intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo vệ Rơ le Chương 5

Xem 1-20 trên 22 kết quả Bảo vệ Rơ le Chương 5
 • Bài giảng Bảo vệ Rơ le Chương 5: Bảo vệ khoảng cách_BVRZ trình bày 7 nội dung về nguyên tắc làm việc, sơ đồ nguyên lý, tính toán thông số BVRZ, bộ phận đo khoảng cách, sơ đồ nối dây, các yếu tố ảnh hưởng và phần cuối cùng là đánh giá.

  ppt38p minhminhminh32 26-03-2014 184 59   Download

 • Chương 5 - Bảo vệ quá dòng điện thuộc Bài giảng Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện trình bày về: Nguyên tắc hoạt động, bảo vệ dòng điện cực đại (cấp III, bảo vệ dòng điện cắt nhanh (cấp I và cấp II), tổng kết: bảo vệ dòng điện 3 cấp, đánh giá bảo vệ quá dòng điện, bài tập mẫu.

  ppt39p minhminhminh32 26-03-2014 234 83   Download

 • Tổng quát. Các thống kê về các sự cố trên hệ thống điện cho thấy rằng bất kỳ đường dây trên không vận hành với điện áp cao (từ 6KV trở lên) đều có sự cố thoáng qua (chiếm tới 80- 90%), trong đó đường dây có điện áp càng cao thì phần trăm xảy ra sự cố thoáng qua càng lớn. Một sự cố thoáng qua, chẳng hạn như một phóng điện xuyên thủng là loại sự cố mà có thể được loại trừ bằng tác động cắt tức thời MC để cô lập sự cố và sự cố...

  pdf15p chuonchuongiay 07-01-2011 162 89   Download

 • Phần 5 "Thiết kế hệ thống bảo vệ và đo lường cho đường dây và trạm biến áp" có kết cấu nội dung gồm 6 chương, nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn bạn khải niệm về bảo vệ rơ le, thiết kế và bảo vệ rơ le cho trạm biến áp, kết cấu trạm biến áp trung gian,... Với các bạn chuyên ngành Điện - Điện tử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf54p hanguyenkien 10-04-2016 138 34   Download

 • TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN 5.1 TỰ ĐỘNG ĐÓNG LẠI ĐƯỜNG DÂY. 5.1.1 Tổng quát. Các thống kê về các sự cố trên hệ thống điện cho thấy rằng bất kỳ đường dây trên không vận hành với điện áp cao (từ 6KV trở lên) đều có sự cố thoáng qua (chiếm tới 80- 90%), trong đó đường dây có điện áp càng cao thì phần trăm xảy ra sự cố thoáng qua càng lớn. Một sự cố thoáng qua, chẳng hạn như một phóng điện xuyên thủng là loại sự cố mà có thể được loại...

  pdf15p thachthaoxanh 23-08-2011 346 172   Download

 • Việc lựa chọn phương thức bảo vệ cho phần tử máy biến áp nói riêng và các phần tử trong hệ thống điện nói chung là hết sức quan trọng nó nhằm loại trừ ngay phần tử hư hỏng ra khỏi hệ thống, đảm bảo cho hệ thống làm việc an toàn và ổn định. Để đảm bảo độ tin cậy cao, yêu cầu cung cấp điện cho các hộ tiêu dùng điện. Hệ thống bảo vệ rơ le đặt cho các máy biến áp chính của trạm. Cần phải thoả mãn các yêu cầu sau: a. Độ tin cậy:...

  pdf5p chicominhem21 12-09-2010 206 88   Download

 • Tài liệu tham khảo về khí cụ điện

  ppt71p inguyentri 11-02-2011 940 375   Download

 • Bảo vệ quá dòng điện đặt ở phía 110kV của máy biến áp làm bảo vệ dự phòng cho bảo vệ so lệch. Rơle làm việc với 2 cấp tác động: . Cấp tác động không có thời gian (cắt nhanh). . Cấp tác động thời gian (cắt có thời gian). Chỉnh định máy bảo vệ quá dòng đặt ở phía 110kV. . Sử dụng rơle 7SJ600 với đặc tính thời gian độc lập của bảo vệ. . Máy biến dòng có ni = IS/IT = 200/5. . Phạm vi chỉnh định của bảo vệ...

