intTypePromotion=1
ADSENSE

Các nước Đông Nam Á

Xem 1-20 trên 1792 kết quả Các nước Đông Nam Á
 • Tài liệu "Những vấn đề chung về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: 40 năm trên tầm cao đối tác chiến lược; Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản dưới góc nhìn thời và thế; Việt Nam trong chính sách Đông Nam Á của Nhật Bản thập niên đầu thế kỷ XXI; Vấn đề an ninh năng lượng trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản những năm đầu thế kỉ XXI;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf75p vidumbledore 24-01-2023 9 1   Download

 • Bài viết "ASEAN với vấn đề Biển Đông" trình bày về vị thế không thể phủ nhận của Hiệp hội ASEAN trong quá trình hướng tới việc hài hòa những lợi ích của mỗi nước trong tổ chức và lợi ích của khối trong việc giải quyết những vấn đề được xem là “điểm nóng” trên Biển Đông. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p lieuyeuyeu18 23-12-2022 4 1   Download

 • Tài liệu dạy học Giáo dục chính trị trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu và nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc42p trangtrang0906 23-12-2022 6 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Nhà nước kiến tạo phát triển với đảng chính trị và các tổ chức xã hội (Nghiên cứu điển hình một số nước Đông Á và gợi mở cho Việt Nam)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: một số vấn đề lý luận nhà nước kiến tạo phát triển; mối quan hệ giữa nhà nước kiến tạo phát triển với đảng chính trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf111p langmongnhu 14-12-2022 7 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Nhà nước kiến tạo phát triển với đảng chính trị và các tổ chức xã hội (Nghiên cứu điển hình một số nước Đông Á và gợi mở cho Việt Nam)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: mối quan hệ giữa nhà nước kiến tạo phát triển và các tổ chức xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p langmongnhu 14-12-2022 10 2   Download

 • Đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta đã tích lũy nhiều tri thức bản địa quý báu về trồng trọt, chăn nuôi và khai thác nguồn lợi từ thiên nhiên để có nguồn lương thực, thực phẩm đảm bảo, duy trì cuộc sống. Ngoài việc khai thác, bảo quản, chế biến những món ăn thức uống, đồng bào biết tận dụng những nguyên vật liệu sẵn có trong thiên nhiên và sáng tạo ra những vật dụng để chứa đựng món ăn, thức uống, sắp đặt và bày biện chúng trong bữa cơm gia đình hay sinh hoạt lễ hội cộng đồng.

  pdf18p phuongnguyen0520 14-12-2022 79 1   Download

 • Bài giảng "Lịch sử lớp 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á" có nội dung tìm hiểu về tình hình Đông Nam Á sau 1945, sự ra đời của tổ chức ASEAN; Quá trình phát triển từ ASEAN6 phát triển thành ASEAN10. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng.

  ppt19p camtucau205 05-12-2022 3 0   Download

 • Bài viết "Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự đô thị trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam" tập trung nghiên cứu thực trạng chính sách an ninh trật tự đô thị. Qua đó kiến nghị một số chính sách đảm bảo an ninh trật tự khu vực đô thị trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 góp phần phát triển bền vững đô thị ở Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p chutieubang 06-12-2022 18 1   Download

 • Bài viết "Thực trạng đô thị hóa trên thế giới và những gợi mở phát triển đô thị bền vững cho các nước Đông Nam Á" góp phần tìm hiểu những mô hình đô thị hóa, cách thức phát triển đô thị bền vững mà các quốc gia trên thế giới đã làm, từ đó đề xuất một số gợi mở cho các nước Đông Nam Á có thể vận dụng vào phát triển đô thị bền vững trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p chutieubang 06-12-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Sự “lạc lõng” của người nông dân Tây Nam bộ qua khảo cứu một số tác phẩm tranh khắc gỗ Việt Nam với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" phân tích “chân dung” của người nông dân miền sông nước Tây Nam Bộ qua một số tác phẩm tranh khắc gỗ Việt Nam vào những năm mà có lẽ thuật ngữ “Cách mạng Công nghiệp 4.0” còn khá xa lạ với Việt Nam và thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p chutieubang 06-12-2022 10 0   Download

