intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo chí dân tộc

Xem 1-20 trên 1459 kết quả Báo chí dân tộc
 • Bảo tàng Dân Tộc Học Việt Nam nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, là một trung tâm trưng bày và lưu giữ quý giá về văn hoá của 54 dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là một địa điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách nước ngoài muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam mà còn là một điểm đến hết sức lý thú đối với chính những người Việt Nam. ...

  pdf7p meoancaran 09-03-2011 256 79   Download

 • Nước Việt Nam ta có 54 dân tộc anh em. Trong số hơn 86 triệu dân số thì đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi chiếm tới 14, 2 triệu người. Vùng có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi sinh sống là Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và miền Trung. Đây cũng là vùng có nhiều khó khăn về địa hình, về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và vùng bị tranh chấp thông tin. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có...

  pdf91p dellvietnam 23-08-2012 144 29   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Các công trình nghiên cứu của bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Tập 3), phần 2 trình bày các nội dung: Hiện vậy, phim ảnh - Vấn đề quản lý và bảo quản; truyền thông và công chúng - những vấn đề đặt ra; một số Tài liệu dịch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf251p doinhugiobay_02 14-11-2015 75 12   Download

 • Phần 1 Tài liệu Các công trình nghiên cứu của bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Tập 3) cung cấp cho người đọc các công trình nghiên cứu và sưu tầm của bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf187p doinhugiobay_02 14-11-2015 77 12   Download

 • Tài liệu "Tình hình nghiên cứu về các tộc người ở Việt Nam của Bảo tàng dân tộc học Việt Nam" của tác giả Lưu Hùng giới thiệu tới người đọc danh mục các công trình nghiên cứu về các tộc người tại Việt Nam do Bảo tàng dân tộc học Việt Nam thực hiện trong gia đoạn từ 1996 đến 2012. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf66p tsmttc_007 11-09-2015 97 9   Download

 • Bài viết đề cập đến quá trình hình thành nhà Ngục Sơn La, sự thành lập Chi bộ Cộng sản nhà Ngục Sơn La (12-1939) và công tác tuyên truyền giác ngộ cách mạng đồng bào các dân tộc Sơn La trong những năm 1939-1945; sự ra đời của những tổ chức cách mạng đầu tiên trong đồng bào Thái đánh dấu bước phát triển về chất trong phong trào cách mạng ở Sơn La dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  pdf9p vicoachella2711 20-10-2020 18 0   Download

 • Bài viết Tình cảm của Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số nêu lên tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như những hành động của người nhằm giúp phát triển đời sống của người dân tộc thiểu số thu hẹp khoảng cách với dân tộc Kinh.

  doc2p 0948321983 02-08-2016 55 3   Download

 • Tín ngưỡng dân gian trong đồng bào các dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong việc xây dựng con người mới hiện nay. Để phát huy giá trị của tín ngưỡng dân gian cần thực hiện trên tinh thần “gạn đục khơi trong” để vừa phát huy được những giá trị tốt đẹp lại vừa loại bỏ được những hủ tục lạc hậu.

  pdf4p visamurai2711 23-07-2019 21 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p bongbongcam 10-08-2010 897 322   Download

 • Lý luận và thực tiễn đã khẳng định rằng: tự nhiên - xã hội - con người là một chỉnh thể thống nhất. Con người là một bộ phận của tự nhiên, con người và xã hội loài người chỉ có thể tồn tại và phát triển được trong mối quan hệ mật thiết và gắn bó hài hòa với môi trường tự nhiên. Môi trường sống vừa là nơi tồn tại, sinh trưởng và phát triển; vừa là nơi diễn ra các hoạt động như: lao động, nghỉ ngơi, hưởng thụ, cảm nhận văn hóa và thẩm mỹ......

