intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách trình bày luận văn

Xem 1-0 trên 0 kết quả Cách trình bày luận văn
 • Các môn lý luận chính trị (LLCT) góp phần hình thành thế giới quan khoa học, trang bị phương pháp luận, ý thức hệ cho sinh viên, hình thành tư duy độc lập và vận dụng lý luận để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Bài viết Đổi mới giảng dạy lý luận chính trị trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 trình bày yêu cầu đối với việc giảng dạy Lý luận chính trị.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 0 0   Download

 • Luận văn "Phân tích sơ sở khoa học để quy hoạch đà phát triển các nguồn điện phân tán" sẽ trình bày các vấn đề cơ bản như nguyên lý làm việc, tiềm năng, hiệu quả, chi phí, cách khai thác,... của các loại nguồn phân tán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf193p bakerboys08 15-07-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Triết học phương Đông" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bộ phận tri hành; Nhận thức luận và phương pháp luận; Cách vật trí tri; Tri đức tính và tri kiến văn; Bộ phận thiên - nhân; Sự hoàn thành hệ thống phạm trù lý học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf400p vichristinelagarde 04-07-2022 6 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị thời gian" được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, đồng thời giúp người học nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm bằng cách tự nghiên cứu, thảo luận để vận dụng nguyên lý vào việc giải quyết các tình huống, thực hành nhuần nhuyễn các phương pháp, mô hình, công cụ quản trị thời gian hiệu quả. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: khái luận quản trị thời gian; lập kế hoạch sử dụng thời gian; tổ chức sử dụng thời gian;...

  pdf188p ryomaechizen 01-07-2022 10 2   Download

 • Giáo trình "Quản trị thời gian" được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, đồng thời giúp người học nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm bằng cách tự nghiên cứu, thảo luận để vận dụng nguyên lý vào việc giải quyết các tình huống, thực hành nhuần nhuyễn các phương pháp, mô hình, công cụ quản trị thời gian hiệu quả. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kiểm soát sử dụng thời gian, khắc phục lãng phí thời gian; ủy nhiệm, ủy quyền; cân bằng công việc và cuộc sống;...

  pdf180p ryomaechizen 01-07-2022 6 2   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao" có nội dung trình bày về: một số vấn đề lý luận chung về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cách mạng công nghiệp 4.0; chủ trương của Đảng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cách mạng công nghiệp 4.0;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p ryomaechizen 01-07-2022 3 1   Download

 • Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng Công nghiệp 4.0 - CMCN 4.0) đã tạo nên những bước tiến vĩ đại trong lịch sử loài người. Đồng thời, nó cũng tác động về mọi mặt của đời sống xã hội, làm thay đổi nhiều vấn đề trong nhận thức. Để nắm bắt được những cơ hội, đối đầu với những thách thức mà CMCN 4.0 đặt ra, đòi hỏi những người giảng dạy giáo dục lý luận ở các trường đại học phải nhận thức đầy đủ về vai trò của giáo dục lý luận trong điều kiện mới. Bài viết này trình bày vai trò của giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học trong cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 12 0   Download

 • Cuốn sách "Hỏi - đáp về sinh hoạt chi bộ ở cơ sở" gồm 3 phần chính được tổng hợp dưới dạng câu hỏi và trả lời. Trong đó, phần 1 cuốn sách trình bày nội dung 2 phần đầu tiên; những vấn đề lý luận về sinh hoạt chi bộ, nghiệp vụ về sinh hoạt chi bộ theo quy định hiện hành.

  pdf115p ngoccthanh 28-06-2022 11 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ Máy tính "Tóm tắt dữ liệu bằng ngôn ngữ theo cách tiếp cận đại số gia tử" trình bày các nội dung chính sau: Vấn đề nội dung thông tin câu tóm tắt và biểu diễn tập mờ của miền ngôn ngữ thuộc tính; Phương pháp trích rút câu tóm tắt ngôn ngữ dựa trên Đại số gia tử; Trích rút tập câu tóm tắt tối ưu sử dụng giải thuật di truyền kết hợp chiến lược tham lam.