  pdf7p vdau14 17-10-2010 386 182   Download

 • ác thông số cần thiết cho việc tính toán bảo vệ 1. Máy biến áp. Cấp điện áp (kV) Thông số Công suất danh định (MVA) Điện áp danh định (kV) Dòng điện danh định (A) Tổ đấu dây Giới hạn thay đổi đầu phân áp (%) Điện áp cực đại (kV) Điện áp cực tiểu (kV) Tỷ số biến đổi của máy biến dòng: nI = IS/IT 110 (kV) 25 115 125,5 YN (0) 16 133,5 96,6 200/5 35 (kV) 25 38,5 375 y () 5 40,42 36,58 100/5 10 (kV) 25 10,5 1312.....

  pdf6p vdau14 17-10-2010 387 164   Download

 • Tính dòng ngắn mặch nhỏ nhất (INmin) qua bảo vệ Dòng ngắn mạch min được tính với: Hệ thống cung cấp ở chế độ min Trạm biến áp 2 máy biến áp làm việc song song. 110KV BI1 BI2 N2 N1 BI3 10KV Hình 2.10 N3 35KV Ngắn mạch trên thanh cái 110kV (điểm N1). Sơ đồ thay thế thứ tự thuận, nghịch, không.

  pdf6p vdau14 17-10-2010 327 156   Download

 • Có thể dùng làm bảo vệ dự phòng cho các cuộn dây máy biến áp với đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc. Đặc tính thời gian độc lập có 2 cấp tác động. Cấp I: I/IdđB = 0,1, 30, bước chỉnh định 0,01. Thời gian tác động: 0,00s , 32,0s, bước chỉnh định 0,01s Cấp I: I/IdđB = 0,1 - 30, b-ớc chỉnh định 0,01. Thời gian tác động: 0,00s -32,0s, bước chỉnh định 0,01s. * Đặc tính thời gian phụ thuộc. Có ba họ đường cong đặc tính phụ thuộc (H.4.1.5). Phụ thuộc bình thường (độ...

  pdf5p vdau14 17-10-2010 232 131   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ công tác văn thư - Chương 5: Chỉnh lý tài liệu trình bày các nội dung về khái niệm, mục đích và nguyên tắc chỉnh lý tài liệu; chuẩn bị chỉnh lý, thực hiện chỉnh lý, kết thúc chỉnh lý. Mời bạn đọc tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  ppt59p lenhungvn 20-03-2014 180 53   Download

 • Xét điểm ngắn mạch nằm ngoài vùng bảo vệ MBA tại N2. Tại điểm ngắn mạch này chỉ có dòng điện chạy qua BI1 và BI2, không có dòng TTK vì phía trung áp 35 kV của MBA TN đấu không nối đất. Vậy ta chỉ xét dạng N(2). Sơ đồ thay thế: X HT HT BI1 BI2 Dòng điện pha chạy qua BI1 cũng chính là dòng ngắn mạch chạy qua BI2: If(BI1) = If(BI2) = If / 2 = 12,83/ 2 = 6,415 Theo quy ước về dấu thì dòng điện qua BI1 mang dấu (+), còn dòng qua BI2 sẽ mang...

  pdf6p vdau14 26-10-2010 132 49   Download

 • Ngưỡng tác động đoạn a của đặc tính tác động (hình 4.1) biểu thị dòng khởi động (Idiff) min của bảo vệ khi xét đến dòng không cân bằng cố định qua rơ le trong chế độ làm việc bình thường. Dòng không cân bằng sinh ra do dòng từ hoá giới hạn điều chỉnh đầu phân áp và sai số của BI là Idiff = (0,3 - 0,5).IdđBA Độ dốc đoạn đặc tính b (Slope 1) đảm bảo cho rơ le làm việc tin cậy trong trường hợp có dòng không cân bằng do sai số của BI, do sự...

  pdf14p chicominhem21 12-09-2010 136 43   Download

 • Đặc điểm về trạm biến áp thông số kỹ thuật các thiết bị chính 1.1. Giới thiệu chung về trạm: Trạm biến áp 110 kV Vân Đình được xây dựng tại thị trấn Vân Đình - ứng Hoà Hà Tây. TBA được xây dựng và vận hành từ tháng 11 năm 1992 với 1 MBA T1 cho đến tháng 9 năm 1998 thêm MBA T2 vào vận hành với tổng công suất bằng 50 MVA. Trạm được lắp đặt hiện tại gồm 2 MBA: + MBA T1: 25000 kVA – 115/38,5/11 kV ...

