Biopharmaceuticals

Xem 1-20 trên 28 kết quả Biopharmaceuticals
 • Advances in our understanding of the molecular principles underlining both health and disease has revealed the existence of many regulatory polypeptides of significant medical potential. The fact that such polypeptides are produced naturally within the body only in minute quantities initially precluded their large-scale medical application. The development in the 1970s of the twin techniques of genetic engineering and hybridoma technology marked the birth of the modern biotech era.

  pdf570p ozon_ozon 02-05-2012 84 32   Download

 • Before the days of mass literacy, medicine was more art than science, and people recognized a pharmacy by the four traditional colored bottles that represent earth, fire, air, and water. Medicine has come a long way since the days of the apothecary with its impressive collection of powders and bottles; drugs today are highly regulated and must comply with standards set by the U.S., Europe, Japan, and other countries. A drug must be shown to be efficacious and meet rigorous standards of purity, composition, and potency before being approved for use in the patient populatio...

  pdf400p gian_anh 18-10-2012 29 9   Download

 • Biotechnology is the scientific field of studying and applying the most efficient methods and techniques to get useful end-products for the human society by using viable micro-organisms, cells, and tissues of plants or animals, or even certain functional components of their organisms, that are grown in fully controlled conditions to maximize their specific metabolism inside fully automatic bioreactors.

  pdf288p ktct_1669 09-05-2012 175 50   Download

 • In the mid-1990s plant biotechnology burst onto the scene in world agriculture, beginning a second ‘green revolution’ and precipitating one of the great public debates of our time. Approximately a decade later, this book describes the impact of genetically modified (GM) crops on world agriculture, recent advances in the technology and the areas of research from which the next generation of GM crops is likely to emerge, as well as addresses the issues of safety and regulation that have dogged the technology, particularly in Europe.

  pdf307p codoc_pn87 24-11-2012 79 39   Download

 • Ebook English in Pharmacy - Part 1 include all of the following: Biotechnology and biopharmaceuticals, biosimilar medicines, prescritions inserts, reading OTC medicines labels, most common forms of medication, types of medication,...

  pdf34p tangtuy14 04-06-2016 52 26   Download

 • It is my privilege to contribute the foreword for this unique volume entitled: “Plant Tissue Culture Engineering,” edited by S. Dutta Gupta and Y. Ibaraki. While there have been a number of volumes published regarding the basic methods and applications of plant tissue and cell culture technologies, and even considerable attention provided to bioreactor design, relatively little attention has been afforded to the engineering principles that have emerged as critical contributions to the commercial applications of plant biotechnologies.

  pdf469p codoc_pn87 24-11-2012 55 20   Download

 • The current text deals with several, very important topics of modern, Analytical Chemistry, such as analytical method validation in biotechnology today, principal component analysis, kinetic methods of analysis using potentiometric and spectrophotometric detectors, the current status of Analytical Chemistry and where it may move in the future, peptide and amino acid separations and identification, and several other, related topics in this growing and increasingly important area of Chemistry, in general.

  pdf154p camchuong_1 04-12-2012 41 14   Download

 • Preformulation is a bridge between discovery and development where development scientists participate in selection and optimization of lead compounds. It is very critical at this stage to evaluate the developability of potential drug candidates in order to select new chemical entities and decrease the number of failures during future drug development. On average, only one out of ten new chemical entities (NCE) entering firstin-human testing reaches registration, approval, and marketing stage.

  pdf27p bigbaby87 03-09-2010 63 11   Download

 • Những tiến bộ trong sự hiểu biết của chúng ta về các nguyên tắc phân tử nhấn mạnh cả về sức khỏe và bệnh tật đã tiết lộ sự tồn tại của polypeptide điều tiết của y học tiềm năng đáng kể.

  pdf57p kimku12 26-10-2011 46 11   Download

 • Chuẩn bị dược phẩm sinh học khác nhau mà con người albumin huyết thanh (HSA) đã được mô tả như là một chất ổn định tiềm năng và b-Interferons g-Interferon Interleukin-2 Urokinase Erythropoietin mô hoạt hóa plasminogen Tumour yếu tố hoại tử đơn dòng kháng thể chuẩn bị g-Globulin chuẩn bị viêm gan B kháng nguyên bề mặt

  pdf57p kimku12 26-10-2011 32 11   Download

 • Đang thực hiện thử nghiệm lâm sàng là có khả năng mở rộng đáng kể việc sử dụng y tế của những phân tử này quy định trong vài năm tới. Trong khi một số các ứng dụng điều trị tiềm năng được đánh giá cao như xa trở lại như cuối những năm 1950, ứng dụng trị liệu ban đầu đã được trả lại không thực tế do rất thấp

  pdf57p kimku12 26-10-2011 39 11   Download

 • Các sản phẩm được liệt kê trong các pharmacopoeias quốc tế không thay đổi loại thuốc generic (nghĩa là thuốc không còn được bảo vệ bằng sáng chế, có thể được sản xuất tại bất kỳ cơ sở dược phẩm giữ giấy phép sản xuất thích hợp). Số lượng lớn lớn các chất đó là loại thuốc hóa chất truyền thống, và các chất sinh học như insulin và các sản phẩm máu khác nhau.

