Các điều luật cơ bản

Xem 1-20 trên 1793 kết quả Các điều luật cơ bản
 • Tuân thủ nghiêm túc các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, trong đó có các điều ước về bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự, là một đòi hỏi tất yếu của quá trình hội nhập. Quyền được xét xử công bằng, một trong những quyền dân sự - chính trị căn bản của mọi cá nhân, đã được cộng đồng nhân loại quan tâm và bảo vệ bằng các quy phạm pháp luật quốc tế và khu vực. Trong bối cảnh Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003...

  pdf13p caybangnho 22-09-2011 125 44   Download

 • Quyền không bị phân biệt đối xử, được thừa nhận và bình đẳng trước pháp luật đồng thời được coi như một trong các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế về quyền con người, do đó được đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp trong tất cả các văn kiện quốc tế về quyền con người.

  pdf4p caybangnho 22-09-2011 89 23   Download

 • Quyền bình đẳng trước phiên tòa và toà án và quyền được xét xử công bằng là một yếu tố quan trọng để bảo vệ quyền con người và là một phương thức thủ tục để bảo vệ pháp quyền. Điều 14 của Công ước nhằm mục tiêu đảm bảo công lý và là tiền đề để đảm bảo một loạt quyền cụ thể. 3. Điều 14 có tính chất đặc biệt phức tạp, kết hợp các đảm bảo khác nhau và phạm vi áp dụng khác nhau.

  pdf21p caybangnho 22-09-2011 56 16   Download

 • Theo Điều 8 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền được bảo vệ bởi một phương thức khắc phục hữu hiệu (right to an effective remedy). Cụ thể là: “Mọi người đều có quyền được các toà án quốc gia có thẩm quyền bảo vệ bằng các biện pháp hữu hiệu để chống lại những hành vi vi phạm các quyền cơ bản của họ mà đã được hiến pháp hay luật pháp quy định.

  pdf3p caybangnho 22-09-2011 53 10   Download

 • Theo Điều 15 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền có quyền có quốc tịch (right to a nationality). Cụ thể là: “1. Mọi người đều có quyền có quốc tịch; 2. Không ai bị tước quốc tịch hoặc bị khước từ quyền được đổi quốc tịch một cách tuỳ tiện.” Về cơ bản, quốc tịch xác định tư cách công dân của một cá nhân và xác định sự ràng buộc của cá nhân đó với một nhà nước cụ thể.

  pdf2p caybangnho 22-09-2011 48 8   Download

 • Quyền được hưởng và duy trì tiêu chuẩn sống thích đáng (right to gain and sustain an adequate standard of living)- được xem như là một tập hợp các quyền liên quan đến việc bảo đảm những điều kiện cơ bản của cuộc sống như ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế...trong đó quan trọng nhất là quyền có đủ lương thực, thực phẩm và quyền có nhà ở thích đáng.

  pdf12p caybangnho 22-09-2011 41 7   Download

 • Nội dung của bài 1 Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản thuộc bài giảng tố tụng hình sự nhằm trình bày về một số khái niệm cơ bản như tố tụng hình sự, xét xử, các giai đoạn tố tụng, khái niệm luật tố tụng hình sự, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và quan hệ pháp luật tố tụng hình sự.

  pdf48p slow_12 26-06-2014 134 41   Download

 • Nội dung "Giáo trình Môn bóng bàn" nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất của môn bóng bàn, phương pháp tập luyện và luật bóng bàn. Phần 2 của giáo trình trình bày các nguyên lý kỹ thuật đánh bóng và một số điều luật cơ bản trong bóng bàn. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf15p hoa_hong91 22-05-2014 113 35   Download

 • Quyền tự do đi lại, cư trú trước hết được đề cập trong Điều 13 UDHR, trong đó nêu rằng: Mọi người đều có quyền tự do đi lại và tự do cư trú trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia. Mọi người đều có quyền rời khỏi bất kỳ nước nào, kể cả nước mình, cũng như có quyền trở về nước mình. Quy định này sau đó được tái khẳng định và cụ thể hóa trong các Điều 12 và 13 Công ước quốc tế êề các quyền dân sự và chính trị ( ICCPR). Theo...

  pdf8p caybangnho 22-09-2011 93 17   Download

 • Quyền sống (right to life) đầu tiên được đề cập trong Điều 3 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR). Điều này gắn kết quyền sống với các khía cạnh có liên quan khác thành một quyền gọi là quyền sống, tự do và an ninh cá nhân. Điều 6 ICCPR cụ thể hóa quy định về quyền sống trong Điều 3 UDHR, theo đó: Mọi người đều có quyền cố hữu là được sống. Quyền này phải được pháp luật bảo vệ. Không ai có thể bị tước mạng sống một cách tuỳ tiện (Khoản 1).

  pdf3p caybangnho 22-09-2011 60 14   Download

 • Nguyên tắc tranh tụng trong hệ thống các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự Quy định như vậy đã dẫn đến sự nhầm lẫn giữa hoạt động của bộ và hoạt động của Chính phủ, các bộ trưởng coi nặng hoạt động ở bộ mà coi nhẹ hoạt động ở Chính phủ. Các bộ là các cơ quan chuyên môn, đó là các cơ quan tác nghiệp hành chính trong khi đó Chính phủ là cơ quan chính trị tức là đề ra các chủ trương, quyết sách và thực hiện chức năng điều hoà phối...

