Các giải pháp ảo hóa domain controller

Xem 1-12 trên 12 kết quả Các giải pháp ảo hóa domain controller
 • Tham khảo tài liệu 'các giải pháp ảo hóa domain controller – phần 1', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p bibocumi29 24-01-2013 60 18   Download

 • Khi nói đến việc xây dựng một trung tâm dữ liệu ảo, có lẽ không có chủ đề nào có nhiều tranh luận bằng chủ đề thiết lập domain controller. Sự ảo hóa máy chủ đã xuất hiện được một thời gian và đã có một vài sản phẩm ảo hóa, điều đó là cho nhiều người nghĩ rằng các nguyên tắc cơ bản cho việc ảo hóa các máy chủ mạng có lẽ đã được thiết lập vững chắc. Việc ảo hóa máy chủ đều cũng đều có hướng dẫn cụ thể và súc tích ở hầu hết các...

  doc4p hangkute_101091 02-07-2010 192 101   Download

 • Các giải pháp ảo hóa Domain Controller – Phần 3 Mặc dù domain controller dường như là một khái niệm khá đơn giản nhưng việc ảo hóa domain controller thực sự lại không phải vấn đề đơn giản chút nào. Để tiếp theo hai phần trước của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các tùy chọn cho việc ảo hóa domain controller.

  pdf7p robben1357 10-03-2011 67 12   Download

 • Các giải pháp ảo hóa Domain Controller – Phần 2 Trong phần hai của loạt bài này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một số tùy chọn cho việc ảo hóa domain controller. Ở phần cuối của phần một chúng tôi đã đề cập đến khả năng tạo một Active Directory forest hoàn toàn độc lập để quản lý các host ảo của bạn.

  pdf8p robben1357 11-03-2011 52 10   Download

 • Các giải pháp ảo hóa Domain Controller – Phần 5 Trong phần 5 này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn cách bảo vệ các domain controller trong môi trường ảo hóa. Cho đến đây, những gì chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về việc sắp đặt domain controller bên trong trung tâm dữ liệu ảo chỉ mới đề cập đến vấn đề làm sao tránh xuất hiện lỗi single point bên trong cơ sở hạ tầng domain.

  pdf8p robben1357 11-03-2011 46 10   Download

 • Các giải pháp ảo hóa Domain Controller – Phần 4 Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về vấn đề ảo hóa domain controller bằng cách khảo sát vai trò của máy chủ global catalog bên trong Active Directory. Trong phần cũng sẽ giới thiệu cho các bạn về các cách thực hành tốt nhất được Microsoft khuyến cáo cho việc sắp xếp máy chủ global catalog.

  pdf8p robben1357 11-03-2011 56 8   Download

 • Các giải pháp ảo hóa Domain Controller – Phần 1 Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các ưu điểm cũng như nhược điểm của một số chế độ thiết lập domain controller phổ biến. Khi nói đến việc xây dựng một trung tâm dữ liệu ảo, có lẽ không có chủ đề nào có nhiều tranh luận bằng chủ đề thiết lập domain controller.

  pdf8p robben1357 11-03-2011 37 9   Download

 • Kỹ thuật "ảo hoá” đã không còn xa lạ với thực tế đời thường kể từ khi VMware giới thiệu sản phẩm VMware Workstation đầu tiên vào năm 1999.

  pdf3p bibocumi28 21-01-2013 47 7   Download

 • Quản trị mạng – Trong phần hai của loạt bài này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một số tùy chọn cho việc ảo hóa domain controller. Ở phần cuối của phần một chúng tôi đã đề cập đến khả năng tạo một Active Directory forest hoàn toàn độc lập để quản lý các host ảo của bạn. Ưu điểm của phương pháp này là cho phép bạn ảo hóa tất cả các domain controller sản xuất của mình trong khi đó vẫn có thể sử dụng các công cụ quản lý phụ thuộc Active...

  pdf7p abcdef_46 06-11-2011 22 3   Download

 • Quản trị mạng – Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về vấn đề ảo hóa domain controller bằng cách khảo sát vai trò của máy chủ global catalog bên trong Active Directory. Trong phần cũng sẽ giới thiệu cho các bạn về các cách thực hành tốt nhất được Microsoft khuyến cáo cho việc sắp xếp máy chủ global catalog.

  pdf7p abcdef_46 06-11-2011 33 2   Download

 • Quản trị mạng - Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các ưu điểm cũng như nhược điểm của một số chế độ thiết lập domain controller phổ biến. Khi nói đến việc xây dựng một trung tâm dữ liệu ảo, có lẽ không có chủ đề nào có nhiều tranh luận bằng chủ đề thiết lập domain controller.

  pdf7p abcdef_46 06-11-2011 33 6   Download

 • Quản trị mạng – Trong phần 5 này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn cách bảo vệ các domain controller trong môi trường ảo hóa. Cho đến đây, những gì chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về việc sắp đặt domain controller bên trong trung tâm dữ liệu ảo chỉ mới đề cập đến vấn đề làm sao tránh xuất hiện lỗi single point bên trong cơ sở hạ tầng domain. Mặc dù vậy vẫn còn có một số vấn đề khác mà chúng tôi chưa giới thiệu.

  pdf7p abcdef_46 06-11-2011 34 2   Download

Đồng bộ tài khoản