intTypePromotion=1
ADSENSE

Bổ sung luật

Xem 1-20 trên 8360 kết quả Bổ sung luật
 • Bài viết phân tích một số hạn chế của Luật Công chứng và từ đó đưa ra một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

  pdf8p trinhthamhodang6 07-07-2020 39 3   Download

 • Tài liệu Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai do Ngọc Linh tuyển chọn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành sẽ cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về Luật Đất đai và một số điều luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf83p lalala7 07-12-2015 71 4   Download

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 tại kỳ họp thứ 5, khóa XII. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 199 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.

  pdf13p sundaisy 08-08-2009 1023 182   Download

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, số 20/2004/QH11

  doc10p sontinh 18-08-2009 484 116   Download

 • Luật số 36/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5. Luật này căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11.

  pdf21p truongvekien 10-10-2009 184 41   Download

 • Phần 1 của Tài liệu Các quy định mới nhất về Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung năm 2007, luật người đi làm việc ở nước ngoài, luật công đoàn và tổ chức công đoàn trình bày những quy định mới về bộ luật lao động đã được sử đổi, bổ sung năm 2007. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf485p tsmttc_003 23-05-2015 93 9   Download

 • Phần 1 khái quát về thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt, phần 2 đánh giá ảnh hưởng của chính sách này lên ngân sách nhà nước và các hộ gia đình là nội dung chính trong 2 phần của bài tập cá nhân "Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, bổ sung". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc14p phanl95 12-12-2015 79 9   Download

 • Luật Đất đai quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Tài liệu sau đây nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf77p lalala7 07-12-2015 59 5   Download

 • Tài liệu Tìm hiểu Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp do Ngọc Linh tuyển chọn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành. Tài liệu là Tài liệu tham khảo hữu ích cho các chủ doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, luật gia và những ai quan tâm đến vấn đề trên. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf109p lalala7 07-12-2015 83 4   Download

 • Tài liệu Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân, nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf40p lalala7 07-12-2015 54 4   Download

 • Tài liệu Luật đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung năm 1998 và năm 2001) cung cấp cho người đọc nội dung Luật đất đai năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2001 và những phần đã được sửa đổi, bổ sung để người đọc dễ dàng nắm bắt. Mời các bạn tham khảo phần 1 Tài liệu.

  pdf53p doinhugiobay_00 02-11-2015 71 3   Download

 • Luật Doanh nghiệp qui định về thành lập, tổ chức quản lý và hoat động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty. Tài liệu sau đây sẽ giới thiệu đến bạn đọc nội dung của Luật Doanh nghiệp và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf66p lalala7 07-12-2015 80 3   Download

 • Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. Nhằm giới thiệu, tuyên truyền và phổ biến các quy định của Luật đến đông đảo người đọc, nhà quản lý, nhà giáo, người học... Nhà xuất bản Dân Trí phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) xuất bản và phát hành Tài liệu Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf64p lalala7 07-12-2015 80 3   Download

 • Tài liệu Luật doanh nghiệp và chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp năm 2014: Phần 1 trình bày một số nội dung chính sau: Hướng dẫn mới nhất sửa đổi, bổ sung luật doanh nghiệp, luật đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành, quy định mới nhất dành cho giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp, quy định mới nhất về đăng ký doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf274p violympus 12-03-2019 22 3   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'quyết định số: 3491/qđ-bct quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p conchokon 22-09-2012 62 2   Download

 • Về sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2003 Trên thực tế, việc đối phó với hành vi tiết lộ thông tin nội bộ của người nội bộ thứ cấp vẫn có thể tiến hành bằng cách coi người được tiết lộ thông tin cũng là người nội bộ thứ cấp (vì đó là bất cứ ai có được thông tin nội bộ mà không phải là người nội bộ sơ cấp).

  pdf7p chaydesong 09-05-2013 36 2   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Luật đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung năm 1998 và năm 2001), phần 2 giới thiệu tới người đọc nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2001, Luật đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung năm 1998 và năm 2001. Mời các bạn tham khảo.

  pdf62p doinhugiobay_00 02-11-2015 72 2   Download

 • Tài liệu này bổ sung một số điều mới trong Luật Bảo hiểm y tế (Số 46/2014/QH13) như: Điều mới cơ bản của luật, những khía cạnh, đối tượng tham gia, mức đóng và trách nhiệm đóng, phương thức đóng bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ bảo hiểm y tế,...và các nội dung bổ sung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p tangtuy06 01-04-2016 61 2   Download

 • bài viết giới thiệu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế đã thể hiện được các thông điệp chính sách nhằm đơn giản công tác quản lý thuế, tăng tính khả thi trong tuân thủ pháp luật thuế, đồng thời bảo vệ doanh nghiệp Việt Nam, tạo thuận lợi cho người nộp thuế một cách hợp pháp trong bối cảnh hội nhập kinh tế, quốc tế ngày càng sâu rộng.

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 47 2   Download

 • Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia. Tài liệu này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới về pháp luật lao động. Nội dung của bộ luật sẽ nhắc đến các văn bản như: Bộ luật Lao động năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Bộ luật Lao động 2002; và toàn văn Bộ luật lao động sau khi đã sửa đổi bổ sung.

  pdf96p shiwo_ding9 03-07-2019 24 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bổ sung luật
p_strCode=bosungluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2