  pdf148p viabigailjohnson 10-06-2022 7 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Máy tính "Nghiên cứu thuật toán filter wrapper tìm tập rút gọn của bảng quyết định không đầy đủ và ứng dụng phát hiện tàu thuyền từ ảnh vệ tinh" trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về lý thuyết tập thô truyền thống, mô hình tập thô dung sai và tổng quan về tiếp cận filter-wrapper trong rút gọn thuộc tính; kết quả tìm hiểu về xây dựng độ đo khoảng cách mới và thuật toán filter-wrapper IDS_FW_DAR tìm tập rút gọn của bảng quyết định không đầy đủ.

  pdf67p viabigailjohnson 10-06-2022 13 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Máy tính "Nghiên cứu phương pháp phát hiện mã độc dựa trên dữ liệu meta-data của tệp tin" trình bày các nội dung chính sau: Tìm hiểu về cách thức phân tích mã độc và các loại mã độc hiện hành; Tìm hiểu về cấu trúc siêu dữ liệu (meta-data) trong tệp tin PE (Portable Executable); Ứng dụng kỹ thuật học máy cây quyết định để xây dựng mô hình phát hiện các loại mã độc phục vụ phân tích mã độc.

  pdf69p viabigailjohnson 10-06-2022 9 4   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Vật lý "Nghiên cứu và phát triển bộ dao động laser băng hẹp, điều chỉnh bước sóng bằng cách tử" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về laser màu; Nghiên cứu và phát triển bộ dao động laser băng hẹp, điều chỉnh bước sóng bằng cách tử.

  pdf58p viabigailjohnson 10-06-2022 10 4   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Vật lý "Tìm vị trí góc bát phân của góc trộn lepton θ_23 với thí nghiệm Hyper-Kamiokande và ảnh hưởng của nó đến phép đo vi phạm đối xứng CP" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về SM và neutrino trong SM.; Xây dựng mô hình mô phỏng thí nghiệm Hyper-K sử dụng phần mềm GLoBES; Khảo sát độ nhạy của phép đo θ23 trong thí nghiệm Hyper-K bao gồm vị trí góc bát phân và cách cải thiện độ chính xác trong phép đo góc bát phân θ23.

  pdf106p viabigailjohnson 10-06-2022 9 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ "Ứng dụng camera nhận dạng khuôn mặt và phân tích thói quen của người dùng" trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng phần mềm quản trị hệ thống, quản trị dữ liệu logistics trong vận tải; Phát triển ứng dụng trên nền.NET Framework kết hợp với các qui trình và nghiệp vụ xử lý để tạo nên hệ thống phần mềm quản lý vận tải; Nghiên cứu cách thức nhận dạng khuôn mặt người bằng camera, xây dựng chương trình xư lý tình huống và xử lý thông tin.

  pdf52p viabigailjohnson 10-06-2022 33 5   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục "Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở huyện Đắk Glong tỉnh Đắk Nông" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về quản lý GDGTS cho học sinh THCS; Thực trạng quản lý GDGTS cho học sinh THCS huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông; Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý GDGTS cho học sinh THCS trên địa bạn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

  pdf98p vipatriciawoertz 02-06-2022 16 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Chính sách công "Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam" trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận về thực hiện chính sách nhà ở cho NCC với cách mạng; Thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho NCC với cách mạng trên địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam; Định hướng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho NCC với cách mạng trên địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

  pdf93p vipatriciawoertz 02-06-2022 9 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Chính sách công "Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; Thực trạng thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Quan điểm, giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

  pdf103p vipatriciawoertz 02-06-2022 4 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Chính sách công "Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về thực hiện chính sách ưu đãi người có công; Thực trạng thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk; Định hướng và giải pháp tăng cường thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

  pdf97p vipatriciawoertz 02-06-2022 7 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các bài nghiên cứu nhằm phát huy gái trị tác phẩm Đời sống mới trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf300p bakerboys05 24-05-2022 9 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Phương pháp luận tâm lý học trình bày các nội dung: Vấn đề hoạt động trong tâm lý học, vấn đề giao tiếp trong tâm lý học; vấn đề nhân cách trong tâm lý học, cái xã hội là cái sinh học trong sự quy định tâm lý con người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf294p bakerboys05 24-05-2022 9 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Cách trình bày luận văn
p_strCode=cachtrinhbayluanvan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2