intTypePromotion=1
ADSENSE

các nguồn tài chính

Xem 1-0 trên 0 kết quả các nguồn tài chính
 • Nội dung chuyên đề trình bày về các mô hình tăng trưởng kinh tế, nguồn lực tài chính và các quan điểm phân bổ nguồn lực tài chính, các nguồn tài chính tài trợ cho phát triển kinh tế.

  pdf141p six_12 14-03-2014 79 12   Download

 • Bài viết Một số vấn đề tiếp cận các nguồn tài chính thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh trình bày về vấn đề tài chính để ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới, VN cần chuẩn bị gì để tiếp cận các nguồn tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu và một số nội dung khác.

  pdf2p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 39 2   Download

 • Mục đích của đề tài: Hsự phát triển DNNVV, đánh giá được thực trạng tình hình tiếp cận các nguồn tài chính hỗ trợ phát triển của DNNVV và nghiên cứu đưa ra một số giải pháp giúp cho các DNNVV dễ dàng tiếp cận được các nguồn tài chính.

  pdf11p praishy 08-03-2019 16 1   Download

 • Từ hai đặc điểm là đa dạng hóa các nguồn tài chính và sự giảm dần của nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước (NSNN) để phát triển đào tạo của các trường đại học công lập nước ta hiện nay, bài viết chỉ ra (i) đa dạng hóa các nguồn tài chính là xu hướng tất yếu; (ii) do tỷ lệ nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước ngày càng giảm xuống, tỷ lệ nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước ngày càng tăng cho phép Nhà nước có thể bỏ khoản đầu tư thường xuyên từ ngân sách nhà nước đối với tất cả các trường công lập và điều này vừa thể hiện trách nhiệm xã hội của các trường đại học,...

  pdf5p vitheseus2711 28-10-2019 13 0   Download

 • Nội dung chính Những lý luận mới về tài chính Quản lý nhà nước về Tài chính Quản lý nhà nước về Tiền tệ Phối hợp CSTK và CSTT Tài chính luôn gắn liền với tiền tệ •Phân bổ các nguồn tài chính kham hiếm •Hình thành, tạo lập và sử dụng các Quỹ tiền tệ •Đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các chủ thể

  pdf57p nguyenduc909 17-03-2013 510 99   Download

 • Nhiều doanh nghiệp phải chật vật tìm nguồn vốn để khởi sự kinh doanh. Có nhiều nguồn tài chính để xem xét, do đó, điều quan trọng là doanh ngiệp phải xem xét thấu đáo tất cả các phương án huy động vốn. Các doanh nghiệp cũng nên huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Vốn cà các mô hình tăng trưởng Phân tích các nguồn tài trợ

  pdf48p yy8891 10-04-2011 117 19   Download

 • Nội dung báo cáo đánh giá tổng quan các nguồn tài chính phát triển khác nhau mà Việt Nam có thể tiếp cận, xem xét xu hướng phát triển của các nguồn đó trong những năm sắp tới và lộ trình có thể xảy ra trong tương lai, đưa ra khuyến nghị cho Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển về những phương án cải thiện tính bổ sung của các nguồn tài chính phát triển khác nhau theo đúng trọng tâm của chương trình Đối tác Busan về hợp tác phát triển hiệu quả và văn kiện đối tác Việt Nam.

  pdf79p kloi1234 17-09-2017 43 4   Download

 • Trong bất kỳ mô thức tăng trưởng nào vốn đầu tư vẫn là một trong những đầu vào then chốt bên cạnh lao động, đất đai và công nghệ. Mặc dù tăng trưởng cơ bản vẫn xuất phát từ nội lực, nhưng các nguồn tài chính nước ngoài đóng góp rất nhiều cho tăng trưởng ở các nước đang phát triển ở thời kỳ tiền cất cánh. Lợi ích mang lại của các nguồn tài chính nước ngoài không chỉ ở qui mô tiền vốn mà còn ở chỗ tác động lan toả của nó khi chuyển giao công nghệ,...

  pdf6p truongan 11-11-2009 297 121   Download

 • Mỗi khâu trong hệ tài chính gắn liền với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ nhất định, là một tụ điểm của các nguồn tài chính. Trong đó, các khâu tài chính trung gian là những định chế tài chính có chức năng chu chuyển vốn cho nền kinh tế. Nói khác đi, các khâu tài chính trung gian được xem là chiếc cầu để kết nối giữa các chủ thể thừa vốn và thiếu vốn với nhau. Khâu tài chính trung gian có đặc trưng chung là: chưa gắn liền với nhu cầu chi tiêu...

  doc52p nqc17101992 02-10-2011 533 105   Download

 • Tài liệu tham khảo tiểu luận môn kinh tế vĩ mô chuyên đề "Nguồn tài chính" gồm các nội dung sau : vốn các mô hình tăng trưởng và phân tích các nguồn tài trợ. Nhằm giúp các bạn học tốt môn "các nguồn tài chính".

