Các thành ngữ there is

Xem 1-20 trên 57 kết quả Các thành ngữ there is
 • Tài liệu tham khảo giúp các bạn học và ôn thi ngữ pháp Toeft tốt hơn, chúc các bạn thành công Nếu động từ ở thành phần chính chia ở thể khẳng định thì động từ ở phần đuôi chia ở thể phủ định và ngược lại.  Thời của động từ ở đuôi phải theo thời của động từ ở mệnh đề chính.  Động từ thường dùng với trợ động từ to do. Các động từ ở thời kép dùng với chính trợ động từ của nó. Động từ to be được phép dùng trực tiếp.

  doc145p nhuphuc46 21-11-2011 120 65   Download

 • There is, there are, how many, how much, to have There is, there are Xét câu: There is a book on the table. Câu này được dịch là : Có một quyển sách ở trên bàn. Trong tiếng Anh thành ngữ: There + to be được dịch là có Khi dùng với danh từ số nhiều viết là there are Ở đây there đóng vai trò như một chủ từ. Vậy khi viết ở dạng phủ định và nghi vấn ta làm như với câu có chủ từ + to be. Người ta thường dùng các từ sau với cấu trúc...

  pdf4p vantrungtran 01-02-2010 964 190   Download

 • THÀNH NGỮ VỚI “NO” 1. No laughing matter: rất nghiêm túc Ví dụ:  Wait till you’re stuck on a train outside the station for 3 hours. You’ll see it’s no laughing matter (Hãy chờ cho đến khi con bị kẹt trong tàu lửa bên ngoài trạm xe lửa trong 3 giờ đồng hồ. Con sẽ thấy nó không phải là chuyện đùa đâu). 2. There’s no fool like an old fool = ngay cả một ai đó đã lớn tuổi không có nghĩa là họ sẽ không phạm các sai lầm ngớ ngẩn Ví dụ:  I can’t believe my grandpa is going to...

  pdf3p nkt_bibo49 26-02-2012 411 221   Download

 • Introdungcing English language part 1: 'In this exciting new textbook, Louise Mullany and Peter Stockwell have provided a fresh and imaginative set of alternatives for teaching and learning a huge amount about the English language. The book allows tor creative and lateral approaches to developing an understanding of important linguistic concepts and, together with the thought-provoking activities, and accessible readings, guarantees there is something to stimulate every learner.

  pdf6p pretty13 07-10-2010 92 19   Download

 • Introdungcing English language part 42: 'In this exciting new textbook, Louise Mullany and Peter Stockwell have provided a fresh and imaginative set of alternatives for teaching and learning a huge amount about the English language. The book allows tor creative and lateral approaches to developing an understanding of important linguistic concepts and, together with the thought-provoking activities, and accessible readings, guarantees there is something to stimulate every learner.

  pdf6p pretty13 07-10-2010 64 11   Download

 • Introdungcing English language part 2: 'In this exciting new textbook, Louise Mullany and Peter Stockwell have provided a fresh and imaginative set of alternatives for teaching and learning a huge amount about the English language. The book allows tor creative and lateral approaches to developing an understanding of important linguistic concepts and, together with the thought-provoking activities, and accessible readings, guarantees there is something to stimulate every learner.

  pdf6p pretty13 07-10-2010 71 10   Download

 • Introdungcing English language part 3: 'In this exciting new textbook, Louise Mullany and Peter Stockwell have provided a fresh and imaginative set of alternatives for teaching and learning a huge amount about the English language. The book allows tor creative and lateral approaches to developing an understanding of important linguistic concepts and, together with the thought-provoking activities, and accessible readings, guarantees there is something to stimulate every learner.

  pdf6p pretty13 07-10-2010 69 8   Download

 • Introdungcing English language part 4: 'In this exciting new textbook, Louise Mullany and Peter Stockwell have provided a fresh and imaginative set of alternatives for teaching and learning a huge amount about the English language. The book allows tor creative and lateral approaches to developing an understanding of important linguistic concepts and, together with the thought-provoking activities, and accessible readings, guarantees there is something to stimulate every learner.

  pdf6p pretty13 07-10-2010 55 6   Download

 • Introdungcing English language part 7: 'In this exciting new textbook, Louise Mullany and Peter Stockwell have provided a fresh and imaginative set of alternatives for teaching and learning a huge amount about the English language. The book allows tor creative and lateral approaches to developing an understanding of important linguistic concepts and, together with the thought-provoking activities, and accessible readings, guarantees there is something to stimulate every learner.

