Biên tập hosts file.

Xem 1-3 trên 3 kết quả Biên tập hosts file.
  • Chặn website bằng hosts file trên Windows 8 .Do những vấn đề liên quan đến bảo mật mà Windows 8 không cho phép người dùng biên tập hosts file. Khi bổ sung dòng vào hosts file để chặn những trang web nhất định thì sau đó Windows 8 sẽ tự động gỡ bỏ những dòng này và từ chối hoàn toàn các thay đổi được thực hiện. Tuy nhiên, vẫn có cách để thay đổi hosts file. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn làm điều này.

    pdf13p tieuyeuquai456 05-10-2012 47 4   Download

  • File hosts cho phép người dùng xác định được các tên miền (website) được liên kết với những địa chỉ IP nào. File này được ưu tiên cao hơn các DNS server vì vậy DNS server có thể chỉ định rằng facebook.com gắn với một địa chỉ IP riêng nhưng bạn lại có thể để Facebook.com gắn với bất kỳ địa chỉ Website nào mình muốn. File hosts có thể được dùng để chặn các Website, chuyển hướng chúng, truy cập nhanh tới Website hay tạo các miền nội bộ riêng.

    pdf8p coeus75 14-01-2013 19 5   Download

  • WSH cung cấp các khả năng cho bạn để tạo ra và thao tác các biến trong kịch bản của bạn. Không giống như các file batch, các biến được hạn chế vì vậy họ chỉ có sẵn trong một kịch bản duy nhất trong quá trình thực hiện của kịch bản. Đây là một lợi thế lớn hơn các tập tin hàng loạt, bị hạn chế sử dụng các biến môi trường chia sẻ,

    pdf51p kimku7 26-10-2011 26 4   Download

Đồng bộ tài khoản