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 37 9   Download

 • Để góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết vụ án hình sự trong điều kiện thực hiện cải cách tư pháp, sửa đổi Bộ Luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS), tác giả nghiên cứu các quy định của BLTTHS 2003 hiện hành về những nguyên tắc cơ bản để trên cơ sở đó làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn và đưa ra những kiến nghị hoàn thiện các nguyên tắc cơ bản này của BLTTHS.

  pdf15p emvaolop1 17-10-2014 32 7   Download

 • Theo Điều 28 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền hưởng một trật tự xã hội và quốc tế (entitled to a social and international order). Cụ thể là “Mọi người đều có quyền được hưởng một trật tự xã hội và quốc tế mà trong đó các quyền và tự do cơ bản nêu trong bản Tuyên ngôn này có thể được thực hiện một cách đầy đủ.

  pdf2p caybangnho 22-09-2011 38 6   Download

 • Bạn nghĩ: Sếp của bạn không thể sa thải bạn mà không có một lý do thuyết phục nào Có rất nhiều lý do để nhà tuyển dụng lựa chọn bạn. Nhưng nếu họ muốn sa thải bạn thì cũng có vô vàn lý do! Thông thường họ sẽ lấy lý do bạn là một nhân viên không biết làm việc theo nhóm. Vì vậy, hãy làm việc cẩn thận, tích cực để tránh bị sếp ghét.

  pdf3p bibocumi23 27-12-2012 26 6   Download

 • Quyền được hỗ trợ về gia đình có mối liên hệ chặt chẽ với quyền được kết hôn, lập gia đình và bình đẳng trong hôn nhân (ghi nhận ở Điều 23 Công ước các quyền dân sự và chính trị - ICCPR), cũng như các quyền khác trong ICCPR về phụ nữ và trẻ em. Quyền được hỗ trợ về gia đình đầu tiên được đề cập trong Khoản 3 Điều 16 và Khoản 2 Điều 25 UDHR. Theo Khoản 3 Điều 16, gia đình là tế bào tự nhiên và cơ bản của xã hội, được nhà nước...

  pdf2p caybangnho 22-09-2011 45 4   Download

 • Nội dung bài viết nhằm đánh giá về kỹ năng thực hiện quy trình điều dưỡng và các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản của các điều dưỡng hàng ngày thực hiện chăm sóc trên bệnh nhân. Kết quả cho thấy thực trạng kỹ năng của điều dưỡng còn yếu và có qui luật ở các bệnh viện tuyến trung ương tốt hơn các bệnh viện tuyến tỉnh/thành.

  pdf6p roongkloi 01-09-2017 10 2   Download

 • Điều khiển là tập hợp tất cả các tác động có mục đích nhằm điều khiển một quá trình này hay quá trình kia theo một quy luật hay một chương trình cho trước. Điều khiển học là một bộ môn khoa học nghiên cứu nguyên tắc xây dựng các hệ điều khiển.

  pdf148p kiuctinhyeu 01-12-2010 1793 716   Download

 • Trong các trường nghệ thuật tạo hình, hình họa là môn học cơ bản nhằm rèn luyện nhận thức thẩm mỹ và kỹ năng thể hiện hình khối không gian. Hình họa trong tiếng Pháp được chỉ rõ là hình vẽ theo mẫu khỏa thân, tức là lấy cơ thể hoàn mỹ của con người làm đối tượng nghiên cứu.

  pdf15p phuonguyen123 05-07-2010 1049 330   Download

 • Nội dung 1. Tổng quan 2. Các thông số tác động và thụ động 3. Biểu diễn phức các tác động điều hòa. Trở kháng và dẫn nạp 4. Các khái niệm cơ bản của mạch điện 5. Các định luật KIRCHHOFF 6. Một số phương pháp phân tích mạch điện.

  pdf63p trannguyen1111 15-07-2010 932 279   Download

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản, số 38/2009/QH12 của Quốc hội

  pdf11p hoanglinh 19-08-2009 1008 160   Download

Đồng bộ tài khoản