Các thông số đầu vào

Xem 1-20 trên 2162 kết quả Các thông số đầu vào
 • Đề tài: Thông số đầu vào cho các bước tiến hành thẩm định theo mô hình định giá của hãng Interbrand trình bày về năm bước để tiến hành thẩm định theo mô hình định giá của hãng Interbrand. Với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là một tài liệu hữu ích.

  doc9p minhuehk37 08-10-2014 38 10   Download

 • Phân tích tổng thể về cung cầu về các yếu tố sản xuất trên các loại thị trường khác nhau và trong những khoảng thời gian khác nhau (ngắn hạn và dài hạn). • Một số đặc điểm cơ bản liên quan đến thị trường lao động, thị trường vốn. • Vai trò của thời gian, thông tin và chi phí giao dịch cũng như hoạt động của một số tổ chức và chính sách Chính phủ ảnh hưởng đến giá cả và mức cung thị trường về các yếu tố đầu vào.

  pdf34p thoabar3 07-09-2010 506 132   Download

 • Bài báo đã trình bày một số kết quả ban đầu về sự phụ thuộc các thông số trên vào liều chiếu và thời gian bảo quản. Phương pháp có thể sử dụng để nghiên cứu các mẫu thực phẩm khác và sử dụng để xác định liều chiếu các thực phẩm chiếu xạ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p bautroibinhyen16 09-02-2017 4 1   Download

 • Điện áp lệch không đầu vào: Điện áp lệch không (input offset voltage): do sự không cân bằng của các mạch điện tử trong op amp, khi điện áp đầu vào bằng không thì điện áp đầu ra khác không. Điện áp offset là điện áp cần đặt vào đầu vào để cho đầu ra bằng 0. Ký hiệu VIO.

  pdf21p se7en_1007 13-10-2010 439 116   Download

 • Mỗi máy vi tính đều có một hệ thống điều khiển giao tiếp nhập xuất cơ bản (BIOS), đây là hệ thống được lắp đặt trên bản mạch chính (Mainboard) giúp điều khiển máy tính ở giai đoạn đầu khi vừa bật máy. BIOS xem xét, kiểm tra các thiết bị và thông số của chúng trước khi đưa vào hoạt động.

  doc6p khactoan_kshq 27-04-2011 255 123   Download

 • Chương này đề cập tới các công trình thoát nước thường được sử dụng trên tuyến đường, trừ các cầu lớn và cầu trung. Đ8.1. Tính toán thủy văn, thủy lực cầu nhỏ và cống 8.1.1. Tài liệu cơ bản và thông số đầu vào Để phục vụ tính toán thủy văn, thủy lực cầu nhỏ, cống, các tài liệu cơ bản, các thông số đầu vào cần phải tiến hành thu thập được chỉ ra dưới đây.

  pdf5p artemis08 19-09-2011 375 122   Download

 • Tài liệu tham khảo Tính toán chọn động cơ giúp các bạn hiểu thêm các vấn đề sau: Các thông số đầu vào, Biểu đồ đặc tính momen động cơ, Tính toán momen.

  doc19p goctoibinhyen 08-03-2014 326 83   Download

 • LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ CỦA MÔ HÌNH PHÁ HUỶ DÒN BÊ TÔNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀO PHÂN TÍCH CƠ CHẾ PHÁ HUỶ CỦA CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ThS. TRẦN THẾ TRUYỀN. Bộ môn Cầu hầm - Khoa Công trình GS. TS. NGUYỄN VIẾT TRUNG Bộ môn CTGTTP - Khoa Công trình Trường Đại học Giao thông Vận tải. Tóm tắt: Bài báo này góp phần giới thiệu và phân tích các mô hình phá huỷ dòn bê tông và cách xác định các tham số đầu vào của các mô...

  pdf10p linhdan05016 24-01-2011 162 43   Download

 • Viết chương trình con tạo một dãy thực ngẫu nhiên xuất phát từ n1 đến n2 và có giá trị của biên độ theo phân bố Gauss với trung bình bằng 0, phương sai bằng 1. Yêu cầu chương trình con có các tham số đầu vào và đầu ra được nhập theo câu lệnh với cú pháp: [x,n] = randnseq(n1,n2); function [x,n] = randnseq(n1,n2) %Generates x(n) = a^n; n1

  pdf36p earthquake_nmt 28-04-2011 131 41   Download

 • Nhận dạng các thông số hệ thống:  Bắt đầu ở trạng thái xác lập (ngõ ra không thay đổi)  Thay đổi ngõ vào với hàm step (giá trị thay đổi là hằng số)  Thu thập dữ liệu cho đến khi đạt giá trị xác lập  Phân tích và tính toán các thông số

  ppt10p vtphong88 02-04-2010 124 32   Download

 • Tóm tắt: Bài báo này góp phần giới thiệu và phân tích các mô hình phá huỷ dòn bê tông và cách xác định các tham số đầu vào của các mô hình này đối với một số loại bê tông thường dùng trong xây dựng giao thông ở Việt Nam. Một số ví dụ mô phỏng và thực nghiệm kiểm chứng với các dầm bê tông cốt thép giản đơn sẽ được trình bày để đánh giá kết quả cân chỉnh thu được.

