intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách để tạo project

Xem 1-20 trên 50 kết quả Cách để tạo project
 • Autodesk ReCap chỉ ra các tập tin scan Point Cloud và tạo ra các tập tin .rcs và.rcp mà bạn có thể sử dụng trong Inventor. Bạn có thể thu thập nhiều scan vào một tập tin Reality Capture Project (.rcp), và sau đó đính kèm chúng như là một nhóm trong Inventor. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Cải tiến Point Cloud với inventor 2014" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc1p vantu64dcdm3020 01-10-2015 47 4   Download

 • Mục tiêu: Làm quen với cách thức tạo ứng dụng Android cơ bản dùng IDE Eclipse. Hiểu cấu trúc cơ bản của Android project. Dùng XML để tạo layout của Activity. Quen với việc sử dụng các resource trong ứng dụng Android.

  pdf38p nltphuong2003 26-11-2013 92 18   Download

 • Subversion (viết tắt là SVN) là một hệ thống quản lí version được giới thiệu vào năm 2000 bởi công ty CollabNet. Đây là hệ thống hỗ trợ làm việc theo nhóm rất hiệu quả. Khi một nhóm làm việc cùng trên một project, việc nhiều người cùng chỉnh sửa nội dung của một file là điều không thể tránh khỏi. SVN cung cấp các chức năng để có thể thực hiện việc này một cách đơn giản và an toàn....

  doc3p huynhtuvinh87 26-06-2013 150 9   Download

 • Mục tiêu cần đạt được: Sinh viên có thể thiết kế một mạch điện từ đơn giản đến phức tạp thông qua các môn học chuyên ngành đã biết. Sinh viên có thể mô phỏng mạch điện vừa thiết kế để kiểm chứng. Vẽ được mạch điện nguyên lý Capture hoàn chỉnh, cách tạo ra một Netlist để chuyển từ mạch nguyên lý (capture) sang Layout. Mạch nguyên lý Capture Bài 1 : Hướng dẫn tạo Project mới trong orcad Bước 1 : mở phần vẽ mạch nguyên lí capture Bước 2 : chọn file new project…...

  pdf49p nhatdt_0301 05-04-2013 504 104   Download

 • 1. Google Art Project Website này đã được giới thiệu trên LBVMVT số 394 nên ở đây chỉ xin tóm tắt lại vài nét. Dự án nghệ thuật Art Project của Google mang đến cho bạn hơn 30.000 tác phẩm có độ phân giải cao từ hơn 50 viện bảo tàng nghệ thuật trên thế giới (số lượng này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai). Để bắt đầu thưởng thức nghệ thuật, bạn truy cập vào địa chỉ www.googleartproject. com rồi chọn bộ sưu tập hoặc một nghệ sĩ. Trên giao diện trang chủ của Google Art Project, bạn...

  pdf3p bibocumi34 19-03-2013 54 4   Download

 • Micrososft Project 2010 là một chương trình giúp bạn có thể lập kế hoạch và quản lý một dự án. Từ thời hạn của một cuộc họp quan trọng cho đến ngân sách thích hợp dành cho nguồn lực của dự án, Project 2010 giúp bạn trải nghiệm một cách dễ dàng cũng như cung cấp những công cụ để mang lại hiệu quả làm việc tốt hơn. Bạn có thể sử dụng Microsoft Project để:  Tạo ra các kế hoạch cho dự án ở các cấp độ chi tiết cho một dự án. Làm việc với các thông...

  pdf270p trinh02 23-01-2013 321 144   Download

 • Bạn phải cố gắng và nỗ lực quá nhiều khi thay đổi bản thân hay công việc theo cách thức mới. Nhưng đa số sự “cố quá” ấy lại dẫn công việc tới “quá cố”, bỏ dở và thất bại Thay đổi là khó khăn. Những ý tưởng cho năm mới hầu như luôn thất bại. Nhưng tại The Energy Project, chúng tôi đã phát triển một phương thức tạo ra những thay đổi to lớn và lâu dài cả trong cuộc sống cá nhân tôi và cả những công ty khách hàng mà chúng tôi giảng dạy. Phương pháp của...