  pdf10p vdau14 26-10-2010 316 120   Download

 • ổn định nhiệt: (Knh . I1đm)2. Tính BN. 2.6.1. Chọn BI cho cấp điện áp 110kV. Điện áp định mức của mạng: Uđm = 110kV. Dòng làm việc cưỡng bức (ILVcb): là dòng cưỡng bức mạch cấp cho máy biến áp khi MBA làm việc ở chế độ quá dòng. ILVcb = Dựa vào dòng điện ILVcb và Uđmmạng ta chọn loại TД - 110 OM: Có các thông số: Uđm = 110kV ISđm = 200 (A) ITđm = 5 (A) Kođđ = 150. Kiểm tra ổn định lực động điện. Dòng ổn định lực động điện của BI. Iođđ = =...

  pdf5p vdau14 17-10-2010 278 119   Download

 • Ngưỡng khởi động có hãm của dòng điện so lệch. IDIFF ; (IDIFF/IdđB) = 0,30 . Ngưỡng khởi động không có hãm của dòng điện so lệch. IDIFF; (IDIFF/IdđB) = 8,0. . Độ dốc của đoạn đặc tính b (SLOPE 1). Chọn: 1 = 220 (hệ số hãm KHb = tg1 = 0,4. SLOPE1 = 0,40. . Điểm cơ sở của nhánh đặc tính C. IBASA = IH/IdđB = 2,5. . Độ dốc của đoạn đặc tính C (SLOPE 2) 2 = 350 - Hệ số hãm KHC = tg2 = 0,70 SLOPE 2 = 0,70 . Tỷ lệ hài...

  pdf5p vdau14 17-10-2010 187 94   Download

 • Điểm ngắn mạch N2 N2 BI1 6,415 0 6,415 BI2 - 6,415 0 - 6,415 BI3 0 0 0 N2 If I0 I1 + I2 Điểm ngắn mạch N'2 N (2) BI1 6,415 0 6,415 BI2 0 0 0 BI3 0 0 0 N2’ If I0 I1 + I2 Điểm ngắn mạch N3 N(3) BI1 4,352 BI2 0 BI3 - 4,352 N3 If I0 I1 + I2 0 4,352 Điểm ngắn mạch N'3 0 0 0 - 4,352 N3’ If I0 I1 + I2 N(3) BI1 4,352 0 4,352 BI2 0 0 0 BI3 0 0 0 2.5.3. Chế độ HTĐ min trạm biến áp có 1 máy biến...

  pdf8p vdau14 26-10-2010 96 21   Download

 • Ngưỡng khởi động có hãm của dòng điện so lệch. IDiff ≥ 0,5 + Ngưỡng khởi động không có hãm của dòng điện so lệch. IDiff ≥ 7,2 + Ngưỡng khởi động không có hãm của dòng điện so lệch. Slope1 = 0,25 Hệ số hãm tg1 = 0,25 + Điểm cơ sở của nhánh đặc tính c: IBase = IH / IdđBA = 2,5 Slope2 = 0,5 Hệ số hãm tg2 = 0,5 + Tỷ lệ sóng hài bậc 2 là 15%. + Tỷ lệ sóng hài bậc 5 là 30% + Ngưỡng thay đổi hệ số hãm thứ...

  pdf8p vdau14 26-10-2010 70 15   Download

 • Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người yêu nước, thương dân nồng nàn tha thiết. Người đến với chủ nghĩa Mác – Lê-nin bằng niềm tin mãnh liệt: “Bây giờ học thuyết nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất là chủ nghĩa Lê-nin” và con đường duy nhất mang lại độc lập cho dân tộc, tự do cho đồng bào là con đường cách mạng vô sản, dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền về tay nhân dân. Chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng như V.I.Lê-nin đã chỉ rõ: “Cùng với việc tổ chức xây...

  doc5p closeup244 18-12-2010 980 73   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảo vệ Rơ le Chương 5
p_strCode=baoverolechuong5

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2