  pdf50p thuytinh_den 11-07-2010 167 35   Download

 • Thu ngân sách nhà nước là việc nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ ngân sách nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu của nhà nước.Chi ngân sách nhà nước: Là quá trình phân phối, sử dụng quỹ ngân sách nhà nước cho việc thực hiện các nhiệm vụ của chính phủ. Thực chất của nó là việc cung cấp các phương tiện tài chính cho các nhiệm vụ của chính phủ....

  ppt26p tuanonlineit 24-03-2013 213 33   Download

 • Do những tác động từ bên ngoài, nguồn vốn trong nước chủ yếu được hình thành từ các nguồn tiết kiệm trong nền kinh tế (ngân sách, doanh nghiệp, các hộ gia đình ) hộ gia đình…).

  pdf48p daisyshop 31-07-2010 132 31   Download

 • Trên cơ sở phân tích thực trạng xã hội hóa nguồn tài chính cho công tác phòng cháy chữa cháy tại Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản, luận án sẽ rút ra một số bài học kinh nghiệm cũng như giải pháp để Việt Nam có thể vận dụng nhằm đẩy mạnh việc xã hội hóa tài chính cho công tác phòng cháy chữa cháy của mình. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf163p sutihana 06-12-2016 69 16   Download

 • Phát triển kinh tế xanh là xu hướng phát triển tất yếu, đòi hỏi phải huy động được nguồn tài chính đa dạng, phong phú. Nếu như ở giai đoạn đầu của phát triển kinh tế xanh, nguồn tài chính nhà nước giữ vai trò chi phối thông qua các quy định khuyến khích, ưu đãi thì khi sang giai đoạn phát triển kinh tế xanh theo chiều sâu, sản phẩm tín dụng xanh. Tức là nguồn vốn phục vụ cho phát triển kinh tế xanh được cung ứng bởi các tổ chức tín dụng. Nghiên cứu này chỉ ra các nguồn tài chính phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế xanh dựa trên nền tảng chính sách, pháp luật hiện hành.

  pdf15p ironman1234 06-06-2018 57 7   Download

 • Tài chính doanh nghiệp là một khâu quan trọng của hệ thống tài chính. Phạm trù tài chính doanh nghiệp trên cảm nhận trực quan bề ngoài được quan niệm tương đồng với các quỹ tiền tệ và các loại vốn kinh doanh. Xong các quỹ tiền tệ là kết quả của dịch chuyển của các nguồn tài chính thành các quỹ tiền tệ và ngược lại. Trong nền kinh tế thị trường sự vận động và chuyển hoá qua lại giữa các nguồn tài chính, nơi hình thành nên sức mua tài chính như lãi suất tín dụng, thị giá cổ phiếu, cổ tức, giá cả tiền tệ và các hình thức phân chia lợi nhuận khác trong lĩnh vực góp vốn, liên doanh, đầu tư.

  doc7p lanxichen 22-04-2020 47 7   Download

 • Bài giảng Quản trị Nhà nước bài 8: Quản trị các nguồn tài nguyên của chính quyền trình bày về nguồn lực chính phủ, các khía cạnh công khai hóa chu trình ngân sách, ngân sách đại phương và trung ương, quy trình ngân sách và quy trình xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

  pdf7p tranvantan78 29-07-2014 178 5   Download

 • Nội dung chính của bài viết là tập trung phân tích, đánh giá thực trạng nguồn vốn của DNNVV tại Hà Nội. Các tác giả đã chỉ ra nguồn tài chính của DNNVV tại Hà Nội chủ yếu là vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp; nguồn vốn vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng cung cấp cho DNNVV chưa tương xứng với tiềm năng.

  pdf11p thithi300610 09-03-2018 49 4   Download

 • Bài viết Kinh nghiệm quốc tế về huy động nguồn tài chính cho giáo dục đại học trình bày kinh nghiệm huy động nguồn tài chính cho giáo dục đại học của một số nước tiên tiến châu Á (bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc) và Hoa Kỳ là nước có nền giáo dục hiện đại trên thế giới. Các số liệu về tài trợ của Chính phủ cũng được thu thập để phân tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p vangthibaoyen1907 15-05-2018 34 2   Download

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, Luận án được kết cấu thành 3 chương như sau: Chương 1/ Lý luận về huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Chương 2/ Thực trạng huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam. Chương 3/ Giải pháp huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam.

  pdf197p hanh_tv30 24-04-2019 24 2   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là xác định các cách thức huy động tối đa nguồn tài chính để phát triển (MFD) ngành điện và ngành khí của Việt Nam. Báo cáo giúp nhận diện các nhu cầu đầu tư cũng như các rào cản đối với ngành điện và khí trong giai đoạn từ 2018 đến 2035 và đề xuất lộ trình để nắm bắt các cơ hội này.

  pdf120p angicungduoc2 26-12-2019 48 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=các nguồn tài chính
p_strCode=cacnguontaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2