  pdf6p moclan_1 17-11-2012 57 5   Download

 • Vào website của GNS3 để download phiên bản mới nhất tại địa chỉ http://www.gns3.net/ Vào địa chỉ http://sourceforge.net/projects/gns-3/ View All files để tải file ảnh hệ điều hành cho PC Di chuyển đến thư mục Qemu chọn linux-tinycore-2.11.5.img để tải về Add tập tin linux-tinycore-2.11.5.img vào GNS3, khởi chạy GNS3 Edit Preferences Qemu chỉnh lại đường dẫn chính xác cho các phần mềm qemuwrapper.exe, qemu.exe, qemu-img.exe...

  pdf4p hungtranqt93 07-09-2012 591 22   Download

 • Google Code là một trang web của Google trong đó tập trung các nhà phát triển các dự án phần mềm mã nguồn mở được hỗ trợ bởi Google. Trang có rất nhiều mã nguồn phần mềm và danh sách các dịch vụ có hỗ trợ các API công cộng để phục vụ cho việc phát triển các phần mềm hỗ trợ khác. Chúng ta sử dụng Google Code như 1 free web host để lưu giữ thông tin,source code cũng như những thư mục khác phục vụ cho project của nhóm....

  pdf29p lebronjamesuit 23-08-2012 131 14   Download

 • Thêm vào dự án phân phối (Deployment Project) Chạy chương trình Set up Winzard để tạo chương trình c ài đặt cho từng ứng dụng của chúng ta Tùy biến trình cài đ ặt thông qua các thiết lập và thuộc tính khi xây dựng bộ cài Kiểm tra việc cài đặt và gỡ bỏ ứng dụng khỏi hệ thống Khi đã hoàn tất chương trình ta có thể đóng gói ứng dụng bằng cách tạo bộ cài đặt để đem đi cài trên máy khác được. Chúng ta sẽ học cách tạo thêm dự án đóng gói cài đặt với...

  pdf14p bigstar19 23-02-2012 84 18   Download

 • Một cuộc khảo sát cơ bản của nhân viên IPSARD / CAP Thực hiện trong tháng 8 năm 2007 tại bắt đầu của dự án. Cuộc điều tra khám phá được thiết kế để điều tra cơ bản kiến thức, kỹ năng và thái độ (KSA) của IPSARD / CAP Các nhà nghiên cứu tại các khu vực liên quan đến công tác nghiên cứu và đào tạo Điều đó có được thực hiện trong Dự án. Khảo sát đánh giá kết thúc dự án bằng cách sử dụng các Sami được tiến hành trong tháng 4 năm 2010. Cuộc khảo sát cuối cùng của...

  pdf17p xau_la 09-02-2012 58 4   Download

 • Micrososft Project 2010 là một chương trình giúp bạn có thể lập kế hoạch và quản lý một dự án. Từ thời hạn của một cuộc họp quan trọng cho đến ngân sách thích hợp dành cho nguồn lực của dự án, Project 2010 giúp bạn trải nghiệm một cách dễ dàng cũng như cung cấp những công cụ để mang lại hiệu quả làm việc tốt hơn.

  pdf61p ledao0603 27-12-2011 5906 1677   Download

 • Tổng quát về linh kiện phần mềm Mục tiêu của qui trình phát triển phần mềm hướng đối tượng là tạo ra ứng dụng có cấu trúc thuần nhất : tập các đối tượng sống và tương tác lẫn nhau. Mỗi đối tượng của ứng dụng có thể được tạo ra nhờ 1 trong các cách sau : chọn menu Project.Add Class Module để tạo ra 1 class module mới miêu tả cấu trúc chi tiết của đối tượng cần tạo ra : các thuộc tính dữ liệu và các method của đối tượng. chọn menu Project.Add File rồi khai...

  pdf15p bonsai89 23-12-2011 71 8   Download

 • Visual Basic CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ VISUAL BASIC 6.0 Mục tiêu: Chương này giới thiệu về môi trường phát triển tích hợp (IDE) Microsoft Visual Basic 6.0; cũng như giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về Visual Basic. Học xong chương này, sinh viên phải nắm bắt được các vấn đề sau: - Sử dụng môi trường phát triển tích hợp VB 6.0 để phát triển ứng dụng. - Cách tạo dự án mới (New Project) trong VB 6.0. Kiến thức có liên quan: - Sử dụng hệ điều hành Windows. Tài liệu tham khảo: - Visual Basic 6...

