Biểu tượng checkbox

Xem 1-3 trên 3 kết quả Biểu tượng checkbox
  • Rất nhiều những thiết lập thú vị bên trong Windows 7 mà bạn có thể chưa biết đến. Một trong số đó là thêm biểu tượng checkbox lên tập tin và thư mục, với việc thiết lập như vậy có thể làm cho bạn có cái nhìn trực quan đến các tập tin và thư mục mà bạn chọn. Dưới đây, sẽ giúp bạn thiết lập nó chưa đầy 30 giây. Đầu tiên, bạn vào menu Start và chọn Control Panel.

    pdf5p bummap_5 27-01-2013 23 2   Download

  • Dẫn xuất từ Window Giả sử chúng ta bắt đầu tạo một loạt các lớp đối tượng theo hình vẽ 5.3 như bên trên. Sau khi làm việc với RadioButton, CheckBox, và CommandButton một thời gian ta nhận thấy chúng chia xẻ nhiều thuộc tính và hành vi đặc biệt hơn Window nhưng lại khá tổng quát cho cả ba lớp này. Như vậy ta có thể chia các thuộc tính và hành vi thành một nhóm lớp cơ sở riêng lấy tên là Button. Sau đó ta sắp xếp lại cấu trúc kế thừa như hình vẽ 5.4....

    pdf5p phuoctam39 13-07-2011 36 2   Download

  • Tên Checkbox Đài phát thanh biểu tượng nút Mô tả Chèn một hộp kiểm để chọn bất kỳ số lượng các lựa chọn ở vị trí con trỏ. Chèn một nút radio để thực hiện một lựa chọn duy nhất từ ​​một tập hợp các tùy chọn ở vị trí con trỏ. Mở một hộp thoại mà bạn có thể xác định một nhóm các nút radio có liên quan.

    pdf123p kennguyen4 02-11-2011 27 1   Download

Đồng bộ tài khoản