intTypePromotion=1
ADSENSE

Căn cứ địa cao bằng

Xem 1-20 trên 149 kết quả Căn cứ địa cao bằng
 • Luận văn nhằm mục đích làm sáng tỏ vấn đề cơ bản về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng ở một địa phương cụ thể. Chỉ ra một số mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác bồi thường , hỗ trợ, tái định cư, qua đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này. Đồng thời kiến nghị các nội dung cần xem xét hoàn thiện pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nói riêng và pháp luật về đất đai nói chung.

  pdf92p badbuddy02 24-01-2022 20 1   Download

 • Nghiên cứu này nhằm phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 tiếp cận từ phía nhà quản lý và cơ sở y tế, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại các bệnh viện này trong giai đoạn 2021 -2025, góp phần nâng cao sự hài lòng của người bệnh nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

  pdf6p vishivnadar 21-01-2022 27 2   Download

 • Để nâng cao chất lượng dạy học của bộ môn tin học và căn cứ vào thực tế tại địa phương, hoàn cảnh gia đình các em học sinh để từ đó đưa ra các phương pháp giúp Hs làm sao có thể thực hiện một cách nhanh nhất việc chỉnh dấu trong Vietkey (Unikey), gõ các bài thực hành một cách thành thạo theo đúng yêu cầu của từng bài thực hành và theo đúng yêu cầu cảu giáo viên. Từ đó giúp các em yêu thích và hứng thú hơn với việc học bộ môn tin học này.

  doc16p tomjerry006 17-01-2022 12 1   Download

 • Bằng các phương pháp nghiên cứu phổ biến được sử dụng trong TDTT, bài viết tiến hành nghiên cứu thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa của học sinh 14 trường THCS trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Kết quả bước đầu cho thấy hoạt động TDTT ngoại khóa mang tính tự phát là chủ yếu, cơ sở vật chất chưa đầy đủ, các môn thể thao ngoại khóa tương đối đa dạng, trình độ thể lực của học sinh chỉ đạt mức trung bình...Đây là những căn cứ quan trọng để chúng tôi tìm ra những giải pháp nâng cao tình trạng thực tế này.

  pdf9p vicolinzheng 13-12-2021 19 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là dựa trên các căn cứ khoa học được nghiên cứu, luận văn tập trung vào việc đề xuất một số quan điểm và giải pháp góp phần quản lý và sử dụng hiệu quả hơn quỹ đất công ích trên địa bàn quận Long Biên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường ở thành phố Hà Nội và nước ta trong giai đoạn hiện nay.

  pdf103p tomjerry001 19-10-2021 11 4   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xác định được tính đa dạng các trạng thái thảm thực vật đặc trưng tại khu vực nghiên cứu; xác định được tính đa dạng của hệ thực vật ở khu vực nghiên cứu: Đa dạng về thành phần loài, dạng sống, cấu trúc hình thái, đa dạng các giá trị sử dụng, đa dạng các yếu tố địa lý cấu thành thảm thực vật, đa dạng các loài cây quý hiếm cần được bảo vệ; đề xuất được các biện pháp cụ thể để bảo tồn đa dạng thực vật ở khu vực nghiên cứu.

  pdf139p beloveinhouse03 22-08-2021 13 0   Download

 • Căn cứ nhu cầu thực tiễn và khả năng huy động các nguồn lực tại địa phương, lựa chọn hình thức can thiệp là rửa tay bằng xà phòng tại xã vì đây là hành vi quan trọng có thể phòng lây nhiễm cúm và các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa. Bài viết trình bày việc nâng cao nhận thức, thái độ và thực hành của các tầng lớp nhân dân trong xã, đặc biệt là phụ nữ trong công tác phòng chống dịch cúm A.

  pdf10p vijijen2711 17-06-2021 31 1   Download

 • Đề tài góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý ngân sách cấp xã, sự cần thiết khách quan phải nâng cao quản lý ngân sách cấp xã, qua đó giúp tác giả nghiên cứu cũng như người đọc nắm được những vấn đề cơ bản về ngân sách nhà nước cấp xã, quản lý ngân sách nhà nước cấp xã, nắm được những qui định cụ thể của nhà nước, của các cơ quan chính quyền địa phương cũng như thực trạng quản lý ngân sách cấp xã tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2018.

  pdf26p tomhum999 07-03-2021 17 1   Download

 • Nghiên cứu về sự phân bố và mức độ phong phú của cá lau kính ở ĐBSCL được thực hiện từ 09/2012 đến tháng 06/2013 với các loại hình thủy vực được khảo sát là sông, kênh và ao tự nhiên tại 4 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Hậu Giang với 2 loại ngư cụ lưới cào và lưới kéo tay được sử dụng để thu mẫu.

  pdf10p vimississippi2711 04-12-2020 15 0   Download

 • Bài viết nhằm phát hiện tối đa thành phần loài lưỡng cư, bò sát cho vùng núi xã Ngọc Thanh và cung cấp nguồn tư liệu tham khảo cho việc giảng dạy ở Đại học và Cao đẳng, cũng như cho địa phương.

  pdf5p trinhthamhodang1214 05-08-2020 41 0   Download

 • Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ban hành về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc4p tomtit999 11-06-2020 11 0   Download

 • Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc9p tomtit999 11-06-2020 1 0   Download

 • Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được xây dựng trên cơ sở đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm từ thành công và hạn chế của giai đoạn phát triển được hoạch định trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 1995-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-TTg, ngày 24/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

  pdf232p phamqtuan 18-06-2020 111 18   Download

 • Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐND thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc166p tommuni999 10-06-2020 5 0   Download

 • Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 4) và kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc4p tommuni999 10-06-2020 10 0   Download

 • Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc15p tommuni999 10-06-2020 6 0   Download

 • Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2020 của hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

  doc3p tommuni999 10-06-2020 4 0   Download

 • Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc16p tommuni999 10-06-2020 2 0   Download

 • Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND về việc Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trong thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p tommuni999 10-06-2020 9 0   Download

 • Nghị quyết số 06/2019/HĐND Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc5p cuahoangde999 05-06-2020 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Căn cứ địa cao bằng
p_strCode=cancudiacaobang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2