Cam kết SLA

Xem 1-1 trên 1 kết quả Cam kết SLA
  • Bài báo giới thiệu về vai trò của cam kết SLA đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông thời gian tới trên mạng NGN, một số khuyến nghị với các bên liên quan trong việc hướng đến triển khai các cam kết SLA.

    pdf6p uocvongxua10 18-09-2015 32 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Cam kết SLA
p_strCode=camketsla

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản