intTypePromotion=1
ADSENSE

Căn cứ địa cao bằng

Xem 1-20 trên 148 kết quả Căn cứ địa cao bằng
 • Những con đường cứ cứ dốc ngược lên mãi, xoáy tròn hình trôn ốc tạo cho Cao Bằng một vẻ đẹp vừa yên bình của vùng trung du, vừa hùng vĩ bởi những ngọn núi xanh biếc một màu. Không bởi vậy mà xưa kia nơi đây được chọn làm căn cứ cách mạng với những di tích còn lại đến tận ngày nay như núi Các Mác, suối Lê Nin do Bác Hồ đặt tên; thác Bản Giốc được xem như là ngọn thác lớn thứ 4 thế giới....

  pdf7p cloudy123123 23-05-2013 70 6   Download

 • Sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước (28-1-1941) cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng đã mở ra thời kỳ mới, thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của phong trào cách mạng Việt Nam, chuẩn bị những tiền đề và điều kiện cho thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám sau này.

  pdf6p yumimi1 10-02-2017 54 6   Download

 • Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  doc12p kieuvinha000 14-10-2019 8 1   Download

 • Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf10p ngochuyen1234567 23-10-2015 51 0   Download

 • Quyết định số: 22/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf14p ngochuyen1234567 23-10-2015 35 0   Download

 • Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf45p nghivanquyet0908 24-11-2017 47 0   Download

 • Với đặc điểm địa hình, khí hậu, thủy văn, rừng và thảm thực vật đa dạng tạo điều kiện tích lũy sự đa dạng sinh học (ĐDSH) rất cao trong đó có hệ động vật hoang dã. Nhằm làm cơ sở cho công tác quy hoạch bảo tồn ĐDSH ở Cao Bằng, nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu đánh giá hiện trạng đa dạng khu hệ thú, chim, bò sát, ếch nhái trên địa bàn, góp phần làm căn cứ cho việc xây dựng quy hoạch bảo tồn ĐDSH ở Cao Bằng phục vụ cho chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trong tỉnh và vùng lân cận.

  pdf7p meolep5 07-01-2019 29 0   Download

 • Quyết định số 1048/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p sohucninh000 23-08-2019 15 0   Download

 • Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc19p kieuvinha000 14-10-2019 9 0   Download

 • Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc33p kieuvinha000 14-10-2019 8 0   Download

 • Quyết định 110/2020/QĐ-UBND ban hành về việc phân hạng các chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, gồm: 02 chợ hạng I, 11 chợ hạng II, 68 chợ hạng III. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc5p solacduy999 22-04-2020 3 0   Download

 • Nghị quyết số 05/2017/NQ­-HĐND ban hành về chương trình giám sát năm 2018 của hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p nghiquyet01 20-11-2017 47 0   Download

 • Quyết định số 585/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2021. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc10p kieuvinha000 14-10-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc quy định trong phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p thuyanlac000 04-11-2019 9 0   Download

 • Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc9p thuyanlac000 04-11-2019 7 0   Download

 • Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc8p thuyanlac000 04-11-2019 4 0   Download

 • Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc10p thuyanlac000 04-11-2019 10 0   Download

 • Quyết định số 249/2019/QĐ-UBND ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc6p thuyanlac000 04-11-2019 20 0   Download

 • Quyết định số 371/2019/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc5p thuyanlac000 04-11-2019 6 0   Download

 • Quyết định số 400/2019/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc5p thuyanlac000 04-11-2019 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Căn cứ địa cao bằng
p_strCode=cancudiacaobang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2