  pdf6p pretty13 07-10-2010 49 5   Download

 • Introdungcing English language part 12: 'In this exciting new textbook, Louise Mullany and Peter Stockwell have provided a fresh and imaginative set of alternatives for teaching and learning a huge amount about the English language. The book allows tor creative and lateral approaches to developing an understanding of important linguistic concepts and, together with the thought-provoking activities, and accessible readings, guarantees there is something to stimulate every learner.

  pdf6p pretty13 07-10-2010 50 5   Download

 • Introdungcing English language part 13: 'In this exciting new textbook, Louise Mullany and Peter Stockwell have provided a fresh and imaginative set of alternatives for teaching and learning a huge amount about the English language. The book allows tor creative and lateral approaches to developing an understanding of important linguistic concepts and, together with the thought-provoking activities, and accessible readings, guarantees there is something to stimulate every learner.

  pdf6p pretty13 07-10-2010 45 5   Download

 • Introdungcing English language part 33: 'In this exciting new textbook, Louise Mullany and Peter Stockwell have provided a fresh and imaginative set of alternatives for teaching and learning a huge amount about the English language. The book allows tor creative and lateral approaches to developing an understanding of important linguistic concepts and, together with the thought-provoking activities, and accessible readings, guarantees there is something to stimulate every learner.

  pdf6p pretty13 07-10-2010 90 5   Download

 • Introdungcing English language part 36: 'In this exciting new textbook, Louise Mullany and Peter Stockwell have provided a fresh and imaginative set of alternatives for teaching and learning a huge amount about the English language. The book allows tor creative and lateral approaches to developing an understanding of important linguistic concepts and, together with the thought-provoking activities, and accessible readings, guarantees there is something to stimulate every learner.

  pdf6p pretty13 07-10-2010 50 5   Download

 • Introdungcing English language part 38: 'In this exciting new textbook, Louise Mullany and Peter Stockwell have provided a fresh and imaginative set of alternatives for teaching and learning a huge amount about the English language. The book allows tor creative and lateral approaches to developing an understanding of important linguistic concepts and, together with the thought-provoking activities, and accessible readings, guarantees there is something to stimulate every learner.

  pdf6p pretty13 07-10-2010 51 5   Download

 • Introdungcing English language part 43: 'In this exciting new textbook, Louise Mullany and Peter Stockwell have provided a fresh and imaginative set of alternatives for teaching and learning a huge amount about the English language. The book allows tor creative and lateral approaches to developing an understanding of important linguistic concepts and, together with the thought-provoking activities, and accessible readings, guarantees there is something to stimulate every learner.

  pdf6p pretty13 07-10-2010 61 5   Download

 • Introdungcing English language part 48: 'In this exciting new textbook, Louise Mullany and Peter Stockwell have provided a fresh and imaginative set of alternatives for teaching and learning a huge amount about the English language. The book allows tor creative and lateral approaches to developing an understanding of important linguistic concepts and, together with the thought-provoking activities, and accessible readings, guarantees there is something to stimulate every learner.

  pdf6p pretty13 07-10-2010 40 5   Download

 • Introdungcing English language part 53: 'In this exciting new textbook, Louise Mullany and Peter Stockwell have provided a fresh and imaginative set of alternatives for teaching and learning a huge amount about the English language. The book allows tor creative and lateral approaches to developing an understanding of important linguistic concepts and, together with the thought-provoking activities, and accessible readings, guarantees there is something to stimulate every learner.

  pdf6p pretty13 07-10-2010 62 5   Download

 • Introdungcing English language part 5: 'In this exciting new textbook, Louise Mullany and Peter Stockwell have provided a fresh and imaginative set of alternatives for teaching and learning a huge amount about the English language. The book allows tor creative and lateral approaches to developing an understanding of important linguistic concepts and, together with the thought-provoking activities, and accessible readings, guarantees there is something to stimulate every learner.

  pdf6p pretty13 07-10-2010 53 4   Download

 • Introdungcing English language part 6: 'In this exciting new textbook, Louise Mullany and Peter Stockwell have provided a fresh and imaginative set of alternatives for teaching and learning a huge amount about the English language. The book allows tor creative and lateral approaches to developing an understanding of important linguistic concepts and, together with the thought-provoking activities, and accessible readings, guarantees there is something to stimulate every learner.

  pdf6p pretty13 07-10-2010 56 4   Download

 • Introdungcing English language part 8: 'In this exciting new textbook, Louise Mullany and Peter Stockwell have provided a fresh and imaginative set of alternatives for teaching and learning a huge amount about the English language. The book allows tor creative and lateral approaches to developing an understanding of important linguistic concepts and, together with the thought-provoking activities, and accessible readings, guarantees there is something to stimulate every learner.

  pdf6p pretty13 07-10-2010 73 4   Download

Đồng bộ tài khoản