  pdf10p thulanh1 05-09-2011 45 10   Download

 • Nhận dạng hệ thống liên tục: khảo sát chọn lọc. Phần II. Phương pháp sai số đầu vào và phương trình quy chiếu tối ưu. Những khái niệm cơ bản về hệ thống trình bày các quan niệm về hệ thống, cách mô tả hệ thống, các đặc trưng của hệ thống, các bài toán cơ bản về hệ thống đồng thời giới thiệu một số hệ thống quan trọng trong tin học và quản lý.

  pdf7p butmaucam 27-08-2013 24 5   Download

 • Ecodial là phần mềm được sử dụng cho việc thiết kế, lắp đặt mạng điện phía hạ áp. Hỗ trợ người thiết kế giải quyết khối lượng lớn các bài toán về kinh tế - kỹ thuật khá phức tạp và tốn nhiều thời gian. Ecodial có các phiên bản 3.0, 3.15, 3.2, 3.3, 3.38 và hiện nay mới nhất là 4.2. Tuy nhiên, phiên bản này đang trong giai đoạn thử nghiệm và vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục.

  pdf121p vanbinh_21 19-12-2012 933 352   Download

 • Cài WinXP vào USB_HDD không lệ thuộc thông số USB I) Vài ḍng mở đầu: Bài này thuộc hàng siêu khó làm, chỉ dành riêng cho các bạn nào thật kiên nhẫn cực kỳ. Nhưng nếu bạn nào thành công mỹ măn sau nhiều thất bại thảm thương, chắc chắn bạn sẽ giỏi làm ra đĩa CD dạng ISO hay thông thạo XP registry vô cùng

  pdf6p daisuphu 28-07-2010 228 33   Download

 • Chuyên đề "Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia bằng phương pháp sinh học lưu lượng 2000 m3/ngày đêm" được thực hiện với mục đích tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia bằng phương pháp sinh học lưu lượng 2000 m3/ngày đêm với những thông số đầu vào, nước sau khi đạt tiêu chuẩn loại B theo TCVN 5945-1995. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf40p ntabk001 26-12-2015 100 33   Download

 • Các tài sản ParamType cho thấy các loại của các tham số được lựa chọn. Điều này có thể được ptInput (đối với các thông số đầu vào), ptOutput (đối với các thông số đầu ra), ptInputOutput (đối với các thông số đầu vào / đầu ra) hoặc ptResult (đối với các thông số kết quả).

  pdf111p kimku15 18-10-2011 48 5   Download

 • Đối với các thông số đầu vào và đầu vào / đầu ra, bạn có thể để trống giá trị nếu ứng dụng của bạn cung cấp giá trị tham số trong thời gian chạy. Nếu số liệu sử dụng một tài sản tham số (đối tượng TParameter), các thuộc tính sau đây phải được quy định một cách chính xác:

  pdf111p kimku15 18-10-2011 22 5   Download

 • Không gian tham số tùy chọn được chỉ định bởi method_value có thể được sử dụng các thông số đầu vào cho những phương pháp cho phép hoặc yêu cầu đầu vào. Cú pháp của nó là giống như của một chức năng bình thường, với mỗi tham số đầu vào cách nhau bằng dấu phẩy.

  pdf41p kimku16 16-10-2011 23 4   Download

 • Nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá độ nhạy các thông số trong mô hình WetSp cải tiến, là một mô hình còn khá mới, bắt đầu được ứng dụng ở Việt Nam, nhằm phục vụ việc thu thập số liệu, hiệu chỉnh, kiểm định và khai thác thuận lợi trong thực tiễn.

  pdf0p hoatuongvihong 15-11-2011 33 3   Download

 • Giới thiệu Phần đầu của loạt bài 2 phần này đã thảo luận về lưu trữ hồ sơ trước thế kỷ 21 và những ảnh hưởng của các cơ sở dữ liệu quan hệ và Web. Trước khi đưa vào các hệ thống máy tính, các hồ sơ kinh doanh được tạo ra và được lưu trữ như nó vốn có theo định dạng ban đầu chưa chuẩn hóa của chúng. Các ví dụ bao gồm các viên đá, các gậy đếm kiểm hoặc các hình thức trên giấy. Với sự ra đời của các hệ thống máy tính, chuẩn...

  pdf12p buncha_1 11-05-2013 25 2   Download

Đồng bộ tài khoản