intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo chí kinh tế

Xem 1-0 trên 0 kết quả Báo chí kinh tế
 • Giáo trình Quản trị dự án được biên soạn nhằm cung cấp nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về các vấn đề bao gồm: đặc tính của dự án và quản lý dự án, các công cụ lập tiến độ dự án như PERT, GANTT; các tiêu chí về lợi ích kinh tế- xã hội; các chi phí của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Quản trị tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp; Giá trị thời gian của tiền tệ; Định giá trị cổ phiếu và trái phiếu; Chi phí sử dụng vốn; Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp; Phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf162p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Cơ quan báo chí đa loại hình ở Việt Nam" là khảo sát mô thức hoạt động của một số cơ quan báo chí đa loại hình ở Việt nam, bước đầu đưa ra các đặc điểm nhận diện cơ bản nhằm khẳng định về một mô hình tổ chức hoạt động đặc thù của các cơ quan báo chí Việt nam trong một giai đoạn trung gian, chuyển đổi nền kinh tế nước nhà.

  pdf170p bakerboys09 01-08-2022 1 1   Download

 • Phần 2 của tập 46 năm trong bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm các bản thảo kinh tế những năm 1857-1859: phê phán khoa kinh tế chính trị; quá trình lưu thông của tư bản; các học thuyết tư sản về giá trị thặng dư và lợi nhuận; tuần hoàn và chu chuyển của tư bản; tư bản cố định và tư bản lưu động; tư bản với tính cách là nguồn mang lại những kết quả (lợi tức, lợi nhuận chi phí sản xuất v.v);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf555p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Tập 7 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Tám 1849 đến tháng Sáu 1851. Đây là thời kỳ các cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1948-1849 ở nhiều nước châu Âu kết thúc có lợi cho giai cấp tư sản. Nhưng trước khí thế của quần chúng, giai cấp tư sản sợ hãi cách mạng hơn là thù ghét chế độ phong kiến, khiến cho cách mạng ở nhiều nước chỉ mang tính chất nửa vời. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf434p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Đề tài "Một số nghiên cứu về bệnh chết ngược cành sầu riêng tại Tây Nguyên" nhằm nghiên cứu về diễn biến bệnh và đặc điểm của tác nhân gây bệnh có ý nghĩa quan trọng để xây dựng biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả và giảm thiểu tác động không mong muốn của việc sử dụng quá mức thuốc hóa học đến môi trường sống và sức khỏe con người. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Tài liệu "Tìm hiểu về kinh tế văn hóa Việt Nam 1930-1980" với nội dung gồm những diễn biến về tình hình kinh tế được trình bày, sắp xếp trình tự theo các giai đoạn Cách mạng: giai đoạn xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, kháng chiến chống Pháp (1945-1954); giai đoạn tiến hành 2 nhiệm vụ chiến lược Cách mạng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam (1955-1975); giai đoạn cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước chống bọn bành trướng Bắc Kinh (1976-1980).

  pdf114p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Tiếp nối các nội dung ở phần 1, phần 2 cuốn sách Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa (ICESCR, 1966) mô tả cơ chế giám sát việc thực thi Công ước, bao gồm cấu trúc và vận hành của CESCR cũng như các thủ tục và cơ chế báo cáo tại Ủy ban. Mời bạn đọc cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf97p runordie4 05-07-2022 0 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 14" trình bày các nội dung: Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, hoàn thành thống nhất về mặt nhà nước (1975 - 1976); thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai, bảo vệ lãnh thổ ở biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc, nhận diện khủng hoảng kinh tế - xã hội (1976 - 1980). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf358p bakerboys08 15-07-2022 4 3   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu một số giải pháp kinh tế kỹ thuật nhằm phát triển rừng núi đá vôi xã Đồng Tâm huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình" góp phần xây dựng cơ sở lý luận khoa học cho công tác quản lý, bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng trên núi đa vôi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf95p bakerboys08 15-07-2022 9 2   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu mạng nơ ron nhân tạo và ứng dụng vào dự báo lạm phát" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày tổng quan về dự báo; ứng dụng mạng nơ ron trong dự báo lạm phát kinh tế; xây dựng ứng dụng dự báo lạm phát sử dụng mô hình mạng nơ ron. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf60p bakerboys08 15-07-2022 4 1   Download

