Cạnh tranh doanh nhiệp

Xem 1-6 trên 6 kết quả Cạnh tranh doanh nhiệp
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty thiết bị - machinco', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf65p tengteng9 08-12-2011 92 34   Download

 • Trong quá trình phát triển đất nước thì ngành thương mại là đầu tầu quyết định mức tăng trưởng kinh tế của đất nước, là kim chỉ nam cho các doanh nghiệp, các nhà sản xuất, là thông điệp của Đảng và nhà nước gửi tới người dân, và thương mại chính là giúp cho người dân ngày càng có được một cuộc sống ấm lo hạnh phúc hơn.

  doc70p tiencuong 20-07-2009 308 142   Download

 • Để hoà nhập với xu thế thời đại, với nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã và đang từng bước phát triển vững chắc theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN. Mô hình nền kinh tế thị trường đã tạo cho mỗi doanh nhiệp sự năng động, linh hoạt, sáng tạo và cạnh tranh là vấn đề tất yếu xảy ra.

  pdf79p thainhatquynh 06-07-2009 472 300   Download

 • Nhiều doanh nghiệp không có chính sách định giá bán sản phẩm. Những doanh nhiệp này tạo ra sản phẩm trong khi cạnh tranh với những sản phẩm tương tự đã có sẵn trên thị trường. Khách hhàng không trả mức giá cao hơn so với giá thị trường những sản phẩm có sẵn này và do đó không có lý do nào doanh nghiệp lại đặt mức giá thấp hơn.

  pdf13p hamdocsach08 26-12-2010 244 65   Download

 • Trong những năm gần đây, khi Việt Nam tiến hành nền kinh tế thị trường thì sự cạnh tranh giữa các doanh nhiệp ngày càng trở nên gay gắt và khốc liệt.

  pdf30p hotmoingay1 03-01-2013 23 7   Download

 • VớI việc gia nhập WTO ,môi trường đầu tư Trung Quốc chắc chắn sẽ được cảI thiện ngày càng hấp dẫn và có tính cạnh tranh can nhằm thu hút nguồn vốn bên ngoài .Nhờ đó các doanh nhiệp Nhật Bản chắc chắn sẽ thuận lợI trong việc tiếp tục thâm nhập sâu vào nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giớI này .Thị trường Trung Quốc có sức hấp dẫn đốI vớI Nhật Bản nói riêng và các nước nói chung nhờ quy mô khỏng lồ và đang tăng trưởng rất nhanh ....

  pdf10p ttcao2 28-07-2011 30 6   Download

Đồng bộ tài khoản