Biến môi trường của shell

Xem 1-8 trên 8 kết quả Biến môi trường của shell
 • Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Giấy phép Công cộng GNU. Bản dịch này không phải do Tổ chức Phần mềm Tự do ấn hành, và nó không quy định về mặt pháp lý các điều khoản cho các phần mềm sử dụng giấy phép GNU GPL -- chỉ có bản tiếng Anh gốc của GNU GPL mới có tính pháp lý. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng bản dịch này sẽ giúp cho những người nói tiếng Việt hiểu rõ hơn về GNU GPL....

  pdf123p minhducpqt 01-10-2009 582 298   Download

 • Bài giảng Linux: Chương 3 - Linux Shell Script được biên soạn nhằm mục tiêu giúp cho các bạn biết được vai trò của Linux Shell; quá trình thông dịch lệnh Shell; khởi tạo biến Shell; biến môi trường Shell; viết Shell Script. Mời các bạn tham khảo.

  pdf29p cocacola_10 02-12-2015 31 1   Download

 • 4.DÒ LỖI (DEBUG) CỦA SCRIPT Vì scipt chỉ là lệnh văn bản được shell thông địch, cho nên việc dò lỗi không khó như các chương trình biên dịch nhị phân. Mặc dù vậy không có công cụ hay trình trợ giúp nào đặc biệt giúp thực hiện công việc này. Dưới đây là tổng hợp một số phương thức dò lỗi của script thường dùng. Khi một lỗi xuất hiện, shell thường in ra số thứ tự của dòng

  pdf30p ad_uit 27-01-2011 184 93   Download

 • Cửa sông được công nhận trên toàn thế giới như môi trường quan trọng ven biển với sản xuất sinh học đặc biệt. Họ xếp hạng giữa các hệ sinh thái quan trọng nhất trên trái đất, cung cấp nguồn tài nguyên có giá trị cho nền kinh tế thế giới (Alongi, năm 1998; Kennish, 2001a). Nhiều thương mại và giải trí quan trọng ÞnÞsh và shellÞsh loài phụ thuộc vào các cửa sông để tồn tại.

  pdf48p hoakimthienduong 20-12-2011 40 6   Download

 • Tìm kiếm cho một hoặc nhiều tập tin thông thường hoặc các mô hình tập tin trên một con đường tìm kiếm được xác định bởi một biến môi trường quy định. # # Sản lượng đầu ra tiêu chuẩn thông thường hoặc đường dẫn đầy đủ # để ví dụ đầu tiên của mỗi tập tin được tìm thấy trên con đường tìm kiếm, hoặc "filename:

  pdf44p myngoc10 19-10-2011 24 3   Download

 • Truy vấn hệ thống tên kịch bản này # Kiểm tra số lượng chính xác của đối số - chính xác 1 if (($ # = 1)) sau đó echo "\ nERROR: Cách sử dụng lỗi ... thoát khỏi ..." sử dụng fi # tên tập tin làm chúng tôi cần để làm cho độc đáo? BASE_FN = $ 1 RANDOM = $ $ # Lấy tên tập tin cơ sở để làm cho độc đáo # Khởi tạo các biến môi trường RANDOM # với quá trình ID (PID)

  pdf0p banhbeo4 14-11-2011 22 3   Download

 • Các Giới thiệu Rick Rummel hạt nhân và Shell chức năng của Shell một  Command Line Giải thích  Chương trình Khởi  đầu vào-đầu ra Redirection  đường ống kết nối  thay thế Tên tập tin  Duy trì của biến  Môi trường kiểm soát  Lập trình Shell Tóm tắt thông tin

  pdf202p myngoc2 08-09-2011 24 3   Download

 • và sử dụng chúng để kiểm soát hành vi của một lệnh mà không sửa đổi lệnh. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một biến môi trường để có thông tin lệnh debug in để giao diện điều khiển. Để thiết lập giá trị của một biến môi trường, sử dụng lệnh shell thích hợp để kết hợp một tên biến với một giá trị. Này sửa đổi biến môi trường PATH với giá trị được giao.

  pdf10p myngoc7 13-10-2011 36 3   Download

Đồng bộ tài khoản