 • Cuốn sách Nghiên cứu mô hình bán hàng tổng lực tập trung vào những kỹ năng và kinh nghiệm thực hiện quy trình 5 bước của quản lý bán hàng bao gồm: Xây dựng kế hoạch - Triển khai - Giám sát - Tạo động lực - Đào tạo, kèm cặp. Cuốn sách được viết vừa khái quát lại vừa cụ thể, chắt lọc những kiến thức mới mẻ, cần thiết và bổ ích nhất cho đối tượng quản lý các chi nhánh ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam. Sách được chai thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf132p bakerboys07 05-07-2022 6 1   Download

 • Phần 2 cuốn giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh" cung cấp cho người đọc các nội dung: Nghiên cứu định lượng phương pháp khảo sát, nghiên cứu định lượng phương pháp thử nghiệm, thiết kế nghiên cứu tổng thể, trình bày báo cáo nghiên cứu, xác lập đóng góp mới và ý nghĩa của nghiên cứu, công bố công trình khoa học trên tạp chí quốc tế có phản biện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf108p bakerboys07 05-07-2022 2 0   Download

 • Phần 2 giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh trình bày các nội dung: Kết hợp phát triển kinh tế - Xã hội với tăng tường củng cố quốc phòng, an ninh; biển đảo Việt Nam, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh RPD, B40, B41, cối 60mm, giới thiệu ba môn quân sự phối hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf98p bakerboys07 05-07-2022 6 0   Download

 • Luận văn "Tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn miền núi phía Bắc" nghiên cứu đặc điểm tình hình phân bố dân cư, những vấn đề chung về miền núi, đặc biệt vùng dân tộc miền núi phía Bắc; các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về chính sách nông nghiệp, nông thôn, chủ trương tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn miền núi... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf102p bakerboys08 15-07-2022 4 2   Download

 • Viết tạp văn - viết những chuyện nhỏ bé, kiểu trà dư tửu hậu - tưởng như dễ nhưng thực chất lại rất khó. Làm sao để tạo một dư vị lâu dài trong lòng độc giả vốn là việc vô cùng khó. Nói chuyện nhỏ mà vấn đề thực chất lại lớn, nói chuyện thời thế mà chạm đến đáy những tấm lòng trong thiên hạ là việc chẳng dễ dàng gì. Thế mà bằng giọng điệu nhỏ nhẹ ấy, Nguyễn Ngọc Tư đã làm được. Chỉ là tập hợp những bài viết của nhà văn trên các số Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhưng tập sách đã phác họa một chân dung quen mà lạ của Nguyễn Ngọc Tư.

  pdf89p runordie4 05-07-2022 3 0   Download

 • Giáo trình Quản trị dự án được biên soạn nhằm cung cấp nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về các vấn đề bao gồm: đặc tính của dự án và quản lý dự án, các công cụ lập tiến độ dự án như PERT, GANTT; các tiêu chí về lợi ích kinh tế- xã hội; các chi phí của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p dongcoxanh25 12-07-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế vi mô cung cấp nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về các vấn đề bao gồm: phân tích cung cầu; lý thuyết lựa chọn tiêu dùng, lý thuyết sản xuất và chi phí, phân tích hành vi ra quyết định của doanh nghiệp trong cấu trúc thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf63p dongcoxanh25 12-07-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Quản trị tài chính gồm có 5 bài, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp; Giá trị thời gian của tiền tệ; Định giá trị cổ phiếu và trái phiếu; Phân tích báo cáo tài chính; Chi phí sử dụng vốn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình dưới đây!

  pdf68p dongcoxanh25 12-07-2022 8 3   Download

 • Tài liệu "Những cơ hội và thách thức ở vùng dân tộc thiểu số" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về tình hình dân số, kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số ở nước ta; Một số vấn đề phương pháp luận cho việc nghiên cứu, dự báo cơ hội và thách thức đối với vùng dan tộc thiểu số trong điều kiện Việt Nam là thành viên của WTO; Cơ hội và thách thức đối với một số ngành nghề ở vùng dân tộc thiểu số khi Việt Nam gia nhập WTO;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf140p vigeneralmotors 11-07-2022 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1303 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Báo chí kinh tế
p_strCode=baochikinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2