  pdf79p dellvietnam 24-08-2012 243 79   Download

 • Nhóm địa phương: Dân tộc M'nông thuộc chủng Indonesian. Có tầm vóc thấp, nước da ngăm đen, môi hơi dày, râu thưa, mắt nâu đen, tóc đen, thẳng nhiều người có tóc quăn. Gồm các nhóm địa phương: M'nông Gar, M'nông Chil, M'nông Kuênh, M'nông Râm, M'nông Preh, M'nông Râng, M'nông Bhiêt, M'nông Rlâm.... Dân số: Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, người M’nông ở Việt Nam có dân số 102.741 người

  doc2p vanchieu32 09-10-2011 131 18   Download

 • Báo cáo tổng hợp: Sự phát triển kinh tế của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam tìm hiểu tại sao nhóm đồng bào các dân tộc thiểu số chưa tận dụng được đầy đủ những lợi ích do sự tăng trưởng kinh tế cao gần đây của Việt Nam tạo ra, cho dù đã có hàng loạt chương trình của chính phủ được thiết kế và thực hiện để hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số. Mời các bạn tham khảo.

  pdf9p pechi1412 02-12-2015 77 9   Download

 • Bài viết "Về trưng bày ngoài trời ở bảo tàng Dân tộc học Việt Nam" của PGS.TS. Nguyễn Văn Huy đã giới thiệu tới người đọc những công dụng hoạt động trưng bày người trời của Bảo tàng Dân tộc học trong việc bảo tồn và truyền bá những không gian văn hóa Việt Nam tới người dân và bạn bè quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p tsmttc_007 11-09-2015 66 7   Download

 • Trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, Đảng ta chú trọng thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo. Ngoài chính sách chung, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến chính sách cụ thể đối với vùng đông đồng bào dân tộc, tôn giáo như Chỉ thị 117-CT-TW (29-9-1981) của Trung ương Đảng về công tác ở những vùng đồng bào dân tộc Khmer trong những năm trước mắt.

  pdf8p sieunhansoibac2 07-04-2018 39 3   Download

 • Nội dung bài viết trình bày ở nước ta, giảm nghèo và giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS chính là yếu tố cơ bản để thực hiện quan điểm và nguyên tắc về bình đẳng, đoàn kết các dân tộc. Có thể khẳng định giảm nghèo và giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn, luôn được Đảng, Nhà nước ta ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đối với vùng DTTS và miền núi, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo quốc.phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi...

  pdf5p hanh_tv33 03-05-2019 31 2   Download

 • Bài báo này trình bày kết quả điều tra nghiên cứu về hiện trạng sinh kế và những tác động của thiên tai tới sinh kế đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai trong những năm gần đây nhằm làm cơ sở cho việc đề xuất phát triển các mô hình sinh kế bền vững.

  pdf7p mat_vang1 15-01-2019 19 1   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá quá trình giảm nghèo trong thời gian qua ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đề xuất các quan điểm, đổi mới chính sách và định hướng cho giảm nghèo cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trong thời gian tới. Kết quả phân tích chỉ rõ: mặc dù cả nước đã đạt được mục tiêu giảm nghèo qua các năm nhưng tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo của cả nước lại tăng lên; Vẫn còn nhiều bất cập trong hệ thống chính sách sách giảm nghèo.

  pdf10p gaocaolon8 09-11-2020 3 1   Download

 • Do vậy việc điều tra, lưu giữ tri thức và kinh nghiệm trong việc sử dụng thực vật của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây là rất cần thiết, không chỉ góp phần bảo tồn lưu giữ nguồn tri thức quý báu mà còn góp phần sàng lọc, đề xuất các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

  pdf7p meolep5 07-01-2019 17 0   Download

 • Trong những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được huyện Thường Xuân quan tâm, dành nhiều nguồn lực để thực hiện. Các cấp, các ngành trong toàn bộ hệ thống chính trị của huyện đã triển khai đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đối với đồng bào các dân tộc thiểu số.

  pdf5p visamurai2711 23-07-2019 24 0   Download

 • Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh "Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay" bao gồm các nội dung chính như sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; sự vận dụng của Đảng ta về đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

  doc19p daocong1609 17-10-2011 3448 1080   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Báo chí dân tộc
p_strCode=baochidantoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2