  pdf158p tengteng14 20-12-2011 117 23   Download

 • Tôi muốn có nó để không ai phải làm bất cứ công việc phụ để sử dụng các ứng dụng không có bản cập nhật, không có gì dọc theo những dòng. Tôi đã có để tạo ra một Growl plug-in, được tích hợp loại liên tục. Nhưng có thực sự không có cách nào tiêu chuẩn làm những gì tôi đã được sau khi có một MMS plug-in,

  pdf21p kimku8 29-10-2011 42 4   Download

 • I. KHỞI ĐỘNG WINSOCK Để lập trình được Winsock chúng ta sẽ khai báo thư viện winsock2.h (chứa các prototypes) và 1 file lib (chính là file .cpp đã được biên dịch thành .lib) có tên là ws2_2.lib. Bây giờ hãy tạo 1 project Windows32 Console Project. Lưu ý: Chúng ta không khai báo trong file .cpp có hàm main mà khai báo trong file stdafx.h. Đây là cách khai báo thư viện của Visual C++. #include ... #include #pragma comment (lib,"ws2_32.lib") Và bây giờ sẽ là những hàm để khởi tạo Winsock: int WSAStartup(WORD wVersionRequested, LPWSADATA lpWSAData);...

  pdf37p abcdef_45 27-10-2011 358 62   Download

 • Cách thực hiện: 1. Tạo project VB mới. 2. Tham chiếu (Reference) thư viện Excel (Microsoft Excel Object Library). 3. Soạn code với thuật toán: - Tạo đối tượng Excel.Application. - Mở Workbook (file excel) của bạn. - Lấy sheet chứa dữ liệu. - Đặt biến I (Long) chạy từ dòng đầu tiên của sheet đến dòng dữ liệu cuối cùng của sheet. Tại mỗi bước dùng lệnh SQL Insert hoặc Recordset.AddNew để thêm dữ liệu vào bảng dữ liệu (Đưa giá trị tại Cells(I,"tên cột") vào Field tương ứng trong bảng. Lưu ý định dạng ngày tháng, nếu...

  pdf4p abcdef_45 27-10-2011 410 34   Download

 • Để lưu trữ một Project mới tạo ra, ta lựa chọn lệnh trên thanh thực đơn Project Save All hoặc kích vào biểu trượng trên thanh công cụ hoặcnhấn tổ hợp phím Ctrl+S. 2.2.4.3. Soạn thảo chương trình Step7 - Micro/Win32 cho phép tạo một chương trình mà có thể sử dụng một trong 2 cửa sổ là: LAD hoặc STL.Cửa sổ soạn thảo chương trình LAD Để soạn thảo chương trình, ta tiến hành theo những bước sau: + Nhập tiêu đề cho vùng soạn thảo bằng cách kích đúp vào dòng chữ xanh các Network. + Để soạn...

  pdf10p samsung5 24-10-2011 56 2   Download

 • sẽ gây ra hộp thoại để bắt đầu trong thư mục chứa chương trình đang được thực thi. Lớp File là một phần của thư viện java tiêu chuẩn được sử dụng để đại diện cho tên đường dẫn tập tin. Việc xây dựng được hiển thị ở đây tạo ra một đối tượng tập tin mới từ String trả lại bằng cách yêu cầu phương thức System.getProperty

  pdf26p kimku6 24-10-2011 61 6   Download

 • Khái niệm cần phải được thực hiện trong các tình huống thực tế để đảm bảo rằng học tập là hoàn tất. Module này cung cấp cho bạn một cơ hội để áp dụng tất cả các khái niệm mà bạn đã học trong khóa học này. Nó chứa các trường hợp nghiên cứu chi tiết mô tả vấn đề mà thực tế cuộc sống có thể được giải quyết bằng cách thực hiện một hệ thống phần mềm. Bạn cần phải phân tích vấn đề và tạo ra một thiết kế cho hệ thống bằng cách sử dụng sơ...

  pdf60p tienphuoconline 22-10-2011 78 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cách để tạo project
p_strCode=cachdetaoproject

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2