Cài đặt bxp

Xem 1-3 trên 3 kết quả Cài đặt bxp
  • Máy chủ: - Hệ điều hành cho máy chủ có thể là: Windows XP, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, or Windows 2000 Advanced server. Tốt nhất nên chọn Windows 2000 Advanced server và cài bản service pack mới nhất (hiện tại là service pack 4) - Đĩa cứng : Tuỳ theo cách cài đặt là dùng chung ổ cứng (Share Image) hoặc riêng mỗi ổ cứng cho client (Private Image) để chọn cho phù hợp.

    pdf34p maithuyhanh 26-09-2009 565 138   Download

  • Hệ điều hành cho máy chủ có thể là: Windows XP, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, or Windows 2000 Advanced server. Tốt nhất nên chọn Windows 2000 Advanced server và cài bản service pack mới nhất (hiện tại là service pack 4). Đĩa cứng : Tuỳ theo cách cài đặt là dùng chung ổ cứng (Share Image) hoặc riêng mỗi ổ cứng cho client (Private Image) để chọn cho phù hợp.

    doc34p bantoisg 09-12-2009 1012 199   Download

  • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài : xây dựng hệ thống mạng bootrom với bxp 3.0 -sitc', luận văn - báo cáo, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf110p thanhvt01 03-10-2012 336 133   Download

Đồng bộ tài khoản