intTypePromotion=3

Cài đặt kerberos

Xem 1-4 trên 4 kết quả Cài đặt kerberos
 • Kerberos là một giao thức mật mã dùng để xác thực trong các mạng máy tính hoạt động trên những đường truyền không an toàn được công khai từ năm 1989. Giao thức Kerberos có khả năng chống lại việc nghe lén hay gửi lại các gói tin cũ và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Mục tiêu khi thiết kế giao thức này là nhằm vào mô hình client - server và đảm bảo nhận thực cho cả 2 chiều.

  pdf28p hatram_123 27-12-2011 423 146   Download

 • Microsoft Windows Sharepoint Services (WSS) 3.0 và Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS) 2007 được thiết kế để tập trung các thông tin và giúp các thành viên trong các nhóm có thể cộng tác với nhau một cách hiệu quả. Người dùng có thể truy cập vào tất cả thông tin nằm trong các tài khoản cá nhân riêng lẻ nếu được cho phép từ website Sharepoint. Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những một số vấn đề cơ bản để sử dụng Kerberos trong môi trường Sharepoint.

  pdf3p bibocumi27 14-01-2013 45 12   Download

 • Giới thiệu Chúng tôi sẽ bắt đầu phần này bằng việc giải thích về sự ủy nhiệm Kerberos Delegation là gì và khi nào cần phải cấu hình nó. Trong các phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu các bước cấu hình nhưng sự ủy nhiệm không phải lúc này cũng cần vì nó phụ thuộc vào kịch bản hay thiết kế ứng dụng và các yêu cầu bảo mật. Kerberos Delegation có thể cho một tài khoản hợp lệ qua nhiều máy chủ bằng cách sử dụng sự nhân cách hóa.

  pdf3p bibocumi27 14-01-2013 45 3   Download

 • cơ chế Transport Layer Security. Lưu ý, mặc dù, đó Kerberos không thôi là không phải là một giải pháp bảo mật hoàn toàn. Nó không có truy cập các thông tin thực tế trao đổi của các bên giao tiếp. Nếu không có truy cập, Kerberos không thể cung cấp các dịch vụ mã hóa và giải mã.

  pdf21p kennguyen8 08-11-2011 39 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Cài đặt kerberos
p_strCode=caidatkerberos

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản