Cách sử dụng rpm

Xem 1-3 trên 3 kết quả Cách sử dụng rpm
  • RPM là chương trình cài đặt RPM Package Manager, dùng để cài đặt các chương trình đã được biên dịch từ source sang file nhị phân. Những ưu điểm của việc cài chương trình dạng RPM so với việc cài chương trình từ source code.

    pdf7p thaonhi 18-06-2009 183 61   Download

  • Cài đặt trên Gentoo Để ngăn việc cài đặt bất cứ gói phụ thuộc Java nào, đổi cờ “java” ở trên sang “-java”. Để thực hiện việc cài đặt thực sự, lệnh (Dùng cờ omitted – nếu cần) là: emerge openoffice hoặc: emerge openoffice-bin Gỡ bỏ Để gỡ bỏ OpenOffice.org khỏi hệ thống dùng lệnh: emerge --unmerge openoffice hoặc: emerge --unmerge openoffice-bin Thông tin Thêm Thông tin về Gentoo Linux, Portage, và lệnh emerge có thể được tìm thấy tại http://www.gentoo.org.

    pdf5p poseidon07 04-08-2011 126 8   Download

  • Tác dụng nén sẽ biến mất nếu sân lưỡi cắt giảm. Có những điểm tương đồng trong những điều kiện quan trọng để rút lui gian hàng lưỡi và tính nén, nhưng một trong sự khác biệt phải được đánh giá cao. Nén xảy ra tại rpm rotor cao, trong khi lưỡi gian hàng xảy ra tại rpm rotor thấp.

    pdf10p myngoc2 04-10-2011 28 4   Download

Đồng bộ tài khoản