intTypePromotion=1
ADSENSE

Các thao tác với Query

Xem 1-8 trên 8 kết quả Các thao tác với Query
 • Vai trò của CSDL là tổ chức lưu trữ và cung cấp công cụ hỗ trợ quản lý và thao tác dữ liệu (những thao tác thường gặp là tìm kiếm và cập nhật thông tin) Query là một trong những công cụ được sử dụng để quản lý thông tin (Query là công cụ giúp thực hiện những yêu cầu của người dùng)

  ppt63p matem92 06-12-2013 106 4   Download

 • Bài giảng Chương 3: Thao tác dữ liệu với Queries do ThS. Nguyễn Văn Trãi biên soạn sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan thao tác dữ liệu với Queries và các loại truy vấn. Mời các bạn tham khảo.

  pdf60p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 50 2   Download

 • "Giáo án Tin học 12 - Ôn tập học kì 2" giúp học sinh nắm các thao tác làm việc với các đối tượng: query, report, biểu mẫu; các khái niệm về cơ sở dữ liệu quan hệ, các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ.

  pdf2p jijijibaby 25-10-2020 6 0   Download

 • Session 5 Server Mục tiêu của bài học: Kết thúc chương, học viên có thể: Làm việc với các thao tác cơ bản của hệ quản lý (Enterprise Manager) Khởi động và tắt SQL Server Tạo nhóm SQL Server mới Tạo một cơ sở dữ liệu mới bằng cách sử dụng hệ quản lý (Enterprise Manager) Tạo một cơ sở dữ liệu mới bằng cách sử dụng Query Analyzer

  pdf22p hoangminhitvn 23-08-2011 68 11   Download

 • LINQ hỗ trợ nhiều mô hình có thể mở rộng mà chúng dễ dàng cho việc tạo ra nhiều thao tác domain-specific hiệu quả cho những dữ liệu nguồn. Phiên bản "Orcas" của .NET Framework gắn với bulitates tạo ra rất nhiều các thư viện hữu ích cho phpes LINQ hỗ trợ ngược trở lại Objects, XML, and Databases.

  pdf52p xingau8 04-09-2011 45 5   Download

 • Giới thiệu về quản lý dữ liệu thời gian với DB2 DB2 10 cho z/OS và DB2 10 cho Linux, UNIX và Windows đưa vào việc quản lý dữ liệu dựa trên thời gian để cho phép bạn truy vấn và thao tác dữ liệu trong quá khứ, hiện tại và tương lai trong khi vẫn duy trì toàn bộ lịch sử về mọi thay đổi dữ liệu. Bộ sưu tập các tính năng về thời gian trong DB2 còn được gọi là Time Travel Query (Truy vấn theo hành trình thời gian). DB2 hỗ trợ ba kiểu bảng thời...

  pdf16p buncha_1 11-05-2013 41 5   Download

 • Khi học xong môđun này học sinh - sinh viên sẽ đạt được những kiến thức sau: Hiểu các đặc tính và chức năng của phần mềm access; biết cách thiết kế và quản trị với các cơ sở dữ liệu trên access; hiểu cách thức truy vấn đến cơ sở dữ liệu bằng công cụ qbe trên; hiểu được các cách tạo các báo biểu và biểu mẫu; thao tác thành thạo với phần mềm access; tạo và quản trị cơ sở dữ liệu trên access; thực hiện được các truy vấn dữ liệu với các bảng; thiết kế được nhiều dạng biểu mẫu và báo biểu; chủ động, sáng tạo trong việc tìm hiểu các tài liệu phục vụ cho môn học.

  pdf64p tradaviahe18 01-04-2021 1 1   Download

 • Bài giảng MS Access 2010 gồm 8 chương các bạn có thể tự học và làm chủ Access với các hướng dẫn, thao tác và hình ảnh. Slide trình bày tổng quan về hệ quản trị CSDL Access 2010, thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu, làm việc với bảng (Table), truy vấn dữ liệu ( Query),...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt293p trantramanh1414 25-10-2014 637 171   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các thao tác với Query
p_strCode=cacthaotacvoiquery

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2