Cẩm nang phòng chống cháy rừng

Xem 1-12 trên 12 kết quả Cẩm nang phòng chống cháy rừng
 • Tài liệu " Quản lý cháy rừng ở Việt Nam " trình bày khái quat đất rừng ở Việt Nam, nguyên nhân, tác hại, đặc điểm quá trình cháy trừng, chữa cháy rừng, khuyến nghị các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Đây là tài liệu tham khảo dành cho cán bộ làm công tác quản lý và nghiệp vụ khoa học kỹ thuật đang quan tâm đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy rừng

  pdf24p dibovaodoi05 21-10-2011 253 89   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cháy rừng ở việt nam part 2', nông - lâm - ngư, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p dibovaodoi05 21-10-2011 161 65   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cháy rừng ở việt nam part 3', nông - lâm - ngư, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p dibovaodoi05 21-10-2011 118 53   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cháy rừng ở việt nam part 4', nông - lâm - ngư, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p dibovaodoi05 21-10-2011 112 53   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cháy rừng ở việt nam part 5', nông - lâm - ngư, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p dibovaodoi05 21-10-2011 105 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cháy rừng ở việt nam part 6', nông - lâm - ngư, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p dibovaodoi05 21-10-2011 107 46   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cháy rừng ở việt nam part 10', nông - lâm - ngư, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p dibovaodoi05 21-10-2011 85 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cháy rừng ở việt nam part 7', nông - lâm - ngư, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p dibovaodoi05 21-10-2011 97 42   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cháy rừng ở việt nam part 9', nông - lâm - ngư, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p dibovaodoi05 21-10-2011 79 42   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cháy rừng ở việt nam part 8', nông - lâm - ngư, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p dibovaodoi05 21-10-2011 76 39   Download

 • Phòng cháy rừng 1.1. Dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng theo các cấp dự báo cháy Là biện pháp phòng cháy, dựa trên mối quan hệ đa chiều giữa các yếu tố thời tiết, khí hậu, thuỷ văn với nguồn vật liệu cháy rừng để dự tính, dự báo khả năng xuất hiện cháy rừng, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp phòng chống thích hợp và chữa cháy rừng một cách có hiệu quả.

  pdf34p augi11 10-01-2012 58 26   Download

 • Rừng phòng hộ đầu nguồn bao gồm rừng, đất rừng và các loại đất canh tác khác… chúng được quy hoạch để bảo vệ, phòng chống các nhân tố có hại, điều tiết nguồn nước để hạn chế lũ lụt; cung cấp nước cho các dòng chảy, các hồ chứa nước trong mùa khô, hạn chế xói mòn, bảo vệ đất, điều tiết nguồn nước, hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ sản xuất, hạn chế bồi lấp các lòng sông, lòng hồ....

  pdf81p augi11 10-01-2012 28 12   Download

Đồng bộ tài khoản