intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo vệ dữ liệu riêng tư

Xem 1-20 trên 136 kết quả Bảo vệ dữ liệu riêng tư
 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận của khách hàng đối với các ứng dụng giúp việc gia đình. Nghiên cứu được thực hiện qua hai giai đoạn với nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp nghiên cứu định tính (N=10) và nghiên cứu chính thức bằng phương pháp định lượng với dữ liệu thu thập từ 400 khách hàng hiện đang sinh sống, làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

  pdf6p viirenerosenfeld 26-05-2022 4 1   Download

 • Bảo vệ tính riêng tư trong khai phá tập mục hữu ích trung bình cao (PPAUIM) có mục đích che giấu đi các thông tin riêng tư/nhạy cảm ẩn chứa trong cơ sở dữ liệu (CSDL) sao cho chúng không thể được khai thác bởi các thuật toán khai phá tập mục hữu ích trung bình cao (HAUIM) khi chia sẻ CSDL ra bên ngoài. Bài viết này tập trung nghiên cứu và đề xuất thuật toán ẩn tập mục hữu ích trung bình cao nhạy cảm có tên gọi là EHSHA-UI dựa trên phương pháp tối ưu cục bộ.

  pdf8p visherylsandberg 18-05-2022 5 1   Download

 • Thông tin cá nhân là một trong những vấn đề mà các quốc gia quan tâm trong bối cảnh hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật tạo ra một thế giới phẳng không biên giới. Bài viết phân tích về nội hàm của thuật ngữ thông tin cá nhân được bảo vệ trong quy định pháp luật của một số quốc gia để từ đó rút ra bài học cho Việt Nam.

  pdf14p viottohahn 28-03-2022 4 0   Download

 • Bài viết này tập trung trình bày một số nghiên cứu ứng dụng Big data trong thống kê Nhà nước của cộng đồng thống kê thế giới và một số kiến nghị đối với thống kê Việt Nam. Báo cáo này gồm 5 nội dung: 1) Một vài số liệu thống kê được sản xuất từ Big data; 2) Dự án “Vai trò của Big data trong hiện đại hóa sản xuất thống kê”; 3) Nhóm Công tác toàn cầu về Big data của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc; 4) Cơ quan thống kê quốc gia với Big data; 5) Định hướng của Tổng cục Thống kê.

  pdf7p vikissinger 03-03-2022 11 0   Download

 • Bài viết phân tích các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền riêng tư trong thị trường dữ liệu, lý thuyết mô hình quản lý quyền riêng tư. Bên cạnh đó, bài viết còn làm rõ tính cấp thiết của việc bảo vệ quyền riêng tư trong bối cảnh của thị trường dữ liệu ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số đề xuất các nguyên tắc quản lý dữ liệu cũng như kiến nghị về việc hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

  pdf12p vimichaeldell 04-12-2021 9 0   Download

 • Đề tài sẽ là nguồn tư liệu giúp người đọc có được một sự hiểu biết đầy đủ, sâu sắc hơn về văn hóa dân tộc Thái Việt Nam nói chung và Thái Sốp Cộp nói riêng. Điều đó sẽ góp phần vào việc quản lý, giữ gìn bảo tồn ngữ hệ và bản sắc văn hóa của người Thái Sốp Cộp, Sơn La.

  pdf131p closefriend10 22-11-2021 5 1   Download

 • Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số tác động trực tiếp tới lĩnh vực pháp luật về quyền riêng tư cá nhân trên môi trường số cũng như trong đời thực. Thực tiễn xã hội cho thấy rằng, cơ sở dữ liệu chứa đựng những thông tin rất quan trọng liên quan đến bí mật cá nhân được lưu trữ trên máy tính và rất dễ bị lạm dụng. Mời các bạn tham khảo!

  pdf17p billyelliot 11-11-2021 7 2   Download

 • Xét về lý thuyết, các nhà quản trị nói chung và trong các Ngân hàng thương mại (NHTM) nói riêng luôn mong muốn báo cáo một mức lợi nhuận ổn định và do đó luôn có khả năng họ sử dụng các thủ thuật kế toán để đạt được mục đích này. Tuy nhiên, các nghiên cứu thực chứng về vấn đề này tại các nước đang phát triển nói chung và tại Việt Nam nói riêng cho được chú ý và chưa có những kết luận nhất quán.

  pdf19p vijihyo2711 25-09-2021 16 0   Download

 • Nghiên cứu này đưa ra các quy trình ước lượng và lựa chọn mô hình tối ưu GARCH với dữ liệu bảng, đồng thời ứng dụng thực nghiệm dựa trên bộ dữ liệu bảng về tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc nội, tổng vốn và lao động của sáu quốc gia châu Mỹ Latinh trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2015. Thông qua kết quả nghiên cứu này, khi áp dụng vào tình hình thực tiễn của Việt Nam, có thể giúp dự báo GDP trong giai đoạn tới thông qua sự tăng/giảm các dữ liệu lịch sử đồng thời có tính đến các đặc điểm riêng của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf5p vining2711 09-08-2021 13 0   Download

 • Liên minh châu Âu là khu vực tiên phong trên thế giới trong việc ban hành pháp luật liên quan đến quyền được lãng quên (Right to be forgotten) trong các đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (Data protection law).