 • Sách giáo khoa Lịch sử 10 (Bộ sách Cánh diều) sẽ hướng các em tìm hiểu sâu hơn các lĩnh vực: Lịch sử và Sử học; Vai trò của Sử học; Một số nền văn minh thế giới thời kì cô - trung dại; Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới; Văn minh Đông Nam Á. Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858); Cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

  pdf137p matroicon2510 02-12-2022 11 1   Download

 • Bài giảng Lịch sử lớp 11 bài 4 "Các nước Đông Nam Á" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh nắm được quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á; Tìm hiểu phong trào chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia và phong trào chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX,... Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf27p phuongthanh205 18-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng "Lịch sử lớp 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh nắm được những nét biến đổi sau chiến tranh thế giới thứ hai của các nước Đông Bắc Á. Tìm hiểu sự thành lập, ý nghĩa và công cuộc cải cách của Trung Quốc. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

  pdf14p phuongthanh205 18-11-2022 6 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Tác động của giá cả hàng hóa toàn cầu đến thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á" được nghiên cứu với mục tiêu tìm hiểu giá cả hàng hóa toàn cầu tác động như thế nào đến chỉ số giá cả thị trường chứng khoán nhóm các nước Đông Nam Á. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết luận án tại đây.

  pdf204p phuongduy205 01-11-2022 22 3   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế "Tác động của giá cả hàng hóa toàn cầu đến thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á" được nghiên cứu với mục tiêu tìm hiểu giá cả hàng hóa toàn cầu tác động như thế nào đến chỉ số giá cả thị trường chứng khoán nhóm các nước Đông Nam Á. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết luận án tại đây.

  pdf29p phuongduy205 01-11-2022 5 1   Download

 • "Kỷ yếu Hội thảo khoa học Xã hội năm 2020: Văn hóa và văn minh đô thị ở các nước Đông Nam Á trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" gồm các bài viết về: bảo tồn một số làng nghề truyền thống ở miền bắc của vương quốc Thái Lan; bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát bội tại Thành phố Hồ Chí Minh; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa – thành tố thúc đẩy sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf244p duonghoanglacnhi 07-11-2022 18 4   Download

 • Bài viết Phát triển tài chính, tăng trưởng kinh tế và chất lượng thể chế ở các nước khu vực Đông Nam Á nghiên cứu tiến hành tìm hiểu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển tài chính, chất lượng thể chế và quản trị của 10 nước trong khu vực Đông Nam Á, trong giai đoạn 2000 - 2017.

  pdf13p vispyker 14-11-2022 17 1   Download

 • Luận văn "Quản lý chất lượng chương trình đào tạo đại học theo tiêu chuẩn AUN tại Trường Đại học Thủ Dầu Một" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống lý luận về quản lý chất lượng, QLCL CTĐT theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của AUN, đề tài xác định thực trạng QLCL CTĐT đại học theo tiêu chuẩn AUN tại trường ĐH TDM, từ đó đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý CTĐT đại học theo tiêu chuẩn AUN phù hợp với đặc điểm của nhà trường, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại thị trường lao động ở tỉnh Bình Dương, trong nước và khu vực Đông Nam Á.

  pdf171p matroinho2510 08-11-2022 16 1   Download

 • Để hệ thống lại kiến thức cũ, trang bị thêm kiến thức mới, rèn luyện kỹ năng giải đề nhanh và chính xác cũng như thêm tự tin hơn khi bước vào kì kiểm tra sắp đến, mời các bạn học sinh cùng tham khảo "Đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 9 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THCS Nam Sơn, Bắc Ninh" làm tài liệu để ôn tập. Chúc các bạn làm bài kiểm tra tốt!

  pdf3p canhdongco10 03-11-2022 6 1   Download

 • Giáo trình “ Văn hóa ẩm thực” ra đời nhằm cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản nhất, phổ biến nhất về văn hóa ẩm thực Việt Nam cũng như các nền văn hóa ẩm thực quan trọng đối với du lịch Việt Nam như văn hóa ẩm thực Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước Đông Nam Á, các nước khu vực Tây Á, Pháp, Anh, Mỹ, Nga. Nghiên cứu giáo trình này, người học có thể bổ sung hoàn thiện thêm kiến thức về tôn giáo trên thế giới, một số quan niệm tôn giáo về ẩm thực và một số hình thức ẩm thực tôn giáo.

  pdf98p runordie8 07-10-2022 32 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1154 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Các nước Đông Nam Á
p_strCode=cacnuocdongnama

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2