TNHH SX CN&TM Hoàng Việt Lan.

   

  doc22p ctymoitruongtnx 15-05-2015 57 4   Download

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2013 Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại A và N nhằm báo cáo về hiện trạng môi trường tại công ty bao gồm nguồn phát sinh ô nhiễm và biện pháp khống chế, môi trường không khí xung quanh. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Môi trường và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   

  doc12p ctymoitruongtnx 15-05-2015 58 3   Download

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2016 - Công ty TNHH Goonam Vina trình bày nội dung với kết cấu 4 chương: Thông tin chung; các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường; kết luận đo đạc, lấy mẫu phân tích định kỳ các thông số môi trường; kết luận, cam kết và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p lapduandautu 14-05-2018 52 4   Download

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2015 - Công ty TNHH MTV JR France trình bày nội dung với kết cấu 4 chương: Thông tin chung; các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường; kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p lapduandautu 14-05-2018 36 3   Download

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2015 - Công ty TNHH thế giới Kim Cương trình bày: Thông tin chung; các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường; kết luận kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p lapduandautu 14-05-2018 26 3   Download

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2015 - Công ty CP Công nghệ thực phẩm Thái Bình Dương trình bày nội dung báo cáo với kết cấu 4 phần: Thông tin chung; các nguồn gây tác động môi trường, biện pháp giảm thiểu đã thực hiện để xử lý các tác động môi trường đang và sẽ áp dụng. Kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kì các thông số môi trường; Kết luận cam kết và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p lapduandautu 14-05-2018 36 3   Download

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2015 - Công ty TNHH Glovintec trình bày nội dung với kết cấu 4 chương: Thông tin chung, các nguồn tác động môi trường, biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường 15, kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p lapduandautu 14-05-2018 41 2   Download

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2015 - Công ty TNHH khách sạn Ngôi sao Việt trình bày nội dung với kết cấu 4 chương: Thông tin chung; các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu đã thực hiện để xử lý các tác động môi trường tiêu cực và kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kì các thông số môi trường; kết luận cam kết kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p lapduandautu 14-05-2018 34 2   Download

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2015 - Công ty TNHH MTV KAJI trình bày nội dung báo cáo với bố cục 3 chương: Thông tin chung, các nguồn gây tác động môi trường, biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p lapduandautu 14-05-2018 28 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Báo cáo Giám sát môi
p_strCode=baocaogiamsatmoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2