intTypePromotion=1
ADSENSE

Building a strong vocabulary

Xem 1-0 trên 0 kết quả Building a strong vocabulary
 • As industries turn increasingly hostile, it is clear that strong brand-building skills are needed to survive and prosper. In David Aaker's pathbreaking book, Managing Brand Equity, managers discovered the value of a brand as a strategic asset and a company's primary source of competitive advantage. Now, in this compelling new work, Aaker uses real brand-building cases from Saturn, General Electric, Kodak, Healthy Choice, McDonald's, and others to demonstrate how strong brands have been created and managed....

  pdf193p kennybibo 10-07-2012 260 112   Download

 • Tham khảo tài liệu 'basics of building a strong vocabulary program_7', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p donna_012345 14-01-2012 59 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'basics of building a strong vocabulary program_6', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p donna_012345 14-01-2012 51 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'basics of building a strong vocabulary program_5', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p donna_012345 14-01-2012 54 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'basics of building a strong vocabulary program_2', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p donna_012345 14-01-2012 65 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'basics of building a strong vocabulary program_3', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p donna_012345 14-01-2012 53 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'basics of building a strong vocabulary program_4', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p donna_012345 14-01-2012 54 10   Download

 • Từ điển là một trong những cuốn sách được sử dụng thường xuyên nhất trong nhà của bạn. (Chúng tôi sẽ cho phép các phòng cho các bản văn thánh ở đây.) Đặt từ điển một nơi nào đó để bạn có thể tìm thấy nó ngay lập tức và sử dụng nó thường xuyên. Nếu bạn đọc và bài tập về nhà của bạn trong nhà bếp và từ điển là một kệ trong den hay phòng ngủ, nó quá hấp dẫn để nói "tôi sẽ xem xét nó lên thời gian tới....

  pdf25p donna_012345 14-01-2012 84 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Building a strong vocabulary
p_strCode=buildingastrongvocabulary

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2