  pdf10p vilichae2711 15-06-2021 21 3   Download

 • Bài viết này cung cấp thông tin về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nhật Bản thông qua Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân. Trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, tác giả đề xuất một số khuyến nghị cho Việt Nam khi xây dựng khung pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

  pdf8p viwyoming2711 16-12-2020 31 1   Download

 • Văn bia hội quán người Hoa tại Hội An còn lại hiện nay không chỉ có giá trị bảo tồn nguyên vẹn di tích phục vụ phát triển du lịch mà còn có giá trị tư liệu rất quý giá và quan trọng để tìm hiểu về cộng đồng người Hoa tại Hội An từ các mặt lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội nói riêng cũng như nghiên cứu về vùng đất và con người xứ Quảng nói chung.

  pdf7p vipennsylvania2711 05-11-2020 19 4   Download

 • Bài viết này phân tích sự tác động của kỹ thuật số đến quyền đối với dữ liệu cá nhân; đánh giá các quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật ở một số quốc gia về việc bảo vệ quyền này trong bối cảnh mới và nêu ra một số giá trị mà Việt Nam có thể tham khảo.

  pdf10p viirene2711 12-10-2020 34 0   Download

 • Sau một thời gian bị lu mờ bởi công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9, kỹ thuật chỉnh sửa RNA đang dần lấy lại ưu thế. Theo dữ liệu từ Scopus, riêng trong năm 2019, các nhà nghiên cứu đã xuất bản hơn 400 bài báo về chủ đề này. Một số công ty đang bắt đầu sử dụng hệ thống kỹ thuật chỉnh sửa RNA để phát triển các phương pháp điều trị tiềm năng cho những căn bệnh từ di truyền đến cấp tính.

  pdf2p nguathienthan6 02-07-2020 31 0   Download

 • (NB) Giáo trình gồm 10 chương được chia làm 2 phần: Phần 1 – từ chương 1 đến chương 5 – cung cấp kiến thức và kỹ năng liên quan đến công tác giám sát mạng, triển khai và quản trị hệ thống từ xa; Ngoài ra, khả năng phát hiện và khôi phục khi server bị hỏng hóc cũng được đề cập đến... Phần 2 – từ chương 6 đến chương 10 – giúp người học có kiến thức và kỹ năng bảo vệ hệ thống mạng với các tính năng quan trọng trên ISA Server; Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống mạng riêng ảo cho phép truy xuất tài nguyên khi người dùng không ở trong mạng nội bộ là công cụ tối ưu đối với người dùng.

  pdf215p cuahuynhde999 02-06-2020 50 11   Download

 • Trên cơ sở phân tích các dữ liệu huyền thoại, các đạo sắc phong, và bối cảnh lịch sử, tác giả bài báo cho rằng tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung có thể ra đời sớm và gắn với khát vọng phồn thực của cư dân nông nghiệp, còn tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là tục thờ vị Nữ thần Tài Lộc của tầng lớp nữ tiểu thương, gắn với nhu cầu về một vị nữ thần phù trợ, “ban tài phát lộc” cho những người làm nghề buôn bán.

  pdf15p caothientrangnguyen 01-04-2020 55 3   Download

 • Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam rất đa dạng, phong phú và có nét đặc sắc riêng trong nền văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, việc nghiên cứu, sưu tầm và xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Công việc này đang được triển khai một cách dàn trải, thiếu tính hệ thống và khoa học. Hơn nữa, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình nghiên cứu, sưu tầm, phân loại, lưu trữ và khai thác cũng còn nhiều bất cập.

  pdf9p kequaidan3 04-03-2020 34 1   Download

 • Bài báo đưa ra tính toán thiết kế kết cấu cho máy bay phục vụ nông nghiệp mà thỏa mãn các yêu cầu về thực trạng ở nước ta. Thiết kế dựa trên việc phân tích khả năng chịu tải của kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn và tiêu chuẩn phá hủy Tsai-Wu áp dụng cho composite. Kết cấu được chia thành nhiều phần và được phân tích riêng rẽ bằng cách sử dụng các điều kiện biên và tải áp dụng phù hợp. Dựa trên các phân tích về trường chuyển vị, trường ứng suất và tiêu chuẩn Tsai-Wu, bài báo đưa ra lựa chọn vật liệu phù hợp cho từng bộ phận, bao gồm khung chính và cánh tay rotor.

  pdf11p thayboitinhyeu 02-03-2020 76 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của dự án này là nhằm bảo tồn, phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng dược liệu và tiến tới hòa hợp trong khu vực và trên thế giới về kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm nói chung và thuốc đông y, thuốc từ dược liệu nói riêng.

  pdf73p enzoenzo 16-01-2020 121 30   Download

 • Các hoạt động ngoại bảng ngày càng phổ biến và được sử dụng nhiều hơn trong hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Bài nghiên cứu được kết cấu theo 3 phần. Phần 1, tập trung giới thiệu tổng quan về hoạt động ngoại bảng tại các NHTM nói chung. Phần 2, nhóm nghiên cứu tập trung làm rõ thực trạng hoạt động ngoại bảng tại các NHTM Việt Nam, bao gồm các cam kết bảo lãnh, giao dịch phái sinh và các cam kết ngoại hối, thư tín dụng, cam kết vay vốn các khoản nợ ngoại bảng.

  pdf16p nhadamne 27-01-2020 357 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảo vệ dữ liệu riêng tư
p_strCode=baovedulieuriengtu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2