Các định dạng payload

Xem 1-2 trên 2 kết quả Các định dạng payload
  • Để đáp ứng yêu cầu đó các nhà phát triển viễn thông không ngừng không ngừng nghiên cứu các giải pháp mới có tính khả thi và đã đạt được một số kết quả khả quan.

    doc28p hallo 01-03-2009 375 176   Download

  • Đặc điểm chung của option và payload: · Code class có 128 bit để định danh. Trong cách hiện thực hiện nay, đây là con số được chọn ngẫu nhiên, nhưng trong tương lai, định danh ấy có thể là một MD5 fingerprint được xác nhận bởi mỗi code class. · Có chung trường Active Type, nhằm phục vụ cho việc phân biệt sự khác nhau giữa các loại định dạng marshaled option và system payload.

    doc4p it_p0k3t 05-05-2011 65 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Các định dạng payload
p_strCode=cacdinhdangpayload

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản