intTypePromotion=3

Các loại bản vẽ chi tiế máy

Xem 1-4 trên 4 kết quả Các loại bản vẽ chi tiế máy
 • Bản vẽ lắp bao gồm các hình biểu diễn thể hiện hình dạng và kết cấu của nhóm bộ phận hay sản phẩm và những số liệu cần thiết để lắp ráp và kiểm tra. Bản vẽ lắp là tài liệu kỹ thuật chủ yếu của nhóm , bộ phận hay sản phẩm dùng trong thiết kế, chế tạo và sử dụng.

  doc54p laptrinhtraitimanh 07-01-2011 2626 510   Download

 • Các chi tiết trong môi trường Assembly duy trì mối quan hệ tham số với các tập tin riêng biệt của chúng.Điều này có nghĩa là khi bạn thay đổi hình dáng hay kích thước của một chi tiết trong môi trường Assembly thì những thay đổi đó cũng được ghi nhận vào các tập tin ban đầu và ngược lại do đó nâng cao được năng suất thiết kế vì bạn không phải cập nhật lại sự thay đổi trên từng chi tiết của cụm lắp ráp....

  pdf26p ltpltp 29-03-2011 243 71   Download

 • Máy tiện có nhiều loại, mỗi loại đều có kích thước và cấu tạo khác nhau. Các bộ phận và chi tiết chủ yếu có thay đổi nhưng nói chung về tên gọi và tác dụng cơ bản giống nhau.

  pdf7p yalecool 19-01-2011 75 25   Download

 • CHƯƠNG XII: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP Mục tiê u củ a doanh nghiệp Bảo vệ môi trườn g là tiêu chí Mục tiêu kinh tế Hài hoà Hài hoà Bản quy huo ền t c ve ờng Trư ĐH S M . HC T TP PK Bảo vệ môi trường là tiêu chí Trung Lậ p Mục tiêu định hướng đầ u vào Mục tiê u môi trường Mục tiêu định hướng đầ u vào Đặt mụ c tiêu độc lập Đặt mụ c tiêu độc lập XII,1.

  pdf10p daicahaudau 02-07-2011 86 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Các loại bản vẽ chi tiế máy
p_strCode=cacloaibanvechitiemay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản