intTypePromotion=4
ADSENSE

Carbon nanotube embedded

Xem 1-3 trên 3 kết quả Carbon nanotube embedded
  • This book is a result of contributions of experts from international scientific community working in different aspects of nanocomposite science and applications and reports on the state of the art research and development findings on nanocomposites through original and innovative research studies.

    pdf266p cucdai_1 16-10-2012 65 21   Download

  • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Electrical behavior of multi-walled carbon nanotube network embedded in amorphous silicon nitride

    pdf6p sting05 10-02-2012 31 5   Download

  • Tham khảo sách 'nanocomposites new trends and developments_1', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf248p cucdai_1 16-10-2012 80 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Carbon nanotube embedded
p_strCode=carbonnanotubeembedded

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2