  pdf57p kimku12 26-10-2011 46 9   Download

 • Giao hàng tận nơi và sự hấp thu tế bào của chính quyền oligonucleotides Oligo trong nhiều thử nghiệm lâm sàng đòi hỏi trực tiếp iv truyền dịch, thường là qua một khóa học vài giờ. Mặc dù tương đối ổn định trong huyết thanh, thường được sử dụng oligos phosphorothioate (và thực tế hầu hết các loại oligo khác) gặp phải một số rào cản để đạt được điểm đến cuối cùng của họ

  pdf57p kimku12 26-10-2011 30 8   Download

 • .Open source software in life science research Published by Woodhead Publishing Limited, 2012 .Woodhead Publishing Series in Biomedicine 1 Practical leadership for biopharmaceutical executives J. Y. Chin 2 Outsourcing biopharma R&D to India P. R. Chowdhury 3 Matlab® in bioscience and biotechnology L. Burstein 4 Allergens and respiratory pollutants Edited by M. A. Williams 5 Concepts and techniques in genomics and proteomics N. Saraswathy and P. Ramalingam 6 An introduction to pharmaceutical sciences J.

  pdf583p hoangnh76 16-07-2013 111 8   Download

 • Điều chỉnh xuống của các phản ứng pH 4.3 kết quả về lượng mưa của các axit kết quả vòng 6-aminopenicillanic, mà sau đó có thể dễ dàng thu hoạch. Sidechains cuốn tiểu thuyết sau đó có thể được đính kèm, sinh bán tổng hợp penicillin. Ví dụ thứ hai bao gồm phenethicillin, propicillin và oxacillin.

  pdf57p kimku12 26-10-2011 28 7   Download

 • Glycosyl hóa không đầy đủ (N-liên kết) nhắc nhở giảm trong hoạt động cơ thể sống do giải phóng mặt bằng gan nhanh hơn của các phân tử EPO. Các chế phẩm enzim loại bỏ các thiết bị đầu cuối dư lượng đường sialic acid từ oligosaccharides ra dư lượng galactose nếu không ẩn.

  pdf57p kimku12 26-10-2011 34 7   Download

 • Nhiều người trong số những khám phá mốc ban đầu củng cố sự hiểu biết của chúng ta về khả năng miễn dịch và tiêm phòng đã được thực hiện lần lượt của thế kỷ cuối cùng 23 năm 1790 năm 1880 năm 1890 năm 1900 1910 năm 1920 năm 1930 năm 1940 năm 1950 năm 1960 năm 1970 năm 1980 năm 1990 La Mã điều tra khả năng rằng các chất chiết xuất từ ​​gan từ chó dại có thể bảo vệ chống bệnh dại

  pdf57p kimku12 26-10-2011 22 7   Download

 • Hạ đường huyết vẫn là biến chứng thường gặp nhất của quản trị insulin cho bệnh nhân tiểu đường. Nó thường xảy ra do hành chính (a) của một số lượng quá nhiều insulin, (b) chính quyền của insulin trước khi một bữa ăn, nhưng thiếu sót tiếp theo của bữa ăn, hoặc (c) do tăng hoạt động thể chất. Trong trường hợp nặng, điều này có thể dẫn đến mất ý thức và thậm chí tử vong

  pdf57p kimku12 26-10-2011 32 6   Download

 • Antithrombin antithrombin, đã được đề cập trong bối cảnh của heparin, là chất ức chế tự nhiên dồi dào nhất xảy ra đông máu. Đó là một chuỗi 432 glycoprotein axit amin hiển thị bốn oligosaccharide phụ dây chuyền và một khối lượng phân tử khoảng 58 kDa. Nó hiện diện trong huyết tương ở nồng độ 150 mg / ml và là một chất ức chế mạnh của thrombin (yếu tố IIa) cũng như các yếu tố IXa và Xa

  pdf57p kimku12 26-10-2011 37 6   Download

 • An applied field of biology that involves the use of living organisms and bioprocesses in engineering, technology, medicine and other fields requiring bioproducts. (http://en.wikipedia.org/wiki/Biotechnology) It is the products and exploitation from other fundamental sciences.Traditional Biotechnology Traditional biotechnology refers to a number of ancient ways of using living organisms to make new products or modify existing ones. In its broadest definition, traditional biotechnology can be traced back to human's transition from hunter-gatherer to farmer.

  ppt29p zingzing09 24-04-2013 31 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản